PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Studia w Krakowie

psychologia kliniczna

Odkryj studia psychologia kliniczna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna to jedna z podstawowych odmian tej potężnej nauki. Została ona stworzona przede wszystkim z myślą o studentach, którzy chcieliby po zakończeniu kształcenia zająć się działalnością kliniczną. Co oznacza w praktyce prowadzenie szeroko rozumianej działalności terapeutycznej. Jeśli ciebie także interesują meandry ludzkiej psychiki wybierz również psychologię kliniczną.

Studenci podczas trwania kształcenia zetkną się między innymi z przedmiotami takimi jak: diagnoza psychologiczna pracjalnych deficytów rozwojowych, profilaktyka i terapia zachowań autodestrukcyjnych, czy zaburzenia mowy i mówienia o różnym podłożu. Warto podkreślić, że studenci oprócz tego, że zdobędą niezbędną wiedzę, będą uczyć się, jak wykorzystywać ją w praktyce.

Psychologia kliniczna to jedna z tych propozycji, której abiturienci nie powinni obawiać się o perspektywy swojego zatrudnienia w przyszłości. Czekać na nich będą wszelkie placówki terapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje oświatowe, czy świetlice środowiskowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii klinicznej szkolą się w zakresie m.in.: posługiwania się metodami diagnostyki psychologicznej; prowadzenia badań naukowych; kierowania zespołem; udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych; zapobiegania i korekcji przejawów patologii społecznej; prowadzenia działań resocjalizacyjnych w warunkach zinstytucjonalizowanych. Ta ścieżka kształcenia skierowana jest do osób zainteresowanych np. przyczynami i mechanizmami prowadzącymi do pojawienia się zaburzeń.

Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę dotyczącą np.: psychologii ogólnej, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego, psychoterapii, psychoprofilaktyki czy standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej. W programie psychologii klinicznej znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: uzależnieniom, psychozom, zaburzeniom lękowym czy zaburzeniom zachowania i osobowości.

W programie studiów na psychologii klinicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia kryzysu
 • Formy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z rodziną
 • Diagnoza psychologiczna parcjalnych deficytów rozwojowych
 • Zaburzenie spectrum autyzmu – zagadnienia diagnozy i terapii
 • Zaburzenia mowy i mówienia o różnym podłożu
 • Psychofizjologia stosowana – biofeedback
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Profilaktyka i terapia zachowań autodestruktywnych
 • Wprowadzenie do psychoterapii psychodynamicznej

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod diagnozy, psychoprofilaktyki i form psychoterapii; zasad przeprowadzania interwencji kryzysowej; rodzajów zaburzeń psychicznych oraz sposobów ich leczenia.

Studia na psychologii klinicznej przygotowują absolwentów do pracy w różnorodnych obszarach pracy psychologa – w tym m.in. w: szkolnictwie, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarnych, zakładach pracy, służbach wojskowych i policyjnych, w marketingu, reklamie czy mediach. Ponadto kompetencje tych osób cenione są również w instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej.

Absolwent psychologii klinicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • ośrodki i centra zdrowia psychicznego
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • instytucje naukowo-badawcze
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kliniczna to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Absolwenci psychologii rozumieją m.in. indywidualne różnice występujące między pacjentami oraz klientami, a także stosują się do sprawdzonych trendów psychologicznych. Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych m.in.: psychopatologią, marketingiem, komunikacją społeczną, zarządzaniem czy działalnością profilaktyczną w obszarze zdrowia.

Studenci tego kierunku poznają specjalistyczną terminologię stosowaną w profesjonalnym środowisku psychologicznym, dzięki czemu mogą oni prowadzić efektywną współpracę z lekarzami specjalistami. Ponadto kompetencje psychologów cenione są m.in. w: nowoczesnych przedsiębiorstwach, ośrodkach szkoleniowych czy instytucjach kultury. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)