Studia bałkańskie - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Studia bałkańskie studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Studia bałkańskie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku studia bałkańskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Studia bałkańskie dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. języków obcych, realiach gospodarczo-politycznych oraz społeczno-kulturowych obszarów kierunkowych języków.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Studia bałkańskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych czy branży turystycznej.

 

czytaj dalej wszystko o Studia bałkańskie - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek STUDIA BAŁKAŃSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Studia bałkańskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Studia bałkańskie wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Studia bałkańskie:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • drugi język obcy,
 • geografia,
 • matematyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA BAŁKAŃSKIE?

Studia bałkańskie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń czy praktyki zawodowe. Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Studia bałkańskie dają studentom możliwość wyboru zajęć z języka angielskiego specjalistycznego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Studia bałkańskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Studia bałkańskie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. realiów gospodarczo-politycznych oraz społeczno-kulturowych obszarów języków kierunkowych. Mogą również zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu np. tłumaczeń ustnych i pisemnych czy negocjacji, a także ekonomii i dyplomacji.

Studenci tego kierunku mogą uczestniczyć w zajęciach z języka serbskiego lub chorwackiego oraz zapoznać się z zagadnieniami z zakresu np. współczesnej kultury krajów Półwyspu Bałkańskiego, literatury południowosłowiańskiej czy systemów polityczno-prawnych wybranych państw regionu. Mają też możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w pracy tłumacza, zdobycia wiedzy o specyfice rynków lokalnych państw Półwyspu Bałkańskiego czy umiejętności w zakresie pragmatyki językoznawczej i semiotyki komunikacji.

Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z problematyką mniejszości narodowych, zdobędą wiedzę z zakresu folkloru krajów bałkańskich i podstaw teorii przekładu oraz kontaktów politycznych i gospodarczych Polski z krajami regionu XX i XXI wieku.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Studia bałkańskie: literatury południowosłowiańska a sztuki wizualne, polityka językowa i normatywistyka w regionie, europejski kontekst literatur bałkańskich.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA BAŁKAŃSKIE?

Studia na kierunku Studia bałkańskie trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Studia bałkańskie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA BAŁKAŃSKIE

Studia na kierunku Studia bałkańskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w branży turystycznej, biurach tłumaczeń, instytucjach Unii Europejskich, służbach dyplomatycznych czy instytucjach kulturalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Studia bałkańskie:

 • instytucje UE,
 • służby dyplomatyczne,
 • instytucje kultury,
 • specjalista ds. wymiany zagranicznej w regionie,
 • branża turystyczna,
 • biura podróży,
 • tłumacz.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Studia bałkańskie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Studia bałkańskie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

iberystyka
japonistyka
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia