Psychologia sądowa

Studia w Warszawie

psychologia sądowa

Odkryj studia psychologia sądowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia sądowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sądowa to jedna z tych gałęzi psychologii, która cieszy się coraz większą popularnością. Dziś bowiem coraz częściej zwracamy się w stronę psychiki sprawców przestępstw – staramy się analizować ich zachowania, przyglądamy się motywacjom i próbujemy dotrzeć do wnętrza ich umysłu. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmować się będą psychologią sądową. To propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich.

Nauka studentów ma swoje naczelne cele – przygotowanie ich do aktywnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz do tworzenia orzecznictwa psychologicznego w prawie karnym, rodzinnym i cywilnym. Oznacza to, że otrzymają oni pogłębione wykształcenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Znaczenie ma bowiem umiejętność wykorzystywania posiadanych kompetencji podczas wszelkich działań diagnostycznych, czy resocjalizacyjnych. W programie znaleźć można przedmioty takie jak: patologie społeczne, psychologia uczestników procesu sądowego, elementy prawa dla psychologów.

Psychologowie sądowi nie powinni martwić się o swoje zatrudnienie w przyszłości. Mogą oni bowiem liczyć na zatrudnienie w policji oraz służbie więziennej. Absolwenci studiów z powodzeniem odnajdą się również we wszelkich placówkach resocjalizacyjnych. Należy pamiętać jednak o tym, że powinni posiadać oni szereg predyspozycji takich jak chociażby umiejętność działania pod presją.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia sądowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na psychologii sądowej znajdują się przedmioty poświęcone problematyce ściśle związanej np. z: technikami stosowanymi w mediacjach; podstawami opiniowania w psychologii sądowej; psychologii kryminalistycznej; zasadom orzekania w psychologii sądowej. Studia na tej ścieżce kształcenia czerpią z takich dziedzin, jak np.: psychologia czy prawo. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nie tylko biomedyczne podstawy zachowania człowieka, ale również społeczny, formalny i kulturowy kontekst jego działania.

Studenci psychologii sądowej rozwijają także swoje zdolności komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego opiniowania czy nawiązywania relacji np. z oskarżonymi, podejrzanymi, pokrzywdzonymi lub ich rodzinami. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty poświęcone m.in.: poszczególnym przepisom prawnym, opisom postępowań sądowych czy roli psychologa w funkcjonowaniu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: określonych przepisów prawnych; zasad etycznych zawodu psychologa w Wymiarze Sprawiedliwości; społecznego i emocjonalnego aspektu ludzkich zachowań.

Uczelnie w Warszawie oferujące psychologię sądową umożliwiają absolwentom otrzymanie dyplomu psychologa sądowego, który uprawnia do pracy np. przy postępowaniach sądowych w charakterze biegłego. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą także rozwijać się zawodowo w innych obszarach związanych z psychologią czy samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą np. w zakresie usług doradczych.

Absolwent psychologii sądowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • sądy, ośrodki resocjalizacyjne, więzienia
  • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
  • ośrodki pomocy społecznej
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • poradnie, kliniki, gabinety
  • fundacje, stowarzyszenia
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia sądowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii mają do wyboru wiele ścieżek kształcenia, które oferują uczelnie w Warszawie. Wśród nich znajduje się m.in. psychologia kliniczna, która skierowana jest w szczególności do studentów chcących prowadzić działania w środowisku medycznym, a także psychologia sportu, mediów czy zdrowia. Absolwenci tego kierunku studiów swoje zdolności mogą wykorzystywać także w zawodach związanych np. z doradztwem, marketingiem czy pracą socjalną. Z takich usług korzystają m.in. instytucje zajmujące się niesieniem pomocy społecznej, nowoczesne przedsiębiorstwa czy instytucje międzynarodowe.

Kompetencje psychologów wykorzystywane są w różnorodnych środowiskach. Absolwenci tego kierunku mogą rozwijać środowisko badawcze, a także nieść pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc psychologów ceniona jest m.in. w ośrodkach edukacyjnych lub związanych z resocjalizacją i wychowaniem. Ponadto absolwenci psychologii mogą aplikować na takie stanowiska, jak np.: trener, szkoleniowiec, terapeuta, seksuolog, zwierzęcy behawiorysta, marketingowiec, analityk czy specjalista ds. HR.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)