EDUKACJA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA

Studia w Warszawie

edukacja artystyczna i medialna

Odkryj studia edukacja artystyczna i medialna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Edukacja artystyczna i medialna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Edukacja artystyczna i medialna, to studia które pojawiały się w ofercie warszawskich ośrodków artystycznych. Przeznaczone są przede wszystkim dla studentów, którzy czują, jak ważne jest dziś prowadzenie edukacji pedagogicznej także poza murami szkolnych placówek. Zwłaszcza, że dziś większość dzieci i młodzieży informacje czerpie z różnego rodzaju mediów. Warto zadbać zatem osób, by jakość pozyskiwanej przez nich wiedzy była na jak najwyższym poziomie Sama nazwa wskazuje, że ma ona charakter interdyscyplinarnego kształcenia.

Studia te łączą bowiem wiedzę o kulturze, sztuce i mediach z praktycznymi umiejętnościami studentów. Musisz zatem odpowiednio wcześnie odpowiedzieć sobie, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje plastyczne, które pozwolą ci na kształcenie z sukcesami. Edukacja artystyczna i medialna przygotuje cię do umiejętnej analizy medialnych przekazów i ich aktywnego tworzenia oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej. Jeśli ukończysz te studia, to czekać będą na ciebie takie miejsca pracy jak: placówki edukacyjne, domy kultury, instytucje artystyczne (muzea, galerie sztuki), czy instytucje medialno-edukacyjne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia EDUKACJA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Edukacja artystyczna i medialna to ścieżka kształcenia, która może zainteresować w szczególności osoby chcące związać swoją karierę zawodową np. z organizacją pracy instytucji artystycznych i medialnych, tworzeniem interdyscyplinarnych projektów twórczych czy kształtowaniem kompetencji medialnych. W programie znajdują się przedmioty związane m.in. z: współczesnymi koncepcjami i metodami edukacji artystycznej, sztuką obrazu, edukacją medialną, szeroko pojętą cyberkulturą czy wychowaniem estetycznym.

Na studia na edukacji artystycznej i medialnej składają się dwa moduły specjalnościowe, które poświęcone są kulturze audiowizualnej oraz technikom wychowania medialnego. Studenci tej ścieżki w trakcie praktycznych zajęć mają okazję rozwijać swoje umiejętności w zakresie np.: warsztatu plastycznego, promowania kultury i sztuki etnicznej czy prowadzenia komunikacji medialnej. Ponadto poznają oni m.in. metodykę nauczania zdalnego czy treningu kreatywności, a także uczą się obsługi nowych technologii w projektach edukacyjnych.

W programie studiów na edukacji artystycznej i medialnej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Edukacja medialna w cyberkulturze
 • Film i teatr w kulturze
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • Konwersatorium: Muzeum interaktywne
 • Warsztat: Interdyscyplinarne projekty twórcze
 • Współczesne koncepcje i metody edukacji artystycznej
 • Warsztaty plastyczne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli kultury audiowizualnej w kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa; wpływu kultury na sposób wychowania człowieka; zasad komunikacji medialnej.

Absolwenci edukacji artystycznej i medialnej są gotowi do podjęcia zawodu związanego np. z organizacją pracy instytucji kultury lub mediów; komunikacją społeczną i medialną; realizowaniem działań dydaktycznych, z wykorzystaniem narzędzi i metod artystycznych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w: teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, ośrodkach wychowawczych, organizacjach rządowych i pozarządowych czy w świetlicach i klubach środowiskowych.

Absolwent edukacji artystycznej i medialnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • instytucje kultury
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • media, agencje reklamowe
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Edukacja artystyczna i medialna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studenci pedagogiki poznają m.in.: terminologię stosowaną w pedagogice; metody wychowywania i kształcenia dzieci, młodzieży lub osób dorosłych; sposoby komunikowania interpersonalnego i społecznego; diagnostykę i techniki poznawania środowiska wychowawczego. Absolwenci tego kierunku potrafią np.: analizować, interpretować i prognozować sytuacje podopiecznych czy planować i organizować pracę indywidualną lub zespołową.

Absolwenci pedagogiki przygotowani są do pracy m.in. w: placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych. Przyszłość zawodowa pedagogów zależna jest w szczególności od tego, jaką specjalizację wybrali oni podczas studiów – dzięki zróżnicowanej ofercie absolwenci pedagogiki mogą np.: pracować z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi lub wykonywać zawód o charakterze kulturalnym.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)