Edukacja artystyczna i medialna

Edukacja artystyczna i medialna

Edukacja artystyczna i medialna

Studia w Warszawie

edukacja artystyczna i medialna

Odkryj studia edukacja artystyczna i medialna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Edukacja artystyczna i medialna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Edukacja artystyczna i medialna, to studia które pojawiały się w ofercie warszawskich ośrodków artystycznych. Przeznaczone są przede wszystkim dla studentów, którzy czują, jak ważne jest dziś prowadzenie edukacji pedagogicznej także poza murami szkolnych placówek. Zwłaszcza, że dziś większość dzieci i młodzieży informacje czerpie z różnego rodzaju mediów. Warto zadbać zatem osób, by jakość pozyskiwanej przez nich wiedzy była na jak najwyższym poziomie Sama nazwa wskazuje, że ma ona charakter interdyscyplinarnego kształcenia.

W programie zajęć znajdują się przedmioty takie jak np.: film i teatr w kulturze, współczesne koncepcje i metody edukacji artystycznej, wybrane zagadnienia sztuki współczesnej.

Studia te łączą bowiem wiedzę o kulturze, sztuce i mediach z praktycznymi umiejętnościami studentów. Musisz zatem odpowiednio wcześnie odpowiedzieć sobie, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje plastyczne, które pozwolą ci na kształcenie z sukcesami. Edukacja artystyczna i medialna przygotuje cię do umiejętnej analizy medialnych przekazów i ich aktywnego tworzenia oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej. Jeśli ukończysz te studia, to czekać będą na ciebie takie miejsca pracy jak: placówki edukacyjne, domy kultury, instytucje artystyczne (muzea, galerie sztuki), czy instytucje medialno-edukacyjne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Edukacja artystyczna i medialna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Edukacja artystyczna i medialna to ścieżka kształcenia, która może zainteresować w szczególności osoby chcące związać swoją karierę zawodową np. z organizacją pracy instytucji artystycznych i medialnych, tworzeniem interdyscyplinarnych projektów twórczych czy kształtowaniem kompetencji medialnych. W programie znajdują się przedmioty związane m.in. z: współczesnymi koncepcjami i metodami edukacji artystycznej, sztuką obrazu, edukacją medialną, szeroko pojętą cyberkulturą czy wychowaniem estetycznym.

Na studia na edukacji artystycznej i medialnej składają się dwa moduły specjalnościowe, które poświęcone są kulturze audiowizualnej oraz technikom wychowania medialnego. Studenci tej ścieżki w trakcie praktycznych zajęć mają okazję rozwijać swoje umiejętności w zakresie np.: warsztatu plastycznego, promowania kultury i sztuki etnicznej czy prowadzenia komunikacji medialnej. Ponadto poznają oni m.in. metodykę nauczania zdalnego czy treningu kreatywności, a także uczą się obsługi nowych technologii w projektach edukacyjnych.

W programie studiów na edukacji artystycznej i medialnej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Edukacja medialna w cyberkulturze
 • Film i teatr w kulturze
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • Konwersatorium: Muzeum interaktywne
 • Warsztat: Interdyscyplinarne projekty twórcze
 • Współczesne koncepcje i metody edukacji artystycznej
 • Warsztaty plastyczne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli kultury audiowizualnej w kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa; wpływu kultury na sposób wychowania człowieka; zasad komunikacji medialnej.

Absolwenci edukacji artystycznej i medialnej są gotowi do podjęcia zawodu związanego np. z organizacją pracy instytucji kultury lub mediów; komunikacją społeczną i medialną; realizowaniem działań dydaktycznych, z wykorzystaniem narzędzi i metod artystycznych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w: teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, ośrodkach wychowawczych, organizacjach rządowych i pozarządowych czy w świetlicach i klubach środowiskowych.

Absolwent edukacji artystycznej i medialnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • instytucje kultury
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • media, agencje reklamowe
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Edukacja artystyczna i medialna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studenci pedagogiki poznają m.in.: terminologię stosowaną w pedagogice; metody wychowywania i kształcenia dzieci, młodzieży lub osób dorosłych; sposoby komunikowania interpersonalnego i społecznego; diagnostykę i techniki poznawania środowiska wychowawczego. Absolwenci tego kierunku potrafią np.: analizować, interpretować i prognozować sytuacje podopiecznych czy planować i organizować pracę indywidualną lub zespołową.

Absolwenci pedagogiki przygotowani są do pracy m.in. w: placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych. Przyszłość zawodowa pedagogów zależna jest w szczególności od tego, jaką specjalizację wybrali oni podczas studiów – dzięki zróżnicowanej ofercie absolwenci pedagogiki mogą np.: pracować z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi lub wykonywać zawód o charakterze kulturalnym.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)