Lingwistyka w biznesie - Olsztyn

Lingwistyka w biznesie - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Lingwistyka w biznesie studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Języki obce przejęły władzę nad światem i bez nich nikt z nas nie może się już obejść. Skoro tak ważne są w turystyce i kulturze, nie mniej istotne bywają w biznesie, gospodarcze czy polityce. Są wręcz kluczowe i pozwalają na robienie interesów także na arenie międzynarodowej, co gospodarkę zdecydowanie napędza.

Idealni kandydaci na studia filologiczne w zakresie lingwistyki w biznesie nie mogą mieć problemów z nauką języków obcych i przedmiotami matematyczno-humanistycznymi. Świetnie, jeśli interesujesz się współczesnym życiem ekonomiczno-społecznym i pragniesz pracować w najlepszych firmach i korporacjach, którym nie jest obcy międzykulturowy charakter współpracy. Jesteś poliglotą i widzisz siebie w roli biznesmena? Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak lingwistyka w biznesie możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dążą do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia w różnych dziedzinach.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy lingwistyki stosowanej, mikroekonomia, etyka w biznesie, kultura języka polskiego, wiedza o krajach anglojęzycznych, wybrane aspekty prowadzenia biznesu, wprowadzenie do rachunkowości, drugi język obcy z elementami biznesu, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, metodologia badań w lingwistyce stosowanej, budowanie wizerunku, sztuka wystąpień publicznych i wiele innych.

Praca po studiach

Studia filologiczne w Olsztynie na kierunku lingwistyka w biznesie dają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci są zatrudniani w firmach i organizacjach, które poszukują specjalistów z ekonomii i biznesu, posługujących się biegle językiem angielskim, językiem niemieckim lub językiem rosyjskim.

Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, w administracji i służbach państwowych, w instytucjach samorządu terytorialnego, które utrzymują kontakt międzynarodowy, w instytutach, agencjach, firmach badawczych, w firmach tłumaczeniowych, w biurach podróży, w instytucjach kultury. Absolwenci zakładają także własne firmy, które działają na rynku międzynarodowym.

czytaj dalej wszystko o Lingwistyka w biznesie - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek lingwistyka w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Lingwistyka w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lingwistyka w biznesie w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie przyjmują w swoje mury bardzo wielu zainteresowanych studiami filologicznymi na kierunku lingwistyka w biznesie. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematykę, język polski. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA W BIZNESIE OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

LINGWISTYKA W BIZNESIE OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA W BIZNESIE OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku lingwistyka w biznesie w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku lingwistyka w biznesie możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne wiążą się z systematyczną nauką i regularnymi spotkaniami w tygodniu, a także realizowaniem wielogodzinnych praktyk zawodowych.

Program kształcenia opiera się na naukach zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy lingwistyki stosowanej,
 • etyka w biznesie,
 • kultura języka polskiego,
 • wiedza o krajach drugiego obszaru językowego,
 • wiedza o krajach anglojęzycznych,
 • mikroekonomia,
 • wybrane aspekty prowadzenia biznesu,
 • współczesne problemy krajów anglojęzycznych,
 • drugi język obcy z elementami biznesu,
 • konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw,
 • warsztaty biznesowe,
 • metodologia badań w lingwistyce biznesowej,
 • wprowadzenie do rachunkowości,
 • komunikacja interkulturowa,
 • budowanie wizerunku,
 • sztuka wystąpień publicznych w języku angielskim
 • i wiele innych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, na przykład finansów i bankowości lub mediów i komunikacji. Studenci kształcą się w ramach wybranych języków obcych: niemieckiego, angielskiego lub rosyjskiego. Szczegóły odnoszące się do realizowanych w danym roku akademickim specjalności oraz możliwości wyboru języków obcych znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Interdyscyplinarny kierunek lingwistyka w biznesie w Olsztynie gwarantuje wszechstronne wykształcenie, które skupia się na rozwijaniu kompetencji językowych, przekazywaniu wiadomości odnoszących się do kwestii ekonomicznych, gospodarczych i międzynarodowych. Studenci zapoznają się z kwestiami społeczno-gospodarczymi oraz politycznymi państwa, rozwijają umiejętności analityczne i zdolność formułowania wniosków, a także pielęgnują predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku lingwistyka w biznesie w Olsztynie?

Kierunek lingwistyka w biznesie w Olsztynie możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień studiów stacjonarnych trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia rozpoczęcie pracy zawodowej, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Cztery dodatkowe semestry kształcenia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Ponieważ uczelnie w Olsztynie nie przewidują studiów magisterskich z zakresu lingwistyki w biznesie, studenci mogą wybrać inny kierunek pokrewny tematyce filologicznej, społecznej lub ekonomicznej, na przykład filologię rosyjską.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lingwistyka w biznesie w Olsztynie?

Lingwistyka w biznesie to bardzo intrygujący kierunek, który stawia nie tylko na rozwój w zakresie języków obcych, ale także w odniesieniu do kwestii biznesowych, to znaczy ekonomicznych, gospodarczych, a nawet społecznych i politycznych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych i ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje językowe i pragniesz rozwijać się w tym zakresie?
 • Czy interesują Cię kwestie ekonomiczne i społeczne?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematykę, język polski. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści szczycą się najwyższymi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej lub w Olimpiadzie Historycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Olsztynie.

Jaka praca po kierunku lingwistyka w biznesie w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku lingwistyka w biznesie przygotowują studentów do pracy w różnych dziedzinach, a także dają wiele możliwości rozwoju. Abiturienci biegle władają dwoma językami obcymi, posiadają niezbędną wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania przedsiębiorstwa, prowadzenia handlu międzynarodowego przy uwzględnieniu wszelakich aspektów komunikacji międzykulturowej. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia zatrudnienie w firmach, które prowadzą działalność na globalnym rynku produktów i usług, w instytucjach samorządowych w służbach państwowych i w administracji, które wymagają znajomości języków obcych i poszukują osób, które posiadają umiejętność komunikacji zwłaszcza na tle międzykulturowym.

Absolwenci podejmują pracę w instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, w administracji i służbach państwowych, w firmach i organizacjach poszukujących specjalistów z ekonomii i biznesu, którzy znają języki obce, zwłaszcza angielski, niemiecki lub rosyjski, w instytucjach samorządu terytorialnego, które utrzymują kontakty międzynarodowe, w instytucjach, agencjach i firmach badawczych. Studenci stają się specjalistami w zakresie ekonomii i biznesu, co umożliwia im otworzenie własnej działalności gospodarczej, działającej na rynku międzynarodowym. Abiturienci są zatrudniani także w biurach podróży, w instytucjach kultury, w firmach tłumaczeniowych.

Kierunek lingwistyka w biznesie w Olsztynie umożliwia studentom pracę na stanowiskach pracowników biurowych i administracyjnych w działach logistycznych, personalnych, obsługi klienta, organizacji i zarządzania. Abiturienci zajmują się tłumaczeniami i różnicami kulturowymi, a także posiadają interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do kwestii ekonomicznych i biznesowych, co umożliwia im pracę w wielu sektorach prywatnych i publicznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku lingwistyka w biznesie w Olsztynie?

Studia filologiczne w Olsztynie w zakresie lingwistyki w biznesie uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Wojtek, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Od zawsze lubiłem języki obce i myślę, że mogę nazwać siebie poliglotą. Prócz kompetencji językowych, ważne było dla mnie także rozwinięcie w szerszym zakresie, właśnie ekonomicznym i społecznym. Ten kierunek to interdyscyplinarna odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy. Polecam.

Kierunki humanistyczne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)