Filologia angielska - Zielona Góra

Filologia angielska - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

14.06.2022

Filologia angielska studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Filologia angielska w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Filologia angielska Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia na kierunku filologia angielska zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby w przyszłości biegle posługiwać się językiem angielskim. W trakcie kształcenia studenci zdobędą więc wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się językiem specjalistycznym oraz poprawnego redagowania tekstów w języku angielskim. Dodatkowo dowiedzą się więcej na temat kultury obszaru anglojęzycznego, poznają historię literatury anglosaskiej, a także nauczą się doskonale posługiwać angielszczyzną w różnych sytuacjach zawodowych.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 13,5 tys. kandydatów. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.
 
Praca po studiach
Absolwenci filologii angielskiej z powodzeniem znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i umiejętności z zakresu tłumaczenia i tworzenia tekstów w języku angielskim. Świetnie odnajdą się na stanowisku redaktora i korektora w wydawnictwie, które zajmuje się publikacją tekstów angielskich. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbowali swoich sił w pracy w urzędach, organizacjach i instytucjach, w których potrzebny jest profesjonalista z zakresu tłumaczeń i przekładów.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Studia w Zielonej Górze na kierunku filologia angielska wybiera coraz więcej osób, ponieważ wielu przyszłych studentów pragnie dokształcać się w zakresie języków obcych, zwiększać swoje kompetencje językowe, a tym samym uatrakcyjniać swoją pozycję na rynku pracy. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz podstawowych przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, obowiązkowo musisz zdawać język angielski. Warto przedmioty maturalne zdawać w stopniu rozszerzonym, by zapewnić sobie  jeszcze lepsze wyniki i pewne miejsce na liście przyjętych. Pamiętaj, że w przypadku przedmiotów językowych ważne będą zarówno wyniki z części pisemnej, jak i ustnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Oznacza to, że studia filologiczne odnoszące się do filologii angielskiej możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczna nauka, wybierz tryb dzienny studiowania. Jeśli jednak nie masz możliwości, by studiować w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach odwołujących się do języka, literatury i kultury. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • praktyczną naukę języka angielskiego,
 • językoznawstwo ogólne,
 • teorie literatury,
 • teksty i konteksty,
 • kulturę współczesną krajów angielskiego obszaru językowego,
 • metodologię badań językoznawczych lub metodologię badań literaturoznawczych
 • i wiele innych.

Dobór przedmiotów zależy od wybranej ścieżki językoznawczej i literaturoznawczej. Siatka zajęć przewiduje przedmioty obowiązkowe, obieralne i specjalnościowe. W ofercie specjalizacji widnieją specjalizacja nauczycielska oraz specjalizacja translatorska. Pamiętaj, że oferty specjalnościowe są zmienne i zależą od zainteresowań studentów, dlatego warto weryfikować aktualne propozycje na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Absolwenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii literatury, kultury krajów anglosaskich. Zdobywają umiejętności odnoszące się do analizy i interpretacji tekstów literackich i pozaliterackich, analizy wypowiedzi językowej, umiejętnie gromadzą i przetwarzają informacje, rozwijają także kompetencje społeczne i zyskują zdolność efektywnej pracy w grupie.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Język angielski w XXI wieku uchodzi prawdopodobnie za najpopularniejszy język świata i odpowiada uniwersalności języka łacińskiego jeszcze w czasach średniowiecza. Jednym z najpopularniejszych twórców anglojęzycznych jest oczywiście Szekspir. Badania wykazują, że do języka angielskiego wprowadził on od siedmiuset do tysiąca siedmiuset nowych słów, których na studiach czy podczas kursów językowych uczymy się do dzisiejszego dnia.

Studia filologiczne w Zielonej Górze w zakresie filologii angielskiej przyciągają do siebie pasjonatów języków obcych oraz wielbicieli literatury i kultury anglosaskiej. Jeśli masz predyspozycje językowe i chciałabyś/chciałbyś rozwijać się czy rozpocząć naukę w zakresie języka angielskiego, kierunek filologia angielska w Zielonej Górze będzie idealny dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak filologia angielska możesz realizować na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Humanistycznym.  Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie filologiczne i tworzy specjalistów najlepszych w swoim fachu.

 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom skrupulatnie opracowany zakres wiedzy, który przysłuży się następnie do pracy w zawodzie. Studenci uczą się jak gromadzić i przetwarzać niezbędne informacje oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturowym.

Absolwenci osiągają bardzo wysoki poziom językowy zarówno w piśmie, jak i mowie. Dzieje się to w zakresie języka angielskiego i dodatkowego języka obcego nowożytnego. Studenci przygotowywani są do pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczeń, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wydawnictwach, branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach, współpracują z partnerami zagranicznymi, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych. Niejednokrotnie znajdują zatrudnienie także w wymiarze sprawiedliwości, na przykład jako tłumacze przysięgli lub otwierają własną działalność gospodarczą, na przykład biura tłumaczeniowe.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na przedmiotach związanych z językiem, literaturą czy kulturą. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: językoznawstwo ogólne, teorie literatury, praktyczną naukę języka angielskiego, język obcy specjalistyczny, kulturę współczesną krajów anglosaskiego obszaru językowego, metodologie badań literaturoznawczych bądź językoznawczych. Przedmioty są zarówno obieralne, jak i obowiązkowe. Realizowanie wielu z nich zależy od ścieżki zawodowej (to znaczy językoznawstwa bądź literaturoznawstwa) oraz wybranej specjalności.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • językoznawstwo ogólne
 • teorie literatury
 • praktyczną naukę języka angielskiego
 • język obcy specjalistyczny
 • kulturę współczesną krajów anglosaskiego obszaru językowego
 • metodologie badań literaturoznawczych bądź językoznawczych

 

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Filologia angielska w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak filologia angielska podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów. Jest to etap licencjacki, który zapewnia podstawowe wykształcenie, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie tuż po zdobyciu tytułu licencjata.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, rozwijają także kompetencje językowe i umożliwiają zdobycie wyższego poziomu językowego. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent kierunku filologia angielska bądź innego kierunku filologicznego czy też humanistycznego, który pokrywa się z filologią angielską w zakresie głównych zainteresowań.

Filologia angielska w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej zapewniają swoim studentom znajomość języka angielskiego na poziomie nawet C2 oraz znajomość innego języka nowożytnego na poziomie dochodzącym do B2+. Absolwenci szczycą się wiedzą z zakresu języka, literatury i kultury, a także odnoszącej się do aktualnych wiadomości z życia społeczno-politycznego krajów anglosaskich. Z powodzeniem znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, branży turystyczno-hotelarskiej, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych, którzy posiadają kontrahentów zagranicznych oraz w każdym miejscu, w którym wymagana jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym czy też zaawansowanym, a także wiedza z zakresu realiów i kultury krajów anglosaskich.

Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach celnych, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych, współpracują także przy produkcjach telewizyjnych i filmowych. Niejednokrotnie zakładają własną działalność gospodarczą.

Znajomość języków obcych bardzo dobrze wpłynie na Twoją pozycję na rynku pracy lub też zapewni awans zawodowy w pracy obecnej. Kompetencje językowe są coraz bardziej poszukiwane wśród pracowników i niezwykle cenione przez pracodawców, ponieważ wpływają na to, że absolwenci mogą podjąć odpowiedzialne zadanie i samodzielnie rozwiązywać związane z nim problemy. Warto podjąć tego typu studia, chociażby dla własnego rozwoju intelektualnego i szerszych perspektyw zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 75 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

 

Filologia angielska studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górze

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Humanistyczny UZ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia filologiczne w Zielonej Górze to bardzo popularny kierunek, który zapewnia swoim studentom interdyscyplinarne wykształcenie w bardzo szerokim zakresie nauk humanistycznych. Nie są to jednak studia dla każdego. Nim zdecydujesz o aplikowaniu na kierunek filologia angielska, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje językowe, to znaczy, czy nauka języków obcych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesujesz się kulturą i literaturą krajów anglosaskich i pragniesz zgłębiać wiedzę w tym zakresie?
 • Czy masz predyspozycje komunikacyjne i pragniesz poznawać ludzi z całego świata dzięki językom obcym?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Oczywiście musisz zdawać przedmioty podstawowe takie jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka. Warto także zdawać na poziomie rozszerzonym język polski i język angielski. Język angielski w rekrutacji na filologię angielską jest kluczowy. Wyniki z egzaminów z przedmiotów językowych obejmują zarówno poziom pisemny, jak i mówiony. Możesz także spodziewać się rozmowy kwalifikacyjnej, która zweryfikuje Twój poziom językowy. Warto również rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił zwłaszcza w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Zielonej Górze

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku filologia angielska uważane są za jedne z najpopularniejszych studiów filologicznych i realizowane są niemal w każdym większym ośrodku akademickim w Polsce.

Katarzyna, studentka drugiego roku studiów licencjackich, uznała:

Język angielski sprawia, że możesz dogadać się niemal z każdym na całym świecie, ponieważ każdy, chociaż w minimalnym stopniu, miał z tym językiem do czynienia. Dla mnie to pasja, która łączy ze sobą literaturę i język, a także kwestie społeczno-polityczne. Bardzo polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Zielona Góra studia i stopnia

Filologia angielska Zielona Góra studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Zielona Góra studia stacjonarne

Filologia angielska Zielona Góra studia niestacjonarne

Kierunki filologiczne w Zielonej Górze

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia