Administracja studia II stopnia - Wrocław

Administracja studia II stopnia - Wrocław

Administracja studia II stopnia - Wrocław

Studia II stopnia we Wrocławiu

administracja

Odkryj administrację we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia II stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia II stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja we Wrocławiu?

Rekrutacja na studia prawnicze we Wrocławiu w ramach administracji drugiego stopnia wygląda stosunkowo prosto. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się przede wszystkim ocenę na dyplomie uzyskaną ze studiów na tym samym bądź pokrewnym kierunku, a także średnią wszystkich ocen z toku studiów.

Nie zwlekaj z dostarczeniem dokumentów, ponieważ brak wymaganych formularzy może skutkować skreśleniem z listy. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej wrocławskiej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Administracja przez wielu uważana jest za dziedzinę uniwersalną w swej treści. Gruntowne wykształcenie prawnicze i ściśle administracyjne stawia absolwentów w korzystnym świetle, ponieważ współcześni pracodawcy potrzebują w swoich szeregach specjalistów w zakresie nauk humanistyczno-społecznych.

Administracja to idealny wybór dla osób, które wszechstronnie chcą przygotować się do pracy w zawodzie. Studia prawnicze wymagają komunikatywności otwartości, ponieważ najczęściej polegają na współpracy z drugim człowiekiem. Ważne są umiejętności argumentowania i interpretowania treści, a także zorganizowanie i poczucie odpowiedzialności. Administracja porządkuje wszelkie istniejące systemy, dlatego wymaga osób konsekwentnych w działaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Nawet praca w organach państwa czy administracji podmiotów gospodarczych wymaga ciągłości w zdobywaniu wiedzy. Studia drugiego stopnia rozszerzają zagadnienia, które poznałeś/aś w trakcie pierwszego stopnia kształcenia, a także pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności. Studenci mają okazję zdobyć nowe kompetencje dzięki realizacji wybranych specjalności. Program kształcenia jest więc wypełniony nie tylko przedmiotami obowiązkowymi z zakresu prawa i administracji, ale także zajęciami specjalizującymi. Z pewnością będziesz uczęszczał/a na:

 • europeizację administracji publicznej
 • finansowanie zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • współczesne teorie administracji publicznej
 • stosowanie środków przymusu w sprawach karnych
 • pomoc społeczną i świadczenia socjalnego wsparcia

 

Interdyscyplinarne wykształcenie pozwoli odnaleźć się w wielu miejscach pracy.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak administracja mogą być realizowane na pierwszym i drugim stopniu. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę, którą możesz zdobyć na studiach pierwszego stopnia. Kształcenia na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry, i kończy się egzaminem. Dyplom magistra otwiera drzwi do wielu stanowisk pracy.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Absolwenci studiów prawniczych w zakresie administracji drugiego stopnia odnajdują się w działaniu na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, usług publicznych, gospodarowania mieniem publicznym, doradztwa podatkowego czy służby kuratorskiej. Studia we Wrocławiu w tym zakresie poszerzają wiedzę absolwentów w odniesieniu do ochrony środowiska, systemów bankowych i kredytowych, postępowania i sądownictwa administracyjnego czy organizacji i zarządzania.

Rzetelne wykształcenie wpływa na możliwości zatrudnienia i szybką drogę awansu. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w:

 • urzędach administracji publicznej, rządowej i państwowej
 • służbie zagranicznej
 • konsulatach i ambasadach
 • strukturach unijnych
 • firmach i organizacjach, które ściśle współpracują z Unią Europejską
 • administracji firm prywatnych i przedsiębiorstw

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia II stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia II stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)