Geodezja i kataster - Warszawa

Geodezja i kataster - Warszawa

Studia na kierunku geodezja i kataster w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja i kataster stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kataster

22.02.2024

Geodezja i kataster - studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku geodezja i kataster to studia inżynierskie oraz  magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia inżynierskie) lub 1,5 roku (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Geodezja i kataster - Warszawa
Studia na kierunku geodezja i kataster w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kataster w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 9 września 2024 r. | Geodezja i kataster Warszawa - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku geodezja i kataster studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą oraz urbanistyką, inżynierią środowiska czy naukami o Ziemi. Studenci nauczą się wykorzystywać nowoczesne techniki badawcze do analizy i modelowania kształtu oraz cech fizycznych Ziemi, monitorowania ich zmian w aspekcie czasowym i przestrzenny. Zapoznają się również z tajnikami cyfrowej obróbki i prezentacji wyników pomiarów w dziedzinie geodezji, teledetekcji, fotogrametrii i obserwacji satelitarnych.

Praca po studiach

Studia w Warszawie umożliwiają absolwentom ubieganie się o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej – pod warunkiem odbycia wymaganej praktyki zawodowej. Specjaliści ds. geodezji i kataster znajdą zatrudnienie również w firmach budowlanych i geodezyjnych. Czekają na nich stanowiska także w administracji publicznej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy geodezja i kataster, w procesie rekrutacji na I stopień kształcenia, biorą pod uwagę takie przedmioty maturalne, jak:

 • Fizyka,
 • Geografia,
 • Język angielski,
 • Język obcy,
 • Język polski,
 • Matematyka.

Rekrutacja na studia w Warszawie na kształcenie realizowane w ramach II stopnia, wymaga z kolei dostarczenia kserokopii dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kandydat musi także dostarczyć dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów oraz wydrukowaną ankietę osobową z IRK.

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Kształcenie w ramach studiów niestacjonarnych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Studia na kierunku geodezja i kataster, w trakcie kształcenia poruszają zagadnienia dotyczące inżynierii lądowej, geografii i gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, inżynierii środowiska, nauk o Ziemi i środowisku oraz informatyki.

Studenci rozwijają umiejętności z zakresu współczesnych technik badania oraz modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz przestrzeni, a także numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych.

W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Ochrona własności intelektualnych,
 • Wprowadzenie do metrologii,
 • Podstawy grafiki inżynierskiej,
 • Podstawy pomiarów geodezyjnych,
 • Informatyka geodezyjno-kartograficzna,
 • Geodezyjna technika pomiarowa.

W ramach kształcenia studenci mają do wyboru kilka specjalności - geodezja inżynieryjna, kataster i wycena nieruchomości.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kataster możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (studia inżynierskie),
 • Studia II stopnia (studia magisterskie),

2. Tryb:

 • Studia niestacjonarne,
 • Studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku geodezja i kataster umożliwiają absolwentom (po odbyciu praktyki zawodowej) ubieganie się o uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – redukcja map czy geodezyjne pomiary podstawowe.

Absolwenci są poza tym przygotowani do:

 • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
 • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
 • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
 • zakładania i prowadzenia katastru;
 • wykonywania wyceny nieruchomości;
 • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Uczelnie w Warszawie - kierunek geodezja i kataster:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Studia na kierunku geodezja i kataster trwają 3,5 roku (studia inżynierskie) lub 1,5 roku (studia magisterskie).

Geodezja i kataster w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER

Studia umożliwiają absolwentom zdobycie kompetencji, wiedzy i umiejętności do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych oaz administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kataster

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • administracja publiczna.

Studia na kierunku geodezja i kataster rozwijają w słuchaczach aktualną wiedze i umiejętności niezbędne do przyszłej pracy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kataster Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kataster Warszawa studia stacjonarne

Geodezja i kataster Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kataster w Warszawie

Studia I stopnia

Geodezja i kataster w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia