Stosunki międzynarodowe - Gdańsk

Stosunki międzynarodowe - Gdańsk

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

15.01.2024

Stosunki międzynarodowe – studia Gdańsk 2024 | woj. pomorskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Stosunki międzynarodowe - Gdańsk
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe uczestnicy mają możliwość zyskania cennej wiedzy i umiejętności w zakresie złożonych problemów ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz prawnych na międzynarodowej arenie.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku stosunki międzynarodowe kształcą absolwentów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w roli specjalistów odpowiedzialnych za transport, planowanie czy procesy. Mogą również założyć swoją działalność gospodarczą w zakresie planowania strategicznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Gdańsku, do których zalicza się stosunki międzynarodowe, w ramach kwalifikacji na I stopień weryfikują ilość punktów, jakie kandydaci uzyskali z takich przedmiotów maturalnych, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy,
 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • informatyka.

Rekrutacja na studia w Gdańsku na II stopień, skierowane są z kolei do absolwentów dowolnego kierunku – co najmniej ze stopniem licencjata.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe obejmują praktyczny program zajęć, który prowadzą praktycy zawodowi. Słuchacze biorą udział zarówno w tradycyjnych wykładach, jak i warsztatach, wizytach studyjnych czy spotkaniach ze specjalistami z branży.

Mają również możliwość zdobywania umiejętności w międzynarodowym środowisku, które składa się ze studentów z różnych zagranicznych uczelni. W trakcie procesu dydaktycznego realizowana jest wymiana studencka Erasmus.

Wszystkie przedmioty prowadzone są za pomocą nowoczesnych technik wykorzystujących prace warsztatowe, gry decyzyjne i analizę studium przypadku. Do wyboru jest również jedna z dostępnych ścieżek dydaktycznych – bezpieczeństwo międzynarodowe, biznes międzynarodowy oraz prawno-polityczne relacje międzynarodowe.

Siatka zajęć uwzględnia przedmioty z zakresu tematyki wprowadzającej do stosunków międzynarodowych w ramach nauk ekonomicznych, prawnych czy społecznych. Wśród licznych przedmiotów znajduje się m.in. tematyka gospodarki światowej lub kultury międzynarodowej.

Ten innowacyjny program zajęć powstał przy wsparciu przedstawicieli otoczenia biznesu oraz jednostek partnerskich uczelni na całym świecie. Dlatego poruszane treści wykazują zgodność z wymaganiami pracodawców oraz rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Gdańsku na kierunku stosunki międzynarodowe kształcą absolwentów, którzy wykazują się wiedzą w zakresie międzynarodowych problemów społecznych, ekonomicznych oraz społecznych.

Doskonale znają złożoność mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i potrafią analizować problemy na arenie międzynarodowej. Przygotowują, opracowują oraz analizują przedsięwzięcia biznesowe w tym wymiarze.

Znają techniki protokołu dyplomatycznego w działalności politycznej i biznesowej, a także stosują je w praktyce. Wiedzą, jak budować relacje międzynarodowe, a także planować działania w ramach pomocy humanitarnej.

Współpracują również z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami, które działają na rzecz bezpieczeństwa. Wykorzystują narzędzia informatyczne wspierające przygotowanie oraz realizowanie projektów w ramach biznesu międzynarodowego. Mierzą oraz dokumentują postępy rzeczowe oraz finansowe projektów w tym zakresie.

Potrafią kalkulować oraz zmniejszać ryzyko w trakcie realizacji projektów międzynarodowych. Ewaluują również w zakresie wskaźników produktowych.

Uczelnie w Gdańsku - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Kształcenie na kierunku studiów stosunki międzynarodowe, przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku analityka oraz doradcy odpowiedzialnego za usprawnianie funkcjonowania firmy na arenie międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe

 • instytucje wspierające bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
 • organizacje rządowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • centra pomocy międzynarodowej,
 • agencje pomocy,
 • międzynarodowe firmy produkcyjne,
 • usługi finansowe,
 • menedżerowie projektów międzynarodowych.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe to doskonała propozycja dla osób, które wyróżniają się zdolnością logicznego myślenia i podejmowania współpracy w grupie w celu rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych.

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia