Ekonomia studia I stopnia - Bydgoszcz

Ekonomia studia I stopnia - Bydgoszcz

Ekonomia studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

ekonomia

Odkryj ekonomię w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Ekonomia w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia ekonomiczne w Bydgoszczy muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie publiczne prowadzą ranking punktów, który obejmuje przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów na poziomie podstawowym oraz przedmioty dodatkowe (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym), takie jak geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Uczelnie prywatne wymagają złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ekonomia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ekonomia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ekonomia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ekonomia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ekonomia (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

Jeśli karierę zawodową pragniesz powiązać ze współczesną gospodarką i biznesem, kierunek ekonomia w Bydgoszczy to idealna propozycja dla Ciebie. Kształcenie w tym zakresie umożliwi Ci zapoznanie się z rynkiem finansowym, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi czy polityką społeczną i gospodarczą. Praktyczne wykształcenie pozwoli analizować i interpretować procesy, które zachodzą we współczesnej ekonomii.

Studia ekonomiczne wymagają od kandydatów analitycznego, logicznego myślenia oraz predyspozycji językowych. Kierunek stawia również na rozwój technologiczny, dlatego najnowsze techniki i oprogramowania komputerowe nie mogą sprawiać Ci problemów. Ekonomia to kierunek uniwersalny, który pozwoli Ci swobodnie zajmować się finansami prywatnymi i publicznymi, a także działać w szeroko pojętym biznesie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak ekonomia uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków ścisłych. Uczelnie w Polsce bardzo chętnie oferują kształcenie w tym zakresie, ponieważ rynek pracy stoi otworem dla specjalistów-ekonomistów. Kompleksowo ułożony program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak:

 • finanse przedsiębiorstw,
 • polityka gospodarcza,
 • historia myśli ekonomicznej,
 • innowacyjność w biznesie,
 • problemy współczesnej gospodarki,
 • inwestycje alternatywne na rynku finansowym,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej,
 • fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE,
 • spółki prawa handlowego.

Studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, fakultatywne, specjalizacyjne. Plan zajęć łączy przedmioty obejmujące nauki prawne, gospodarcze, nauki z zakresu zarządzania.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ekonomia w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Ukończenie edukacji na tym etapie wiąże się z tytułem licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA?

Kierunek ekonomia w Bydgoszczy daje bardzo wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w:

 • instytucjach finansowych,
 • podmiotach doradczych i inwestycyjnych,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • administracji skarbowej,
 • biurach podatkowych
 • firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych.

Twoim miejscem zatrudnienia staną się także jednostki administracji rządowej i samorządowej, w których to możesz obejmować stanowiska związane z obsługą finansową. Gruntowna wiedza i zdobywane umiejętności pozwalają prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci pracują w charakterze analityka finansowego, specjalisty do spraw ryzyka i analiz kredytowych, przedstawiciela handlowego, doradcy biznesowego, doradcy ds. leasingu.

Komentarze (0)