Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Filologia angielska studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku filologia angielska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska powstały, aby kształcić specjalistów biegle posługujących się językiem angielskim. W trakcie kształcenia studenci zgłębią tajniki analizy gramatycznej, fonetycznej czy morfologicznej tekstów w języku angielskim, nabędą znajomości literatury i jej historii w obszarze anglojęzycznym, jak również opanują podstawy warsztatu tłumacza.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, korporacjach, redakcjach czasopism, a także w szeroko pojętej branży turystycznej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia angielska:

 • język angielski,
 • język polski.

 

Kwalifikacja na studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Filologia angielska to kierunek studiów, który od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z faktu, że język angielski obecny jest praktycznie w każdej dziedzinie życia, a jego znajomość jest dla pracodawców często warunkiem koniecznym dla zatrudnienia pracownika. Wybór studiów na powyższym kierunku stwarza zatem naprawdę dużo możliwości rozwoju zawodowego, zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym. Jeśli więc chciałbyś rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, a dodatkowo uwielbiasz literaturę i kulturę kręgu anglosaskiego, to studia na kierunku filologia angielska mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na studiach licencjackich na kierunku filologia angielska studenci opanują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1, a na studiach magisterskich – na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dodatkowo nauczą się posługiwania podstawowym językiem specjalistycznym, poznają podstawowe teorie i zagadnienia z zakresu literatury oraz kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej, a także zyskają umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami. Studenci filologii angielskiej zyskają również umiejętność tworzenia różnego rodzaju wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem zarówno językowym, jak i logicznym.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia na kierunku filologia angielska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia angielska w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia angielska będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy nie tylko jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz, lecz również w innych zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu. Z powodzeniem znajdziesz więc zatrudnienie m.in. w fundacjach o zasięgu międzynarodowym, korporacjach (np. w działach HR), a także w turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia angielska:

 • korporacje,
 • instytucje kulturalno-oświatowe,
 • fundacje o zasięgu międzynarodowym,
 • turystyka,
 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • środki masowego przekazu,
 • sektor usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Lublin studia i stopnia

Filologia angielska Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Lublin studia stacjonarne

Filologia angielska Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Lublinie

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski