Historia sztuki - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku historia sztuki

Odkryj kierunek historia sztuki w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Historia sztuki studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku historia sztuki w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu historię sztuki możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku historia sztuki to szansa na opanowanie cennej zdolności zarówno niekonwencjonalnego, twórczego myślenia, jak i szerokiego spojrzenia na zjawiska artystyczno-kulturowe otaczającego świata. W trakcie kształcenia studenci zapoznają się z panoramą dziejów sztuki od czasów starożytnych aż po wiek XXI, nauczą się, w jaki sposób należy organizować warsztat badawczy historyka sztuki, a także zrozumieją rozmaite procesy kulturowe.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w muzeach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalnych, mediach oraz jednostkach administracyjnych.

czytaj dalej wszystko o Historia sztuki - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek HISTORIA SZTUKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki w Toruniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku historia sztuki:

 • chemia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia sztuki w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku historia sztuki w Toruniu?

Świat sztuki jest nieodzowny dla rozwoju cywilizacji. Sztuka jest bowiem nie tylko piękna, lecz także ma olbrzymie znaczenie dla społeczeństw, narodów i wszystkich odbiorców sztuki. Stąd też wynika tak wielka rola historyka sztuki jako troszczącego się o wyjaśnienie dzieła sztuki, przetrwanie o nim pamięci, czuwanie nad jego oryginalnym kształtem, integralnością oraz właściwym zrozumieniem. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku studiów, zyskają wszechstronne wykształcenie umożliwiające włączanie się zarówno w dyskurs o sztuce, jak i w kwestie związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim. Co ważne, kształcenie w niewielkich grupach, dobry kontakt z wykładowcami oraz indywidualne podejście do każdego studenta to dodatkowe atuty tak interesującego kierunku, jakim jest historia sztuki w Toruniu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku historia sztuki studenci zapoznają się z rozmaitymi obiektami architektury, rzeźby, grafiki, malarstwa, rzemiosła artystycznego, fotografii czy nowych mediów. Nauczą się wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk o sztuce i krytyki artystycznej, a także formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej zostaną też przygotowani do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki, upowszechniania sztuki czy obrotu dziełami sztuki. Ponadto studenci nauczą się wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej w muzealnictwie i ochronie zabytków, wykorzystywania rozwiązań z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków, a także podejmowania działań zgodnych z wymogami współczesnego muzealnictwa.

 

Ile trwają studia na kierunku historia sztuki w Toruniu?

Studia na kierunku historia sztuki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia sztuki w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku historia sztuki w Toruniu?

Jako absolwent studiów na kierunku historia sztuki z powodzeniem znajdziesz pracę w zawodzie oraz wszędzie tam, gdzie przydaje się gruntowne wykształcenie humanistyczne. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową m.in. z pracą w muzeach, galeriach sztuki współczesnej, działach krytyki artystycznej w prasie, a także w biurach konserwatorów zabytków.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia sztuki:

 • galerie sztuki,
 • muzea,
 • instytucje kulturalne,
 • media,
 • sektor edukacji,
 • jednostki administracyjne,
 • fundacje zajmujące się działaniami na rzecz sztuki,
 • domy aukcyjne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Toruń studia i stopnia

Historia sztuki Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Toruń studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Toruniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia