Stosunki międzynarodowe - Toruń

Stosunki międzynarodowe - Toruń

Advertisement

Stosunki międzynarodowe - Toruń

Studia w Toruniu

Stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek Stosunki międzynarodowe w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Stosunki międzynarodowe studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Stosunki międzynarodowe Toruń - terminy rekrutacji >

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów
 

Uczelnie

W Toruniu stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Media społecznościowe nieustannie nagłaśniają sprawy związane z sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną nie tylko kraju, ale i państw z całego świata. Nic więc dziwnego, że studia społeczne z zakresu stosunków międzynarodowych cieszą się dużą popularnością. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz filozofię, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, chemię, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, wiedzę o społeczeństwie, matematykę lub informatykę. Kandydaci wykazują także język, który ma być uwzględniony w rekrutacji, to znaczy język polski lub wybrany język obcy nowożytny. Przedmioty mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Media społecznościowe nieustannie nagłaśniają problemy gospodarcze, polityczne czy społeczne, z którymi boryka się Polska, ale i inne państwa na świecie również z Polską powiązane. Stosunki międzynarodowe kształtują się poprzez kategorie wiążące się z kulturą, religią, ale i kwestiami polityczno-gospodarczymi. Specjaliści w tej dziedzinie pragną dbać o poprawność relacji między państwami, ponieważ relacje te wpływają na różnego rodzaju korzyści.

Idealni kandydaci na tego typu studia społeczne powinni wykazywać zainteresowanie problematyką społeczno-polityczno-gospodarczą. Ważne by przedmioty humanistyczne czy z zakresu geografii lub ekonomii nie sprawiały Ci problemów. Jeśli jesteś poliglotą, tym lepiej dla Ciebie, ponieważ język obcy to bardzo ważna kwestia na arenie międzynarodowej. Stosunki międzynarodowe to kierunek dla odważnych, dlatego rozważ udział w rekrutacji.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku stosunki miedzynarodowe w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek stosunki międzynarodowe w Toruniu możesz realizować na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić najwyższy poziom wykształcenia, który przełoży się na wysokie wyniki w pracy zawodowej.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: geografia polityczna i ekonomiczna, podstawy statystyki i demografii, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki kulturalne, współczesne systemy polityczne, warsztaty z pozyskiwania środków europejskich, metody i techniki badań w stosunkach międzynarodowych, obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne w latach 1945-1989, bezpieczeństwo społeczne, prognozowanie w stosunkach międzynarodowych i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Toruniu przygotowują absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe do pracy w administracji publicznej, gdzie współpracują oni z zagranicą, zajmują się komunikacją i dyplomacją. Z chęcią zatrudniani są w instytutach, organizacjach i agencjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach, które działają w obrocie zagranicznym. Wielu studentów wybiera pracę w ośrodkach naukowo-badawczych, a także w mediach branżowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia polityczna i ekonomiczna,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • międzynarodowe stosunki kulturalne,
 • wstęp do nauki o państwie i prawie,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • międzynarodowe prawo publiczne,
 • obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych,
 • fundusze i programy pomocowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • negocjacje międzynarodowe z partnerem Wschodnim,
 • praktyka zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych przez UE,
 • kwestie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
 • i wiele innych.

 

Studenci mają okazję realizować wiele ciekawych specjalności, między innymi takie jak: administracja publiczna w Unii Europejskiej, Europa Wschodnia, bezpieczeństwo europejskie i globalne. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ utworzenie danego profilu kierunkowego zależy od zainteresowań studentów.

Interdyscyplinarny poziom kształcenia zapewnia studentom wiedzę z zakresu prawa, historii, polityki, ekonomii czy geografii. Studenci mają okazję rozwijać swoje kompetencje językowe, które pozwalają podjąć praktyki bądź pracę w firmach o charakterze międzynarodowym lub za granicą. Rozwijają także umiejętności komunikacyjne i pracy w grupach, co z korzyścią wpływa na realizację poszczególnych projektów i rozwiązywanie problemów na skalę międzynarodową.

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak stosunki międzynarodowe podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studenci mogą realizować je zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia podstawowe wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy tuż po ukończeniu licencjatu.

Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i dają większe perspektywy zatrudnienia. Stopień drugi mogą rozpocząć absolwenci zarówno pierwszego stopnia stosunków międzynarodowych, jak i innych studiów o charakterze społecznym, politycznym bądź prawnym.

Stosunki międzynarodowe w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak stosunki międzynarodowe przygotowują absolwentów do pracy w administracji publicznej, gdzie współpracują oni z zagranicą, zajmują się komunikacją i dyplomacją. Absolwenci zatrudniani są w instytutach, organizacjach i agencjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach, które działają w obrocie zagranicznym. Wielu studentów wybiera pracę w ośrodkach badawczych, instytucjach naukowych, a także w mediach branżowych.

Studenci przygotowywani są do objęcia stanowisk takich jak pracownik służb dyplomatycznych, specjalista do spraw kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, specjalista w administracji państwowej, analityk, specjalista dla potrzeb przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, specjalista dla potrzeb organizacji międzynarodowych, specjalista dla potrzeb administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Absolwenci zatrudniani są w administracji rządowej i samorządowej, w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, w straży granicznej, agencjach celnych, w mediach lub w dyplomacji.

Studia społeczne w Toruniu w zakresie stosunków międzynarodowych pozwalają odnaleźć się w różnych miejscach i dają wiele perspektyw zatrudnienia. Absolwenci pracują w przedsiębiorstwach, które działają na rynku międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą, w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla, a w końcu w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio ze stosunkami międzynarodowymi. Rozwinięte kompetencje językowe pozwalają na współpracę międzynarodową, pracę w charakterze rzecznika czy dziennikarza, a także specjalisty w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej czy kulturowej na arenie międzynarodowej.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 70 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Toruniu?

Stosunki międzynarodowe to bardzo zajmujący kierunek studiów, który zwraca uwagę wielu kandydatów na studia. Nie jest on jednak dla wszystkich, ponieważ nie każdy odnajdzie się w sferze polityki, gospodarki czy zagadnień społeczno-prawnych. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje językowe i nie boisz się nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi?
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą zagadnienia związane z państwem, prawem i polityką?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym.

Do wyboru masz: chemię, biologię, geografię, fizykę i astronomię, fizykę, filozofię, historię muzyki, historię sztuki, historię, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, informatykę. Kandydaci wykazują także język, który będzie uwzględniony w procesie rekrutacji, to znaczy język polski lub język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Europejskiej Olimpiadzie Społeczno-Prawnej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Informatycznej i tym podobnych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Toruniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Toruniu?

Kierunek stosunki międzynarodowe w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów ostatnich lat.

Karol, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Media huczą od tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Stosunki Polski z innymi krajami, a także współpraca poszczególnych państw niejednokrotnie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Studia są teraz bardzo na czasie, ponieważ eksperci w tej dziedzinie są bardzo potrzebni. Kierunek ciekawy, polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Toruń studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Toruń studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Toruń studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia