Filologia - Białystok

Filologia - Białystok

Dodaj do ulubionych

Filologia studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Juan Ramón Jimenez powiedział: „Kto uczy się nowego języka, zdobywa nową duszę”. Studia filologiczne umożliwiają rozwój nie tylko językowy, ale i duchowy, ponieważ kładą nacisk na edukację kulturową, literacką i językową, co pozwala zrozumieć różne nacje i inaczej patrzeć na działania różnych państw na całym świecie. Filologie dają także możliwości komunikacyjne, które są cenne w wielu branżach.

Idealni kandydaci na studia filologiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych. Ważne jest także to, aby kandydaci posiadali predyspozycje językowe i nie mieli problemów z pracą w grupie. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści kulturowe, historyczne i językowe, kierunek filologia w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak filologia możesz realizować na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku stawiają na uniwersalność i praktyczność, dlatego w swojej ofercie mają najpopularniejsze kierunki studiów ostatnich lat.

Wśród najczęściej wybieranych filologii jest filologia rosyjska, francuska, polska, angielska z elementami hiszpańskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. Program kształcenia dla każdego języka jest skonstruowany podobnie i opiera się na przedmiotach humanistycznych, zwłaszcza językowych i z zakresu literatury. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do językoznawstwa, morfologia języka francuskiego, najnowsza literatura rosyjska, wiedza o Wielkiej Brytanii, komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim, nowe technologie w doskonaleniu językowym i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunek filologia w Białymstoku daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala studentom odnaleźć się w pracy tłumaczy w turystyce (w instytucjach i organizacjach turystycznych, w biurach podróży), w biurach tłumaczeń, w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim, angielskim, francuskim lub działających na terenie danego państwa, w przedstawicielstwach firm i instytucji zagranicznych, w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Abiturienci są zatrudniani także w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w instytucjach, które wymagają znajomości języka i kultury, w szkołach, w turystyce i sektorze usług. Wielu absolwentów otwiera własne działalności gospodarcze i oferują usługi tłumaczeniowe i edukacyjne.

czytaj dalej wszystko o Filologia - Białystok

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia w Białymstoku?

Studia filologiczne w Białymstoku uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych wśród kierunków humanistycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym. W zależności od wybranej filologii powinieneś/powinnaś zdawać język polski, język angielski lub inny język obcy nowożytny. W rekrutacji pod uwagę brana jest zarówno część pisemna, jak i ustna.

Filologia w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku filologia w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku filologia możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Wśród najczęściej wybieranych filologii jest filologia rosyjska, francuska, polska, angielska z elementami hiszpańskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. Program kształcenia dla każdego języka jest skonstruowany podobnie i opiera się na przedmiotach humanistycznych, zwłaszcza językowych i z zakresu literatury. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • europejska literatura frankofońska,
 • praktyczna nauka języka francuskiego,
 • analiza przekładowa tekstów pisanych,
 • komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim,
 • komunikacja oficjalna i handlowa w języku hiszpańskim,
 • związki literatury ze sztuką,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • metodologia badań literaturoznawczych,
 • tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji
 • i wiele innych.

W zależności od wybranej filologii studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranej specjalizacji na przykład z zakresu przekładoznawstwa czy nauczania. Propozycje specjalizacyjne warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury. Mogą poszczycić się znajomością przynajmniej dwóch języków obcych, zapoznają się z podstawową terminologią obejmującą takie dziedziny jak prawo, ekonomia, media czy usługi. Zdobywają umiejętności negocjacyjne, tłumaczeniowe i pedagogiczne, a także rozwijają predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku filologia w Białymstoku?

W zależności od wybranej filologii studia filologiczne podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie oraz dalszą edukację na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, a także dają możliwość zdobycie wyższego poziomu językowego. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent filologii bądź innego kierunku pokrewnego naukom humanistycznym.

Jaka praca po kierunku filologia w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia także w zakresie studiów filologicznych. Odpowiednie przygotowanie kandydatów na współczesny rynek pracy daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia i osobistego rozwoju. Absolwenci bardzo często pracują jako tłumacze w turystyce (w instytucjach i organizacjach turystycznych, w biurach podróży), w biurach tłumaczeń, w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim, angielskim, francuskim lub działających na terenie danego państwa, w przedstawicielstwach firm i instytucji zagranicznych, w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych. Są zatrudniani także w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w instytucjach, które wymagają znajomości języka i kultury, w szkołach, w turystyce i sektorze usług. Wielu absolwentów otwiera własne działalności gospodarcze.

Kierunek filologia w Białymstoku umożliwia pracę w różnych branżach oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych, gdzie zajmują stanowiska tłumaczy, redaktorów, adiustatorów, korektorów w wydawnictwach książkowych i prasowych, pracowników instytucji kulturalnych, konsultantów językowych, dziennikarzy, pracowników mediów, pracowników służb dyplomatycznych, służb celnych, staży granicznej, pracowników biur podróży i sektora usług i turystyki, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych, nauczycieli języka obcego. Stają się specjalistami do spraw mediacji międzykulturowej, obsługi klientów zagranicznych, lektorami języków obcych w szkołach publicznych i językowych specjalistycznych, tłumaczami dokumentów, literatury naukowej i pięknej, asystentami delegacji zagranicznych, pilotami wycieczek lub przewodnikami przyjazdowych grup zagranicznych w wybranym mieście, tłumaczami podczas wizyt delegacji na szczeblu politycznym i gospodarczym, specjalistami w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i mediach, tłumaczami konferencyjnego języka żywego, tłumaczami przysięgłymi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia w Białymstoku?

Kierunek filologia w Białymstoku uchodzi za jeden z najpopularniejszych kierunków wśród propozycji studiów filologicznych i humanistycznych. Kandydaci decydują się na studia filologiczne przez wzgląd na ich praktyczność. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w zespole?
 • Czy masz predyspozycje językowe lub pragniesz kształcić się w zakresie języków obcych?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Białymstoku w ramach filologii są właśnie dla Ciebie. Zainteresowanych miejscem na tym kierunku jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym. W zależności od wybranej filologii powinieneś/powinnaś zdawać język polski, język angielski lub inny język obcy nowożytny. W rekrutacji pod uwagę brana jest zarówno część pisemna, jak i ustna. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił przede wszystkim w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia w Białymstoku?

Studia filologiczne w Białymstoku są jednymi z najczęściej wybieranych kierunków humanistycznych.

Konrad, student drugiego roku studiów licencjackich w ramach filologii francuskiej z hiszpańskim, stwierdził:

Języki obce poszerzają nasze horyzonty myślowe, a co najważniejsze, umożliwiają komunikację z całym światem. Wybrałem studia filologiczne, ponieważ pozwalają one pracować niemal w każdej branży, która wymaga pomocy tłumaczeniowej. Polecam!

Popularne kierunki filologiczne w Białymstoku

Kierunki filologiczne w Białymstoku

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)