Historia sztuki - Poznań
Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Historia sztuki studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku historia sztuki w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu historię sztuki możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk o Sztuce UAM).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Historia sztuki daje studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. dziejów sztuki, metod analizy i interpretacji dzieł malarstwa, grafiki, rzeźby czy architektury.
 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Historia sztuki dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalnych czy mediach.

 

czytaj dalej wszystko o Historia sztuki - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek HISTORIA SZTUKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Historia sztuki, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Historia sztuki :

 • język polski,
 • język obcy,
 • filozofia
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • WOS,
 • wiedza o tańcu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI?

Historia sztuki to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej podczas zajęć realizowanych na uczelni, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez udział w ćwiczeniach terenowych, warsztatach, wyjazdach studyjnych czy zabytkoznawczych.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Historia sztuki dają studentom możliwość wyboru modułu specjalistycznego, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Historia sztuki umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. dziejów historii sztuki od czasów starożytnych po współczesne, najważniejszych zjawisk i realizacji artystycznych z obszarów europejskich czy tych z terenów Stanów Zjednoczonych. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z metodami analizy i interpretacji dzieł malarstwa, rzeźby, grafiki czy architektury.

Studenci kierunku Historia sztuki mają też możliwość poznania najwazniejszych współczesnych i tradycyjnych nurtów w historii sztuki, zapoznania się z zasadami kompozycji dzieł sztuki czy zdobycia umiejętności rozpoznania wytworów kultury artystycznej i określenia ich właściwości, znaczeń czy oddziaływania społecznego.

Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi historii filozofii, ochrony zabytków, wystawiennictwa, kuratorstwa, a także współczesnej kultury różnych rejonów świata.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Historia sztuki: malarstwo i rzeźba – wprowadzenie, objazd zabytkoznawczy, doktryny artystyczne.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI?

Studia na kierunku trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia sztuki w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI

Studia na kierunku Historia sztuki dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w muzeach, galeriach sztuki, ośrodkach kultury, domach aukcyjnych, urzędach konserwatorskich, redakcjach czasopism czy przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Historia sztuki:

 • muzea,
 • galerie sztuki,
 • ośrodki kultury,
 • domy aukcyjne,
 • urzędy konserwatorskie,
 • redakcje czasopism,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Poznań studia i stopnia

Historia sztuki Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Poznań studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Poznaniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia