Gospodarka przestrzenna - Warszawa

Gospodarka przestrzenna - Warszawa

Gospodarka przestrzenna - Warszawa

Studia w Warszawie

gospodarka przestrzenna

Odkryj studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Gospodarka przestrzenna studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Gospodarka przestrzenna w Warszawie to studia stworzone z myślą o osobach o wszechstronnych zainteresowaniach z pogranicza architektury, urbanistyki czy nawet zarządzania! W trakcie kształcenia studenci uczestniczyć będą w szeregu zajęć praktycznych (także tych terenowych!). Nauczą się, jak powinno wyglądać dobre gospodarowanie przestrzenią, by była ona nie tylko spójna i ergonomiczna, lecz również estetyczna.

Zajęcia odzwierciedlające zapotrzebowanie aktualne zapotrzebowanie rynku pracy pozwolą studentom na naukę prawidłowego wyceniania nieruchomości. W programie nie może zabraknąć również zajęć poświęconych współczesnym ekologicznym wyzwaniom. Agencje nieruchomości, pracownie urbanistyczne czy wydziały planowania przestrzennego urzędów administracyjnych – to tylko przykłady wielu różnorodnych miejsc zatrudnienia.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Doskonałe przygotowanie do procesu rekrutacji powinno stanowić dla ciebie punkt wyjścia. Uczelnie w Warszawie przyjmują bowiem wyłącznie najlepszych kandydatów, którzy podczas egzaminów maturalnych zaprezentują wszechstronną wiedzę. W przypadku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna nikogo nie powinno dziwić, że największe znaczenie podczas trwania procedury rekrutacyjnej mają przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, geografia oraz wybrany język obcy nowożytny. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy też twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

1. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna znajdują się w ofercie większości ośrodków akademickich w Polsce. Pokazuje to, że ten profil kształcenia od wielu lat wybierany jest przez absolwentów szkół średnich. Czym zatem jest gospodarka przestrzenna? Najogólniej można ją określić jako naukę o gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warto uświadomić sobie jednak, co to oznacza w praktyce. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują do świadomego rozplanowywania tego, jak powinna wyglądać przestrzeń pod kątem infrastruktury, terenów zielonych, czy zabudowań.

Można śmiało napisać, że studia na kierunku gospodarka przestrzenna odnoszą się do wielu interdyscyplinarnych kwestii. Człon tego profilu kształcenia pozostaje jednak ścisły. Będą one idealne dla osób, które nie boją się logicznego i przestrzennego myślenia. Kierunki studiów takie jak gospodarka przestrzenna wiążą się z wykonywaniem wielu projektów i rysunków oraz obliczeń, dlatego wybierając gospodarkę przestrzenną musisz pamiętać, że wiedza z matematyki oraz fizyki mogą mieć decydujące znaczenie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata, trzy i pół roku lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia zaoczne odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Praca po studiach

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dają wiele interesujących możliwości zatrudnienia. Uczelnie w Warszawie robią wszystko, by ten profil dydaktyczny miał jak najbardziej praktyczny wymiar. Dziś bowiem na rynku pracy doceniane są przede wszystkim umiejętności, które podpiera oczywiście wiedza. Jako abiturient gospodarki przestrzennej będziesz mógł znaleźć pracę w różnego rodzaju biurach projektowych oraz instytucjach zajmujących się zarządzaniem przestrzenią.

Ponadto możesz znaleźć stabilną pracę w różnego rodzaju urzędach i biurach administracji samorządowej, gdzie rozstrzygane są kwestie zarządzania przestrzenią. W swojej pracy nie tylko wykonywać będziesz różnego rodzaju projekty, których efektem byłoby dodatkowe i bardziej świadome zarządzanie otaczającą przestrzenią. Czeka cię także analiza przepisów prawnych, które regulują różne formy gospodarowania. Studia na tym kierunku przygotują cię także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

 

4. Program kształcenia i gdzie studiować

Jeżeli planujesz rozpocząć kształcenie wyższe w stolicy Polski, to okaże się, że studia na kierunku gospodarka przestrzenna znajdą się w ofercie trzech uczelni. Przenalizuj każdą z tych ofert bardzo dokładnie, by mieć pewność, że twój ostateczny wybór spełniać będzie twoje wymagania. Każda z propozycji może się nieznacznie różnić, celem każdej z nich jest jednak przygotowanie do pracy najlepszych specjalistów do spraw gospodarki przestrzennej. Swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz zatem na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i na Politechnice Warszawskiej.

W programie kształcenia na studiach na kierunku gospodarka przestrzenna znajdą się takie przedmioty jak matematyka, fizyka, czy geometria wykreślenia. Bardzo ważną część nauczania stanowić będą zajęcia terenowe, które rozwijać będą u studentów myślenie przestrzenne. Studenci w trakcie wszystkich lat kształcenia rozwijać będą także wiedzę z zakresu różnorodnego gospodarowania przestrzenią.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają bardzo rozbudowany program kształcenia i rozbudowują wiedzę studentów z wielu interdyscyplinarnych zakresów. W siatce programowej znajdują się przedmioty takie jak:

 • analiza danych ilościowych;
 • projektowanie urbanistyczne;
 • teoria urbanistyki;
 • czy teoria gospodarki przestrzennej.

 

Studenci w trakcie wszystkich lat kształcenia uczą się jak w sposób najbardziej zbilansowany gospodarować przestrzenią. Oznacza to, że podczas wszystkich lat kształcenia największe znaczenie będą mieć ćwiczenia praktyczne, które wiążą się z wykonywaniem rozbudowanych projektów kartograficznych. Ciekawą część programu zajmują także zajęcia terenowe. Studenci uczą się wtedy, jak powinny wyglądać środowiskowe elementy gospodarowania przestrzeni urbanistycznej.

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dzielimy na dwa cykle kształcenia. Ich czas trwania może się nieznacznie różnić w zależności od tego, jaką uczelnię wybierzesz. W przypadku nauki na uniwersytecie studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, a po ich zakończeniu otrzymujesz tytuł licencjata. On pozwala na pierwsze kroki w rozwoju kariery, warto rozważyć jednak kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia, mają one bowiem charakter uzupełniający. Na uniwersytecie trwają one dwa lata i kończą się otrzymaniem tytułu magistra.

Jeżeli swoją wiedzę będziesz chciał poszerzać na politechnice, to tam studia pierwszego stopnia trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po ich zakończeniu otrzymasz prestiżowy tytuł inżyniera. Podczas kształcenia na politechnice warto również rozważyć kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia. Trwa ona wtedy jeden i pół roku oraz kończy się także otrzymaniem tytuły magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają bardzo konkretny profil. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku nie powinni mieć większych trudności ze znalezieniem pracy, która odzwierciedlać będzie ich wykształcenie. Trzeba pamiętać jednak, że studia na tym kierunku przyczynią się do znalezienia dobrej pracy tylko wtedy, jeżeli odpowiednio wcześnie odpowiemy sobie na pytanie, czym chcemy się zajmować.

Zakres umiejętności absolwentów studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest całkiem imponujący, ponieważ potrafią oni zarządzać otaczającą przestrzenią w bardzo różnorodny sposób. Wiedzą oni jaki zagospodarować obszary zielone, jak powinny wyglądać tereny zabudowane i jak powinna przebiegać ogólna infrastruktura danej przestrzeni, w zależności od tego, czy jest to teren miejski, czy być może wiejski. W praktyce oznacza to, że absolwenci studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie przede wszystkim w biurach projektowych. Będą oni tam wykonywać różnego rodzaju projekty dla klientów indywidualnych, którzy chcieliby dobrze zagospodarować otaczającą ich przestrzeń. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają zatem na pracę na stanowiskach:

 • projektanta;
 • doradcy gospodarowania przestrzenią;
 • czy menedżera przestrzeni.

 

Warto podkreślić, że studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą stanowić dla ciebie impuls do założenia własnej działalności gospodarczej. Wtedy też będziesz mógł podejmować twórczą współpracę z architektami, czy inżynierami budownictwa, dzięki temu twoja firma będzie mogła w sposób kompleksowy zajmować się aranżacją przestrzeni dla klientów.

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak gospodarka przestrzenna są zarezerwowane tylko dla tych kandydatów, którym zależy na zdobyciu rzetelnego i fachowego wykształcenia. Jeżeli myślisz, że chciałbyś rozpocząć naukę na tym kierunku, to musisz już dziś zacząć doskonalić swoje umiejętności z zakresu nauk ścisłych, ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo duża. Nim podejmiesz odpowiednią decyzję, odpowiedz sobie na kilka pytań, które być może określą, czy tego typu studia ekonomiczne są dla ciebie odpowiednie:

 • Czy od zawsze czujesz w sobie dryg do gospodarowania przestrzenią
 • Czy lubisz pracę terenową?
 • Czy nie masz problemu z logicznym myśleniem?
 • Czy jesteś osobą skrupulatną i spostrzegawczą?

 

Nawet jeśli odpowiadasz na te pytania twierdzące, to na początku najważniejsze jest to, abyś zorientował się, jakie przedmioty zdawane na maturze uwzględniane są w procesie rekrutacji. Uczelnie w Warszawie w przypadku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna punktują przedmioty takie jak matematyka, geografia, lub nawet fizyka oraz obligatoryjnie język nowożytni. Przedmioty podzielone są na ogół na trzy grupy: pierwsze dwie obejmują przedmioty obowiązkowe, by w ogóle wziąć udział w procesie rekrutacji (różnią się jedynie liczbą przypisywanych punktów), a trzecia grupa obejmuje przedmioty dodatkowe nieobligatoryjne. Jednak uwzględnienie ich znaczniej ułatw dostanie się na ten kierunek. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na osiągnięcie rekrutacyjnego sukcesu.

Bycie laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej sprawia, że kandydaci dostają się na studia, otrzymując maksymalną liczbę punktów. W przypadku kierunku gospodarka przestrzenna będzie to przykładowo Olimpiada Geograficzna lub Olimpiada Statystyczna.

Pamiętaj także o odpowiednio wczesnym przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych. Powinny znaleźć się wśród nich zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Ich odpowiednio wczesne dostarczenie sprawi, że nie zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia, więc bardzo uważnie musisz pilnować wszelkich terminów!

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

gospodarka przestrzenna studia

studia ekonomiczne w Warszawie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Warszawie?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą być dobrym wyborem dla tych osób, które od zawsze czują dryg do rozplanowywania przestrzeni.

Dagmara, studentka trzeciego roku, mówi:

Gospodarka przestrzenna to studia odpowiednia dla osób, które dokładnie wiedzą, jak powinna wyglądać ich przyszła kariera zawodowa. Ja wiem, że chciałabym otworzyć swoje biuro projektowe.

Kierunki geograficzne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)