Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy?

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne muszą spełnić odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie prywatne oczekują przede wszystkim złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty i formularze do wypełnienia znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek bardzo istotny z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania państwa. Kształcenie w tym zakresie umożliwi Ci sprawne posługiwanie się przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych, zapoznanie się z technikami kryminalistycznymi oraz metodami zwalczania przestępczości i terroryzmu. Specjaliści, którzy ukończą poszczególne etapy edukacyjne, mają zadbać o bezpieczeństwo obywateli w różnorodnym zakresie.

Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy są przeznaczone dla osób komunikatywnych i odpowiedzialnych. Kandydatów powinno odznaczać zorganizowanie i poczucie społecznej misji. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest idealnym kierunkiem dla osób, które myślą o pracy w służbach mundurowych. Z pewnością tytuł licencjata bądź magistra przyspieszy w tym przypadku awans zawodowy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia psychologiczne i społeczne, do których możemy zakwalifikować bezpieczeństwo wewnętrzne, są bardzo popularne wśród wyborów dokonywanych przez kandydatów szukających możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkół średnich bądź zawodowych. Uczelnie w Bydgoszczy zapewniają wysoki poziom, a opracowany program studiów konsultowany jest z wyspecjalizowaną kadrą akademicką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej,
 • prawo konstytucyjne,
 • usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie i na świecie,
 • psychologia bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym, komunikacji i transporcie,
 • bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • przymus bezpośredni i użycie broni palnej.

Studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe i specjalizacyjne. Plan zajęć wypełniony jest przedmiotami z zakresu nauk prawnych, psychologicznych, społecznych oraz stricte związanych z bezpieczeństwem różnego typu.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia w Bydgoszczy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Ukończenie kształcenia w tym zakresie wiąże się z tytułem licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie, a także dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Gruntowne, interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentom bezpieczeństwa wewnętrzne podjęcie pracy w różnorodnym zakresie. Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie uwarunkowane jest ukończoną specjalizacją. Absolwenci pracują w charakterze pracownika:

 • administracji publicznej,
 • administracyjnego w służbach mundurowych,
 • wywiadu i kontrwywiadu,
 • instytucji samorządowej,
 • administracji centralnej i samorządowej,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • Sił Zbrojnych RP,
 • Centralnego Biura Śledczego.

Możesz także zajmować stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa sektorów publicznego i prywatnego, pracownika Narodowych Sił Rezerwowych bądź Wojska Obrony Terytorialnej, strażnika granicznego, strażnika kolei, policjanta, pracownika personelu pomocniczego prokuratora bądź kuratora sądowego.

Komentarze (0)