Advertisement

Slawistyka - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Dodaj do ulubionych

22.03.2023

Slawistyka studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Slawistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku slawistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Slawistyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także kompetencji językowych z zakresu wybranego języka słowiańskiego.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Slawistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych czy w branży turystycznej.

 

czytaj dalej wszystko o Slawistyka - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek SLAWISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Slawistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Slawistyka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i znajomość języka serbskiego/chorwackiego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Slawistyka:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • geografia,
 • matematyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SLAWISTYKA?

Slawistyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Slawistyka dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Slawistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Slawistyka umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą kompetencje z dwóch języków słowiańsków, a także zapoznają się z realiami społeczno-politycznymi obszaru języków kierunkowych i dziedzictwie Słowian.

Studenci kierunku Slawistyka mogą również np. zapoznać się z literaturą serbską i chorwacką, poznać zależności między literaturą południowosłowiańską a sztukami wizualnymi takimi jak film czy malarstwo, a także zdobyć wiedzę z zakresu dziejów Słowiańszczyzny Południowej.

Program studiów zakłada, że studenci np. poznają bizantyńskie i rzymskie podstawy kultury Słowian Południowych, zapoznają się z lingwistycznymi aspektami przekładu czy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki kulturowej w krajach postjugosłowiańskich.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Slawistyka mogą także poznać przejawy globalizacji w języku serbskim i chorwackim, zdobyć wiedzę i umiejętności z pragmatyki języka, zapoznać się z południowosłowiańską literaturą faktu czy historią kina jugosłowiańskiego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Slawistyka: kultura ludowa narodów bałkańskich, kultura popularna Jugosławii, literatura powszechna.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SLAWISTYKA?

Studia na kierunku Slawistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Slawistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SLAWISTYKA

Studia na kierunku Slawistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w branży turystycznej, jako tłumacze, w instytucjach kultury czy placówkach dyplomatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Slawistyka:

 • biura tłumaczeń,
 • tłumacz przysięgły,
 • branża turystyczna,
 • biura podróży,
 • instytucje kultury,
 • media,
 • placówki dyplomatyczne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Slawistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Slawistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Slawistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

dyplomacja
filozofia
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia