Geoinformatyka - Warszawa

Geoinformatyka - Warszawa

Geoinformatyka - Warszawa

Studia w Warszawie

geoinformatyka

Odkryj geoinformatykę w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Geoinformatyka studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Geoinformatyka w Warszawie to studia inżynierskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Geoinformatyka w Warszawie to studia, które pozwalają zdobyć wykształcenie wpisujące się w charakter dynamicznego technologicznego rozwoju. Studenci w trakcie nauki poznają między innymi zagadnienia związane z systemami informacji przestrzennej. Poznają szczegółowo nauki o Ziemi oraz najważniejsze zagadnienia z obszaru IT wspierające rozwój geologii czy inżynierii ochrony środowiska.

Każdy student zostaje wyposażony w pakiet kwalifikacji zawodowych. Absolwenci biegle posługują się specjalistycznymi narzędziami geoinfoamtycznymi, wykonują analizy danych przestrzennych z wykorzystywaniem nowoczesnych metod. Znajdują zatrudnienie we wszelkich przedsiębiorstwach o profilu geoinformatycznym.

 

czytaj dalej wszystko o Geoinformatyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek geoinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Geoinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie geoinformatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kartografia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geoinformatyka w Warszawie?

Nie powinno cię zdziwić, że jeśli chciałbyś rozpocząć studia takie jak geoinformatyka, to szczególną uwagę musisz poświęcić na naukę przedmiotów takich jak: informatyka, geografia, czy nawet matematyka i fizyka. To one będą stanowić także podstawę twoich studiów wyższych.

Pamiętaj, że najlepiej byłoby, gdybyś część z wybranych przez siebie przedmiotów zdawał na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMATYKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMATYKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
151
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Gdzie studiować na kierunku geoinformatyka w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek geoinformatyka w Warszawie

  • Politechnika Warszawska

 

Kierunki geograficzne w Warszawie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMATYKA?

Dziś możemy obserwować nieustanny rozwój branży informatycznej. Zdobycze tej specjalistycznej dyscypliny wykorzystujemy w naszym codziennym życiu, ponieważ dostęp do Internetu stanowi dla nas powszechność. Nikt nie wyobraża sobie już dostępu do najnowszych informacji, czy portali społecznościowych. A czym z kolei zajmuje się geoinformatyka? To interdyscyplinarna nauka, która wykorzystuje zdobycze informatyki w celu przetwarzania i analizy informacji geograficznej.

Dziś niemal każdy korzysta z GPS-u, dzięki czemu dotarcie nawet do najodleglejszych miejsc przestaje być problemem. Wciąż jednak chcemy udoskonalać tę część naszego życia, ponieważ czasami przez błędy systemowe zamiast w nowej restauracji znajdujemy się przed drzwiami basenu, a to może bywać denerwujące! Dlatego też nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy udoskonalać będą zdobycze geoinformatyczne. Dlatego jeśli jesteś osobą, która chciałby w przyszłości pracować w tej innowacyjnej branży i jednocześnie interesujesz się nowinkami technologicznymi, to studia geoinformatyczne czekają właśnie na ciebie!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geoinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
2. Tryb:
  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku geoinformatyka w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku.

Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Marzą ci się studia w Warszawie, ponieważ wiesz, że to dzięki nim będziesz mieć szansę na znalezienie jak najlepszej pracy w przyszłości? Bardzo słusznie, ponieważ to właśnie to miasto znajduje się w kręgu zainteresowań wielu ambitnych absolwentów szkół średnich. Dodatkowo uczelnie w Warszawie starają się nieustannie aktualizować swoją ofertę kształcenia, tak by była ona dostosowana do wymagań rynkowych. Wśród tych propozycji znalazły się także studia na kierunku geoinformatyka – rozpoczniesz je na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Musisz mieć świadomość, że kierunki studiów takie jak geoinformatyka kształcić cię będą na wielu płaszczyznach. Swoją przygodę rozpoczniesz od zgłębienia tajnik podstawowych nauk ścisłych. Zadaniem pierwszych semestrów nauki będzie uzmysłowienie, jaki jest cel studiów geoinformatycznych i poznanie podstawowych pojęć wchodzących w skład tej nauki. Kształcenie na tym kierunku pozwoli ci na zapoznanie między innymi z:

  • tworzeniem algorytmów
  • kartografią
  • nawigacją satelitarną

Ile trwają studia na kierunku geoinformatyka w Warszawie?

Studia na kierunku Geoinformatyka w Warszawie trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOINFORMATYKA?

Dziś geoinformatyka to jedna z prężniej rozwijających się dyscyplin, dlatego jeśli wybierzesz studia na tym kierunku, możesz mieć pewność, że czekać cię będzie wiele interesujących propozycji zawodowych. Już w trakcie kształcenia na studiach będziesz mieć dostęp do wielu inspirujących praktyk oraz staży. Uczelnie w Warszawie robią bowiem wszystko, by zapewnić swoim studentom jak najlepsze wykształcenie.

Jako geoinformatyk będziesz mógł dowolnie wybierać spośród ofert pracy, które pojawiają się na aktualnym rynku zatrudnienia. Czeka na ciebie bowiem szeroko rozumiany sektor informatyczny – tam będziesz mógł zajmować się nawigacją satelitarną i tworzeniem wszelkich map GPS. Poza tym swoją karierę będziesz mógł rozwijać w:

  • firmach geodezyjnych
  • instytucjach kartograficznych

 

Geoinformatyka to dodatkowo jedna z tych dyscyplin naukowych, które doceniane są na całym świecie, więc twoja kariera może mieć charakter międzynarodowy.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)