Zarządzanie ludźmi

Studia w Warszawie

zarządzanie ludźmi

Odkryj studia zarządanie ludźmi w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie ludźmi studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie ludźmi to studia, która powinny być wybierane przez studentów, chcących w przyszłości pracować w działach kadrowych przedsiębiorstw. Współcześnie dostrzegamy coraz częściej, że największe znaczenie w funkcjonowaniu danej firmy ma przede wszystkim kadra. Liczy się jej umiejętne motywowanie do pracy, nagradzanie, wspieranie oraz dbanie o indywidualny rozwój kariery każdego pracownika. Zajmować się tym powinny jednak przede wszystkim te osoby, które wiedzą, że bycie dobrym przywódcą wiąże się empatią, tolerancją i otwartością.

W siatce programowej czekać będzie na ciebie szereg zarówno wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych, które pomogą rozwinąć ci cechy charakterystyczne dla świadomego i dobrego przywódcy, który wie, jak zarządzać kadrą. Można zaliczyć do nich przede wszystkim: kompetencje w zarządzaniu ludźmi, kultura organizacyjna i zarządzanie międzykulturowe, czy nawet prawo w zarządzaniu ludźmi.

Pamiętaj, że twoje kompetencje powinny opierać się na stabilnych podstawach teoretycznych które także zagwarantuje ci ta specjalność. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł rozwijać swoją karierę na różnych szczeblach organizacyjnych korporacji ze szczególnym uwzględnieniem działów kadrowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie ludźmi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)