Budownictwo studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Budownictwo studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Budownictwo studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia I stopnia w Trójmieście

budownictwo

Odkryj budownictwo w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia I stopnia Trójmiasto| woj. pomorskie

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Gdańskiej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Trójmieście?

Jeśli interesują Cię studia inżynierskie w zakresie budownictwa, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, by się na nie dostać.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka

 

Oczywiście kandydaci muszą zaprezentować pozytywne wyniki z egzaminów podstawowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, ale istotne są także przedmioty dodatkowe, które warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Możesz wybrać na przykład matematykę i fizykę.

Kandydaci muszą także wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia w tym zakresie i wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Budownictwo to kierunek, który nigdy nie straci na swojej wartości, ponieważ świat nieustannie się zabudowuje, a człowiek ciągle ma nowe pomysły jak ulepszyć swoje życie i zagospodarować przestrzeń w porozumieniu ze światem natury. Jest to dziedzina wielowymiarowa i umożliwi Ci zajmowanie się zarówno budownictwem ogólnym, jak i wodnym czy morskim, konstrukcjami metalowymi, ale także betonowymi czy mostowymi. Dzięki swoim pomysłom i technicznemu wykształceniu na zawsze pozostaniesz w pamięci Ziemi.

Kandydaci powinni wykazywać predyspozycje rysunkowe i manualne. Ważne jest zainteresowanie nowościami technicznymi, ponieważ technologia jest bardzo istotna w nowym budownictwie. Studenci muszą być zorganizowani, a ich głowy powinny być pełne pomysłów. Na tym kierunku musisz się przyłożyć, ponieważ każdy błąd może mieć gorzkie konsekwencje. Kierunek jest dla osób ambitnych i precyzyjnych, które chcą kreować świat.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 


2. Program studiów i przedmioty

Kierunek budownictwo w Trójmieście jest jednym z najpopularniejszych wśród kierunków architektonicznych i inżynierskich. Programy kształcenia ustalane są w porozumieniu z przyszłymi pracodawcami, tak, aby przyszli specjaliści w pełni spełniali wymagania rynku pracy. Zajęcia w dużej mierze realizowane są w praktyczny sposób, a w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • ekonomia i podstawy zarządzania
 • mechanika ogólna
 • geodezja, instalacje budowlane
 • technologia i organizacja robót budowlanych
 • mechanika budowli
 • matematyka
 • komputerowa analiza konstrukcji

 

Interdyscyplinarny plan kształcenia przewiduje kształcenie techniczne, manualne, komputerowe, a także umożliwia zdobycie kompetencji kierowniczych. Studia pozwolą Ci rozporządzać budową, a także zarządzać pracą osób zatrudnionych przy projektowaniu, konstrukcji czy modernizacji projektów.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia architektoniczne w Trójmieście na kierunku budownictwo możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku lub cztery lata. Egzamin końcowy umożliwi Ci zdobycie dyplom inżyniera, dzięki któremu możesz rozpocząć pracę przy ograniczonej możliwości wykonywania obowiązków zawodowych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Studia w Trójmieście w ramach budownictwa przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji inżynierów budownictwa, którzy znajdują zatrudnienie w biurach projektowych czy firmach wykonawczych. Możesz zajmować się nadzorem budowlanym czy produkcją materiałów budowlanych. Wielu abiturientów decyduje się także na karierę naukową bądź dydaktyczną, dlatego rozpoczynają oni pracę w instytutach naukowo-badawczych.

W życiu zawodowym będziesz kierował/a wykonawstwem obiektów budowlanych, zajmiesz się także projektowaniem obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej. Absolwenci zatrudniani są w:

 • przemyśle materiałów budowlanych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, powiązanej z budownictwem i architekturą

 

Budownictwo jest jednym z najważniejszych kierunków inżynierskich i zapewnia bardzo wiele możliwości rozwoju. Specjaliści w tym zakresie są nieustannie potrzebni.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)