Filologia angielska - Toruń

Filologia angielska - Toruń

Filologia angielska - Toruń

Studia w Toruniu

Filologia angielska

Odkryj kierunek Filologia angielska w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Filologia angielska studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Filologia angielska w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Studia na kierunku filologia angielska w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie czy pracy dziennikarza.

 

Uczelnie

W Toruniu filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Kierunek filologia angielska w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej popularnych wśród propozycji studiów filologicznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, musisz zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym, a dodatkowo język polski, który na poziomie rozszerzonym także można uwzględnić w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że w przypadku języków obcych nowożytnych ważne są wyniki zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Literatura światowa i znaczna część kultury bazuje na funkcjonowaniu krajów anglosaskich. Nic więc dziwnego, że język angielski z czasem zaczął rozwijać się tak prężnie, a obecnie uważany jest za język uniwersalny na miarę średniowiecznego postrzegania języka łacińskiego. Kimże byśmy byli bez dramatów Williama Szekspira, wizji George'a Orwella czy powieści Oscara Wilde'a?

Idealni kandydaci na studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej to osoby, które mają predyspozycje językowe i nie boją się komunikować z innymi ludźmi, również z ludźmi innych nacji. Warto, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kultura, literatura czy sytuacja polityczno-społeczna krajów anglosaskich. Jeśli nie przeraża Cię dokształcanie w zakresie szczegółów języka i nie masz problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, ten kierunek studiów jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak filologia angielska możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić studentom najwyższy poziom kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu w zakresie filologii angielskiej mobilizują studentów do podejmowania pracy w organizacjach międzynarodowych, firmach usługowych i turystycznych, administracji państwowej, a także w szkołach i placówkach oświatowych lub biurach tłumaczeniowych.

Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w redakcjach czasopism, wydawnictwach, branży turystyczno-hotelarskiej, środkach masowego przekazu, urzędach i instytucjach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, współpracują z partnerami zagranicznymi w różnego rodzaju firmach i u innych podmiotów gospodarczych. Możliwości pracy i rozwoju jest bardzo wiele, ponieważ język angielski jest językiem uniwersalnym, dlatego eksperci w tym zakresie są potrzebni niemal w każdej branży.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • British literature,
 • Descriptive grammar of English,
 • Phonetics,
 • Introduction to literary theory,
 • American literature,
 • Contrastive grammar,
 • Translation of LSP texts,
 • Introduction to English text editing and typography,
 • Language communication with elements of logic
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą także realizować ciekawe specjalności: translatorską, edytorstwo tekstów anglojęzycznych czy język - kultura - literatura. Propozycje specjalizacyjne warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Absolwenci zyskują praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pisania, pisania akademickiego, konwersacji, fonetyki praktycznej, gramatyki praktycznej, tłumaczeń, czytania i słownictwa czy też angielskiego stosowanego. Wiedza z zakresu języka, literatury czy kultury anglosaskiej może być niezwykle przydatna w przyszłej pracy zawodowej. Studenci rozwijają zdolności komunikacyjne, a także poprawiają jakość języka, którym się posługują. Studia przygotowują absolwentów do posługiwania się językiem angielskim na najwyższym poziomie.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Toruniu?

Studia na kierunku Filologia angielska w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak filologia angielska podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Etap ten zapewnia podstawowe wykształcenie, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie tuż po zdobyciu tytułu licencjata.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, rozwijają kompetencje językowe i umożliwiają zdobycie wyższego poziomu językowego. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent kierunku filologia angielska bądź innego kierunku filologicznego czy też humanistycznego, pokrewnego filologii angielskiej.

Filologia angielska w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak filologia angielska zapewniają wiele możliwości rozwoju, a przede wszystkim wszechstronny wybór, jeśli chodzi o pracę. Absolwenci chętnie podejmują pracę w organizacjach międzynarodowych, firmach usługowych i turystycznych, administracji państwowej, a także w szkołach i placówkach oświatowych lub biurach tłumaczeniowych.

Doskonała znajomość języka angielskiego oraz dodatkowych języków obcych nowożytnych pozwala absolwentom ubiegać się o pracę w branży turystyczno-hotelarskiej, biurach tłumaczeń, redakcjach czasopism, wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, w szkolnictwie, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w środkach masowego przekazu, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych. Absolwenci pracują także w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w urzędach celnych, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych, zakładają także własną działalność gospodarczą.

Wszystkie instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa i innego rodzaju placówki starają się działać w obecnych czasach nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Właśnie dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie języków obcych nowożytnych nieustannie wzrasta. Studia filologiczne w Toruniu umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie językoznawczym czy literaturoznawczym. Kierunek jest także dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie językowym, co stanowi duży plus dla proponowanych pracodawcy umiejętności. Jeśli masz predyspozycje językowe i jesteś osobą komunikatywną, zastanów się nad rekrutowaniem na tego typu studia.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 55 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Toruniu?

Studia filologiczne w Toruniu uchodzą za najczęściej wybierane wśród propozycji studiów humanistycznych. Kierunek kształcenia jest bardzo ciekawy, ale nie jest to opcja idealna dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje językowe i nauka języków obcych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy radzisz sobie z nauką przedmiotów humanistycznych, odnoszących się także do literatury i kultury?
 • Czy jesteś osobą otwartą i komunikatywną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym, a dodatkowo także język polski na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj, że w przypadku języków obcych nowożytnych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym bierze się zarówno część ustną, jak i pisemną. Niewykluczone, że czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna, która zweryfikuje Twoje możliwości językowe. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił przede wszystkim w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Toruniu

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku filologia angielska uchodzą za niezwykle popularne wśród studiów humanistycznych.

Angelika, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Angielski jest teraz językiem uniwersalnym i wiele osób uważa, że to wstyd go nie znać. Dzięki niemu możesz porozumieć się niemal z całym światem, dlatego rozwijanie umiejętności językowych w zakresie nie tylko języka angielskiego, ale po prostu języków obcych, jest bardzo ważne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Toruń studia i stopnia

Filologia angielska Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Toruniu

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia