Stosunki międzynarodowe - Olsztyn

Stosunki międzynarodowe - Olsztyn

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Olsztynie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Więcej filtrów

    Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

    19.07.2023

    Stosunki międzynarodowe studia Olsztyn 2023 | woj. warmińsko-mazurskie

     

    Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów

    Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Olsztynie
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów
    Poziom studiów
    Czas trwania

    Dla kogo ten kierunek?

    Stosunki międzynarodowe łączą państwa bardziej niż niejedno małżeństwo łączy ludzi. Kwestie prawne, gospodarcze, polityczne i społeczne odbijają się na każdym z państw, które wchodzą w swego rodzaju unię. Poszczególne kraje muszą stać się tolerancyjne w sprawach kulturowych i religijnych, a także powinny dbać o poprawne relacje z państwami, które są włączone do porozumienia.

    Studia humanistyczne w Olsztynie w ramach stosunków międzynarodowych są niezwykle ważne zwłaszcza w obecnych czasach. Kandydaci, którzy następnie staną się najlepszymi w swojej dziedzinie ekspertami, muszą wykazywać zainteresowanie kwestiami polityczno-ekonomicznymi, nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych, a także powinni mieć rozwinięte predyspozycje językowe.

    Program studiów i gdzie studiować

    Kierunki studiów w Olsztynie takie jak stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie realizują potrzeby intelektualne przyszłych studentów na najwyższym poziomie.

    Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: bezpieczeństwo międzynarodowe, ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, ekonomia rozwoju, systemy polityczne w państwach europejskich, teorie stosunków międzynarodowych, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe rynki finansowe, antropologia cywilizacji europejskiej i wiele innych.

    Praca po studiach

    Studia w Olsztynie na kierunku stosunki międzynarodowe zapewniają absolwentom zatrudnienie w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych, w środkach masowego przekazu, a także jako menedżerowie i animatorzy sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej.

    Odbywane praktyki pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach, które zajmują się problemami społecznymi, w administracji państwowej i samorządowej.

    Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Studia humanistyczne w ramach stosunków międzynarodowych wybiera bardzo wielu miłośników nauk humanistycznych i społecznych. Liczba miejsc jest jednak ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Przedmioty możesz wybrać z propozycji wskazanej przez uczelnie w Olsztynie. Są to: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny.

    Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Studia w Olsztynie na kierunku stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, studia dzienne będą dla Ciebie idealne.

    Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społeczno-ekonomicznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

    • teorie stosunków międzynarodowych,
    • globalizacja i regionalizacja,
    • dzieje wspólnot religijnych w Europie,
    • prawo konfliktów zbrojnych,
    • europejska ochrona dóbr kultury,
    • zarządzanie zasobami ludzkimi,
    • międzynarodowa ochrona środowiska
    • polityka zagraniczna w Europie,
    • międzynarodowa polityka społeczna,
    • prognozowanie i symulacje międzynarodowe,
    • mniejszości narodowe i etniczne w Europie,
    • systemy polityczne w państwach europejskich,
    • prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
    • ochrona własności intelektualnej,
    • ekonomia rozwoju,
    • antropologia cywilizacji europejskiej,
    • bezpieczeństwo międzynarodowe,
    • wizualizacja informacji
    • i wiele innych.

    Studenci mają okazję rozwijać zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji, na przykład polityki europejskiej. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

    Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści w sobie wiedzę z zakresu problematyki ekonomicznej, problematyki politycznej, problematyki społecznej, problematyki prawnej, problematyki historycznej, problematyki kulturalnej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne oraz predyspozycje językowe. Języki obce są niezwykle istotne we współpracy na arenie międzynarodowej. Wyrobienie krytycznego, analitycznego myślenia jest dużą zaletą kandydatów, którzy pragną pracować w zakresie stosunków międzynarodowych.

    Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Kierunek stosunki międzynarodowe w Olsztynie możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień studiów stacjonarnych trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Umożliwia rozpoczęcie pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

    Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Cztery dodatkowe semestry kształcenia mają uzupełniać wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Ponieważ uczelnie w Olsztynie nie przewidują studiów magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych, studenci mogą rozwijać się w ramach kierunków pokrewnych - politycznych, społecznych czy gospodarczych.

    Jaka praca po kierunku stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Studia humanistyczne w Olsztynie w ramach stosunków międzynarodowych proponują studentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci chętnie są zatrudniani w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organach administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu, na stanowiskach menedżerów i animatorów sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci pracują w instytucjach edukacyjnych, muzealnych, kulturalnych, w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach opartych na wolontariacie, które zajmują się problemami społecznymi, w administracji państwowej i samorządowej.

    Kierunek stosunki międzynarodowe w Olsztynie przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, specjalistów w administracji państwowej, analityków, specjalistów dla potrzeb przedsiębiorstw państwowych i prywatnych specjalistów dla potrzeb organizacji międzynarodowych, pracowników służb dyplomatycznych, specjalistów dla potrzeb administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Wielokrotnie pracują na arenie międzynarodowej w organizacjach i agencjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach, które działają w obrocie zagranicznym, w organizacjach pozarządowych, w ośrodkach badawczych, w instytucjach naukowych, w mediach branżowych, w korporacjach międzynarodowych, w straży granicznej, agencjach celnych, w przedsiębiorstwach różnego rodzaju. Absolwenci stają się ekspertami w zakresie sytuacji gospodarczej, społecznej i kulturowej.

    Gdzie studiować na specjalności stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

    Uczelnie na których można studiować specjalność stosunki międzynarodowe w Olsztynie

    czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

    Uczelnie w Olsztynie - kierunek stosunki międzynarodowe:

    Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  

    Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

    Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Stosunki międzynarodowe to bardzo ważne studia humanistyczne, które skupiają się na zagadnieniach społecznych, gospodarczych, politycznych i prawnych. Nim zdecydujesz o rekrutowaniu na tego typu kierunek, zastanów się:

    • Czy nauka przedmiotów humanistycznych i społeczno-ekonomicznych nie sprawia Ci problemów?
    • Czy interesujesz się kwestiami polityczno-gospodarczymi nie tylko Polski, ale i innych krajów Unii Europejskiej?
    • Czy masz predyspozycje językowe?

    Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Kandydatów jest jednak bardzo wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe, takie jak: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej lub w Olimpiadzie Historycznej.

    Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Olsztynie.

    Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Olsztynie?

    Kierunek stosunki międzynarodowe w Olsztynie to jeden z najbardziej obleganych kierunków humanistycznych.

    Adam, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

    To, co dzieje się na arenie międzynarodowej zazwyczaj w jakiś sposób dotyczy także naszego państwa, nawet jeśli nie bezpośrednio, to w sposób pośredni. To bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę nie tylko z zagrożeń, ale także i z tego, co możemy zyskać na dobrej współpracy z innymi krajami. Studia są bardzo rozwijające. Polecam.

    komentarze (0)

    wsaib

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
    • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
    • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
    • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
    • Dzień Otwarty https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJpcG_olI0A0cR17wMAwJ6-kM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/83981-umk-torun.jpg Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu