Stosunki międzynarodowe - Katowice

Stosunki międzynarodowe - Katowice

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie stosunki międzynarodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

22.02.2024

Stosunki międzynarodowe – studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Stosunki międzynarodowe - Katowice
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 4 maja 2024 r. i potrwa do 15 listopada 2024 r. | Stosunki międzynarodowe Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu międzynarodowych problemów ekonomicznych, społecznych, politycznych czy prawnych wybranych regionów na świecie. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in.: system polityczny i gospodarczy państw azjatyckich, system instytucjonalny Unii Europejskiej, psychologia społeczna, Afryka we współczesnym ładzie ekonomicznym i politycznym czy specyfika biznesowa w przestrzeni skandynawskiej.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku stosunki międzynarodowe przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku specjalisty do spraw transportu, planowania czy procesów. Miejscem zatrudnienia absolwentów są instytucje publiczne, organizacje i instytucje międzynarodowe czy placówki dyplomatyczne. Doskonale odnajdują się również w przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach transnarodowych, środkach masowego przekazu, a także w firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Absolwent ma też umiejętności i kompetencje, dzięki którym może założyć swój własny biznes.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Katowicach, do jakich zaliczane są stosunki międzynarodowe, w procesie rekrutacji weryfikują ilość punktów, jakie kandydaci uzyskali z takich przedmiotów maturalnych, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy,
 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • informatyka.

Rekrutacja na studia w Katowicach na kierunku stosunki międzynarodowe wymagają także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która nie podlega zwrotowi.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe realizują praktyczny program kształcenia. Zajęcia prowadzą praktycy zawodowi, a studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale też warsztatach i spotkaniach ze specjalistami.

Zyskują także możliwość kształcenia w międzynarodowym środowisku, które obejmuje studentów z wielu krajów. W ramach semestru lub roku akademickiego słuchacze mogą wyjechać na wymianę studencką z programu Erasmus.

Zajęcia realizowane są za pomocą nowoczesnych metod prac warsztatowych, gier decyzyjnych oraz case studies. Studenci mają jednocześnie dostęp do narzędzi badawczych. Poza tym mogą wybrać jedną z dostępnych ścieżek kształcenia.

Studenci mają do wyboru jedną z dostępnych ścieżek kształcenia, które obejmują tematykę biznesu i marketingu międzynarodowego, dyplomacji i komunikacji międzynarodowej, handlu międzynarodowego, projektów w biznesie międzynarodowym czy biznesu, logistyki i transportu międzynarodowego.

W programie studiów uwzględniono przedmioty o tematyce wprowadzającej do stosunków międzynarodowych w zakresie nauk ekonomicznych, prawnych, społecznych. Treści obejmują m.in. tematykę gospodarki światowej, kultury międzynarodowej czy wyzwań społecznych i gospodarczych.

Siatka zajęć powstała w porozumieniu z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z urzędami oraz uczelniami partnerskimi na całym świecie. Dlatego treści programowe są zgodne z wymaganiami pracodawców oraz rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku stosunki międzynarodowe kształcą absolwentów, którzy mają obszerną wiedzę z zakresu międzynarodowych problemów społecznych, ekonomicznych i społecznych w wybranych regionach na świecie.

Absolwenci znają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych, potrafią analizować problemy krajowe i przeprowadzać negocjacje międzynarodowe. Przygotowują oraz realizują przedsięwzięcia biznesowe w wymiarze międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi rozpoznawać szanse rynkowe, zarządzać projektami biznesowymi na poziomach strategicznych oraz operacyjnych. Zna uwarunkowania formalne oraz prawne w procesie realizowania projektów w biznesie międzynarodowym.

Potrafi także wykorzystać narzędzia informatyczne, które wspierają proces przygotowawczy oraz realizacyjny projektów w zakresie biznesu międzynarodowego. Obserwuje, mierzy i dokumentuje postęp rzeczowy oraz finansowy projektów w biznesie międzynarodowym.

Wie, jak kalkulować i redukować ryzyko w realizowaniu projektów w branży międzynarodowej, a także jak monitorować i ewaluować w zakresie wskaźników produktów.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 3 lata (studia licencjackie).

Stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Kształcenie przygotowuje absolwentów do pracy w roli analityków oraz doradców, którzy odnajdą się w działaniach usprawniających funkcjonowanie firmy na arenie międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe

 • urzędy,
 • ambasady,
 • agencja międzynarodowa,
 • media.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe będą idealnym wyborem dla osób, które mają zdolność logicznego myślenia, współpracowania w grupie oraz analizowania problemów społecznych i ekonomicznych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Katowice i woj. śląskie studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim

Stosunki międzynarodowe w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia