PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Studia w Krakowie

psychologia kliniczna

Odkryj studia psychologia kliniczna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna to jedna z podstawowych odmian tej potężnej nauki. Została ona stworzona przede wszystkim z myślą o studentach, którzy chcieliby po zakończeniu kształcenia zająć się działalnością kliniczną. Co oznacza w praktyce prowadzenie szeroko rozumianej działalności terapeutycznej. Jeśli ciebie także interesują meandry ludzkiej psychiki wybierz również psychologię kliniczną.

Studenci podczas trwania kształcenia zetkną się między innymi z przedmiotami takimi jak: diagnoza psychologiczna pracjalnych deficytów rozwojowych, profilaktyka i terapia zachowań autodestrukcyjnych, czy zaburzenia mowy i mówienia o różnym podłożu. Warto podkreślić, że studenci oprócz tego, że zdobędą niezbędną wiedzę, będą uczyć się, jak wykorzystywać ją w praktyce.

Psychologia kliniczna to jedna z tych propozycji, której abiturienci nie powinni obawiać się o perspektywy swojego zatrudnienia w przyszłości. Czekać na nich będą wszelkie placówki terapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje oświatowe, czy świetlice środowiskowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Komentarze (0)