Studia II stopnia magisterskie Wrocław

Studia II stopnia magisterskie Wrocław

Studia II stopnia magisterskie Wrocław

Studia magisterskie

we Wrocławiu 2023

Odkryj studia II stopnia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Wrocław (magisterskie)

Studia II stopnia we Wrocławiu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu

Kierunki studiów - Wrocław: znaleziono 180

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja - studia online II stopnia online
Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne
Anglistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
Applied mathematics II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Big data analytics II stopnia stacjonarne
Bioinformatyka II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biologia człowieka II stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Chemia i inżynieria materiałów II stopnia stacjonarne
Chemia i toksykologia sądowa II stopnia stacjonarne
Chemia medyczna II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberbezpieczeństwo II stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne
Dyplomacja europejska II stopnia stacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia biznesu i finanse II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroniczne systemy mechatroniki II stopnia stacjonarne
Elektronika II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka jądrowa II stopnia stacjonarne
Environmental quality management II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Europeistyka II stopnia stacjonarne
Executive mba II stopnia niestacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w mieście Wrocławiu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 60 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 55 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" we Wrocławiu

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 648 Studia: online

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 84 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia - magisterskie we Wrocławiu

Aktualny rynek pracy równie często wymaga ludzi bez doświadczenia i dyplomu, co wyczekuje absolwentów z tytułem magistra lub magistra inżyniera. Wszelkie wymogi rekrutacyjne zależą od wykonywanej pracy i kierunku, w którym chcemy poprowadzić swoją karierę. Pracodawcy często sceptycznie podchodzą do osób, które posiadają jedynie tytuł licencjata czy inżyniera, a nawet niejednokrotnie sami zachęcają pracowników do tego, by kończyli studia drugiego stopnia. Pracownicy natomiast nie powinni się aż tak bardzo wzbraniać – wyższy stopień równa się bowiem wyższej płacy.

Studia drugiego stopnia we Wrocławiu stanowią uzupełnienie studiów stopnia pierwszego lub stanowią zupełnie nową ścieżkę kształcenia dla osób, które nie chcą realizować studiów magisterskich na tym samym kierunku, co studia licencjackie bądź inżynierskie. Studia magisterskie mogą być doskonałą kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia, ale często wydają się powieleniem pewnych treści. Właśnie dlatego absolwenci studiów pierwszego stopnia we Wrocławiu coraz częściej wybierają kształcenie na studiach drugiego stopnia w zakresie zupełnie odrębnych kierunków.

Dwa kierunki studiów w CV brzmią dobrze, a jednoczenie otwierają drogi do drzwi wielu branż. Rynek pracy jest nastawiony na osoby wszechstronne, które nie boją się wyzwań, dlatego warto czasem połączyć filologię angielską z zarządzaniem, ekonomię z historią sztuki, a informatykę z administracją. Nawet jeśli kierunki nie są sobie pokrewne, rekrutacje na studia magisterskie są na tyle elastyczne, że będziesz w stanie realizować praktyczny cel z największą pasją. Pamiętaj, że w życiu trzeba robić to, co się lubi. Jeśli tylko widzisz możliwość odnalezienia złotego środka, nie wahaj się tej opcji wykorzystać!

Opinie (0)