Psychoonkologia - studia podyplomowe w Lublinie

Psychoonkologia - studia podyplomowe w Lublinie

Psychoonkologia - studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Psychoonkologia - studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku psychoonkologia to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia podyplomowe w Lublinie z psychoonkologii to program zajęć, który skupia się na zrozumieniu i wspieraniu psychoonkologicznym osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz ich bliskich. Ten obszar psychologii zajmuje się wpływem choroby nowotworowej na psychikę pacjentów oraz ich rodzin, a także rozwijaniem strategii wsparcia i interwencji psychologicznych mających na celu poprawę jakości życia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Studenci uczą się także zasad skutecznej komunikacji z pacjentami onkologicznymi, w tym sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami pacjentów i wspierania ich w procesie przyjmowania diagnozy oraz podejmowania decyzji dotyczących leczenia.

Absolwenci mogą pracować jako psychoonkolodzy w szpitalach, klinikach onkologicznych, ośrodkach hospicyjnych lub przychodniach, gdzie zapewnią wsparcie emocjonalne i psychologiczne dla pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Mogą także stanowić część zespołów leczenia onkologicznego, współpracując z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę medyczną, emocjonalną oraz psychologiczną dla pacjentów onkologicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek psychoonkologia - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Oferta rekrutacji na studia w Lublinie na tym kierunku przeznaczona jest dla osób, które pragną zyskać wiedzę i umiejętności na temat diagnozy i wsparcia psychoonkologicznego dla osób chorych na nowotwory. Kandydatem mogą być absolwenci studiów wyższych psychologicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku psychoonkologia?

Studia na tym kierunku są skoncentrowane na przygotowaniu specjalistów do pracy z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową oraz ich rodzinami, zapewniając im wsparcie emocjonalne oraz psychologiczne. Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami, modelami i pojęciami z dziedziny psychoonkologii, takimi jak reakcje emocjonalne na diagnozę nowotworu, strategie radzenia sobie z chorobą oraz dynamika relacji rodzinnych w obliczu choroby.

Program obejmuje także pogłębione zrozumienie psychologicznych aspektów różnych rodzajów nowotworów, w tym ich wpływ na samopoczucie, funkcjonowanie społeczne oraz relacje interpersonalne. Studenci uczą się także różnych technik terapeutycznych i interwencji psychologicznych stosowanych w pracy z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, poznawczo-emocjonalna czy oparta na wartościach.

Istotną częścią programu jest nauka umiejętności skutecznej komunikacji z pacjentami onkologicznymi, w tym sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami podopiecznych i wspierania ich w procesie leczenia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychoonkologia, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci rozumieją wpływ chorób nowotworowych na psychikę pacjentów oraz ich bliskich, co umożliwia im bardziej wszechstronną opiekę nad nimi. Mają umiejętności terapeutyczne oraz wiedzę na temat skutecznych strategii wsparcia emocjonalnego.

Skutecznie komunikują się z pacjentami dotkniętymi chorobą nowotworową oraz ich rodzinami, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosować opiekę do indywidualnych sytuacji.

Potrafią też zarządzać stresem oraz radzić sobie z trudnościami związanymi z pracą w obszarze psychoonkologii, co pozwala im efektywniej wspierać pacjentów i ich najbliższych.

 

Ile trwają studia na kierunku psychoonkologia?

Studia na kierunku psychoonkologia, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku psychoonkologia

Absolwenci mogą pracować jako psychoonkolodzy w szpitalach, klinikach onkologicznych, ośrodkach hospicyjnych lub przychodniach, gdzie zapewniają wsparcie emocjonalne oraz psychologiczne dla pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową.

Mogą też być częścią zespołów leczenia onkologicznego, współpracując z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę medyczną, emocjonalną i psychologiczną dla pacjentów onkologicznych.

Absolwenci znajdą pracę także jako terapeuci w ramach programów wsparcia dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, prowadząc sesje terapeutyczne, grupy wsparcia czy warsztaty dotyczące radzenia sobie z chorobą i jej skutkami emocjonalnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychoonkologia

  • psychoonkolog w placówkach medycznych,
  • konsultant do spraw psychologicznych w zespołach leczenia onkologicznego,
  • terapeuta w ramach programów wsparcia,
  • edukator w dziedzinie psychoonkologii,
  • doradca w organizacjach non-profit,
  • konsultant do spraw planowania opieki zdrowotnej.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci są lepiej przygotowani do świadczenia kompleksowej opieki psychoonkologicznej dla osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz do pracy w różnych środowiskach zdrowotnych oraz społecznych.

Komentarze (0)