Filologia angielska - Białystok

Filologia angielska - Białystok

Dodaj do ulubionych

30.05.2022

Filologia angielska studia Białystok| woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Karl Albrecht powiedział: „Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli”. Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest jedną z najistotniejszych umiejętności. Język angielski zaś stał się językiem uniwersalnym na miarę średniowiecznej łaciny. Angielski otacza świat i pozwala nam go zrozumieć w wielu miejscach na każdym z kontynentów.

Studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Idealni kandydaci na studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, a także powinni odznaczać się predyspozycjami językowymi. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści kulturowe, literackie i społeczne związane z krajami anglosaskimi. Jeśli odznaczasz się komunikatywnością i ciekawością świata, kierunek filologia angielska w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak filologia angielska możesz realizować na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych dziedzin nauki, zarówno technicznych, jak i humanistycznych.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach humanistycznych, zarówno językowych, jak i literaturoznawczych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: pragmatyka międzykulturowa, ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo stosowane, językoznawstwo diachroniczne, teorie nabywania języków, Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe, współczesna kultura amerykańska, ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze, edukacja językowa – współczesne trendy i wiele innych.

Praca po studiach

Studia filologiczne w ramach filologii angielskiej dają możliwość zatrudnienia w bardzo wielu branżach. Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w turystyce i sektorze usług, a także w każdym miejscu, które wymaga dobrej znajomości języka angielskiego.

Absolwenci są także przygotowani do podjęcia pracy edukacyjnej w charakterze nauczyciela w szkołach prywatnych i publicznych. Wielu z nich decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych, edukacyjnych czy kulturowych. Współpracują z urzędami i instytucjami, biurami tłumaczeń, z partnerami zagranicznymi w różnego rodzaju firmach i u innych podmiotów gospodarczych.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Białymstoku?

Studia filologiczne w Białymstoku na kierunku filologia angielska są jednymi z najczęściej wybieranych wśród propozycji kierunków humanistycznych i językowych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo zaś powinieneś/powinnaś zdawać język angielski rozszerzony. W rekrutacji pod uwagę brana jest zarówno część pisemna, jak i ustna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku filologia angielska możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach humanistycznych, zarówno językowych, jak i literaturoznawczych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • wstęp do językoznawstwa ogólnego,
 • gramatyka opisowa języka angielskiego: morfologia, składnia, semantyka,
 • historia literatury angielskiej,
 • wstęp do kultury i historii USA,
 • uczenie się i nauczanie języków,
 • metody nauczania języków obcych,
 • metody badań w językoznawstwie stosowanym,
 • fonetyka kontrastywna polsko-angielska,
 • edukacja językowa – współczesne trendy,
 • analiza i interpretacja tekstu literackiego,
 • Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe,
 • językoznawstwo diachroniczne,
 • współczesne koncepcje kształcenia językowego
 • i wiele innych.

Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranej specjalizacji z zakresu literatury i kulturoznawstwa bądź językoznawstwa stosowanego. Propozycje specjalizacyjne warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu kultury, literatury i języka. Umiejętności językowe kształcą także w zakresie branżowym i specjalistycznym. Nabywane umiejętności związane są z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji, odpowiednią analizą i interpretacją materiałów źródłowych, a także pracą w grupie. Rozwijają także zdolności badawcze i organizacyjne. Interdyscyplinarny kierunek filologia angielska w Białymstoku daje możliwość do rozwoju umysłowego i duchowego, a zdobyte wykształcenie i umiejętności są niezwykle cenne na rynku pracy.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak filologia angielska podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie oraz dalszą edukację na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, a także dają możliwość zdobycie wyższego poziomu językowego. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent filologii angielskiej bądź innego kierunku pokrewnego filologii lub naukom humanistycznym.

Filologia angielska w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Kierunek filologia angielska w Białymstoku daje wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w turystyce i sektorze usług, a także w każdym miejscu, które wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Podejmują pracę edukacyjną w charakterze nauczyciela w szkołach prywatnych i publicznych. Wielu abiturientów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych, edukacyjnych czy kulturowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, firmach usługowych i turystycznych, w administracji państwowej, w szkołach i placówkach oświatowych lub w biurach tłumaczeniowych, w branży turystyczno-hotelarskiej, w instytucjach kulturalnych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w środkach masowego przekazu, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych, które posiadają kontrahentów zagranicznych, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w urzędach celnych, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych, zakładają także własną działalność gospodarczą.

Interdyscyplinarne wykształcenie, które oferują studia filologiczne, pozwala pracować w instytucjach kulturalnych, organizacjach gospodarczych, przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, a także na arenie międzynarodowej. Kształcenie w ramach filologii angielskiej to idealna okazja do poszerzania swoich umiejętności językowych, a także zdobycia wiedzy kulturowo-literackiej, która ma duże znaczenie w branży humanistycznej, zwłaszcza w świecie mediów, wydawnictw i miejsc kultury.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Białymstoku?

Kierunek filologia angielska w Białymstoku uchodzi za jeden z najchętniej wybieranych wśród propozycji obejmujących studia filologiczne. Język angielski jest językiem uniwersalnym i pozwala na swobodną komunikację niemal w każdym kraju na całym świecie. Nim zdecydujesz o rekrutacji na tego typu studia, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy potrafisz współpracować w grupie i jesteś osobą komunikatywną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Białymstoku w zakresie filologii angielskiej są właśnie dla Ciebie. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo zaś powinieneś/powinnaś zdawać język angielski rozszerzony. W rekrutacji pod uwagę brana jest zarówno część pisemna, jak i ustna. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił przede wszystkim w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Białymstoku

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku oferują najwyższy poziom kształcenia także w zakresie studiów filologicznych.

Anna, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Wybrałam filologię angielską, ponieważ chciałam nauczyć się języka, a przy okazji zapoznać się z kulturą Wielkiej Brytanii i Ameryki, które tak mnie fascynują. Kierunek jest niezwykle interesujący i pozwala w sposób praktyczny nauczyć się języków obcych. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Białystok studia i stopnia

Filologia angielska Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Białystok studia stacjonarne

Popularne kierunki filologiczne w Białymstoku

Kierunki filologiczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia