Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UW ogłoszone zostaną 22 lipca 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego powiększyła się o 16 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: applied multilingual and multicultural studies, biofizyka, cyberbezpieczeństwo, eu energy and climate law, fennistyka, geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, history of ancient mediterranean civilizations, międzykulturowe studia filologiczne, polityka publiczna, polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, quantum physics and chemistry – individual research studies, resocjalizacja, social and public policy, orientalistyka – egiptologia, business and management oraz rachunkowość i controlling.

 

Kolejne tury rekrutacji

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji dla kierunków studiów, na których pozostaną wolne miejsca zostanie opublikowany w lipcu 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UW ubiegało się ponad 30 000 kandydatów, którzy złożyli 58 000 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Warszawski przygotował miejsca na ponad 135 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazał się Kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 30 osób. Do popularnych kierunków należały także: orientalistyka – koreanistyka (ponad 24 osoby na jedno miejsce), filologia angielska – językoznawstwo (ponad 16 osób na miejsce), filologia angielska – literatura i kultura (ponad 16 osób na miejsce), psychologia (ponad 15 osób na miejsce) oraz orientalistyka – japonistyka (ponad 14 osób na miejsce). 

 

Uniwersytet Warszawski kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Warszawski w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 135 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (101 kierunków) i drugiego (113 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UW mogą aplikować na 145 kierunków studiów stacjonarnych oraz 41 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Warszawski kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UW
 • African studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Applied multilingual and multicultural studies - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Archaeology - Wydział Archeologii UW
 • Archeologia - Wydział Archeologii UW
 • Architektura przestrzeni informacyjnych - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Artes liberales - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Astronomia - Wydział Fizyki UW
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Bioetyka - Wydział Filozofii UW
 • Biofizyka - Wydział Fizyki UW
 • Bioinformatyka i biologia systemów - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Biologia - Wydział Biologii UW
 • Biotechnologia - Wydział Biologii UW
 • Business and management - Wydział Zarządzania UW
 • Chemia - Wydział Chemii UW
 • Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki - Wydział Chemii UW
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UW
 • Chemiczna analiza instrumentalna - Wydział Chemii UW
 • Cognitive science - Wydział Psychologii UW
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Data science and business analytics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Energetyka jądrowa - Wydział Fizyki UW
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Eu energy and climate law - Wydział Prawa i Administracji UW
 • European politics and economics - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - integracja europejska - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europejskie studia optyki okularowej i optometrii - Wydział Fizyki UW
 • Fennistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia angielska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia bałtycka - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia białoruska z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia iberyjska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia nowogrecka - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Filologia polska - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia polskiego języka migowego - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia romańska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia rosyjska - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia włoska - Wydział Neofilologii UW
 • Filozofia - Wydział Filozofii UW
 • Finance, international investments and accounting - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Finanse biznesu i rachunkowość - Wydział Zarządzania UW
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Fizyka - Wydział Fizyki UW
 • Geografia - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii - Wydział Geologii UW
 • Geologia poszukiwawcza - Wydział Geologii UW
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii UW
 • Germanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Graduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in teaching english to young learners - Wydział Pedagogiczny UW
 • Helwetologia - studia szwajcarskie - Wydział Neofilologii UW
 • Hispanistyka stosowana - Wydział Neofilologii UW
 • Historia - Wydział Historii UW
 • Historia i kultura żydów - Wydział Historii UW
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Historia sztuki - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • History of ancient mediterranean civilizations - Wydział Historii UW
 • Hungarystyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: hispanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: portugalistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands - Wydział „Artes Liberales” UW
 • International business program - Wydział Zarządzania UW
 • International economics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • International legal communication - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • International management & intercultural communication - global mba - Wydział Zarządzania UW
 • International studies in philosophy - Wydział Filozofii UW
 • Język i społeczeństwo - Wydział Socjologii UW
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny UW
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii UW
 • Komunikacja międzykulturowa -Azja i Afryka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Kryminologia - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - Wydział Polonistyki UW
 • Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Logistyka i administrowanie w mediach - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Logopedia ogólna i kliniczna - Wydział Polonistyki UW
 • Machine learning - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Międzykulturowe studia filologiczne - Wydział Neofilologii UW
 • Muzykologia - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Nanoinżynieria - Wydział Fizyki UW
 • Nauczanie fizyki - Wydział Fizyki UW
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii UW
 • Optometria - Wydział Fizyki UW
 • Organizowanie rynku pracy - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - afrykanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - arabistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - egiptologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - hebraistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - indologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - iranistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - japonistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - koreanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - sinologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - turkologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Physics (studies in english) - Wydział Fizyki UW
 • Politologia - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka publiczna - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka społeczna - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Prawo finansowe i skarbowość - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Psychologia - Wydział Psychologii UW
 • Publikowanie współczesne - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Quantitative finance - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Quantum physics and chemistry – individual research studies - Wydział Fizyki UW
 • Rachunkowość i controlling - Wydział Zarządzania UW
 • Radiogenomika - Wydział Chemii UW
 • Religions of asia and africa: buddhism, islam and others - Wydział Orientalistyczny UW
 • Resocjalizacja - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Samorząd terytorialny i polityka regionalna - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Slawistyka - Wydział Polonistyki UW
 • Social and public policy - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Socjologia - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia cyfrowa - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia interwencji społecznych - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia stosowana i antropologia społeczna - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Stosowana psychologia zwierząt - Wydział Psychologii UW
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia euroazjatyckie - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia miejskie - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Studia wschodnie - Wydział Orientalistyczny UW
 • Sztuka pisania - Wydział Polonistyki UW
 • Sztuki społeczne - Wydział Polonistyki UW
 • Ukrainistyka z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Undergraduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Undergraduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UW
 • Zarządzanie big datą - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - Wydział Fizyki UW

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2024 do 10.07.2024 od 06.06.2024
Studia II stopnia od 06.06.2024 od 06.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2024 do 10.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Warszawski: znaleziono 149

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

African studies
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Applied multilingual and multicultural studies
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

II stopnia

stacjonarne

Archaeology
Wydział Archeologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Archeologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura przestrzeni informacyjnych
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artes liberales
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioetyka
Wydział Filozofii UW

II stopnia

stacjonarne

Biofizyka
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka i biologia systemów
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Business and management
Wydział Zarządzania UW

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Chemiczna analiza instrumentalna
Wydział Chemii UW

I stopnia

stacjonarne

Cognitive science
Wydział Psychologii UW

II stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Data science and business analytics
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i medioznawstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka jądrowa
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Eu energy and climate law
Wydział Prawa i Administracji UW

II stopnia

stacjonarne

European politics and economics
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka - integracja europejska
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Fennistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia bałtycka
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia białoruska z językiem angielskim
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia iberyjska
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia nowogrecka
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polskiego języka migowego
Wydział Polonistyki UW

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance, international investments and accounting
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse biznesu i rachunkowość
Wydział Zarządzania UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
Wydział Geologii UW

I stopnia

stacjonarne

Geologia poszukiwawcza
Wydział Geologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii UW

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in international relations
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in political science
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in teaching english to young learners
Wydział Pedagogiczny UW

II stopnia

stacjonarne

Helwetologia - studia szwajcarskie
Wydział Neofilologii UW

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka stosowana
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

niestacjonarne

Historia
Wydział Historii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia i kultura żydów
Wydział Historii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

History of ancient mediterranean civilizations
Wydział Historii UW

II stopnia

stacjonarne

Hungarystyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Iberystyka: hispanistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Iberystyka: portugalistyka
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
Wydział „Artes Liberales” UW

II stopnia

stacjonarne

International business program
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne

International economics
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne

International legal communication
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

II stopnia

stacjonarne

International management & intercultural communication - global mba
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne

International studies in philosophy
Wydział Filozofii UW

I stopnia

stacjonarne

Język i społeczeństwo
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny UW

jednolite

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii UW

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Wydział „Artes Liberales” UW

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka i administrowanie w mediach
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Machine learning
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzykulturowe studia filologiczne
Wydział Neofilologii UW

I stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Nauczanie fizyki
Wydział Fizyki UW

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Organizowanie rynku pracy
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - afrykanistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - arabistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - egiptologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - hebraistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - indologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - iranistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - japonistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - koreanistyka
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - sinologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - turkologia
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiczny UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Pedagogiczny UW

jednolite

stacjonarne

Physics (studies in english)
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Polityka publiczna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Polityka społeczna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo finansowe i skarbowość
Wydział Prawa i Administracji UW

II stopnia

niestacjonarne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Psychologii UW

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Publikowanie współczesne
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Quantitative finance
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Quantum physics and chemistry – individual research studies
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Rachunkowość i controlling
Wydział Zarządzania UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Radiogenomika
Wydział Chemii UW

II stopnia

stacjonarne

Religions of asia and africa: buddhism, islam and others
Wydział Orientalistyczny UW

II stopnia

stacjonarne

Resocjalizacja
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Wydział Prawa i Administracji UW

I stopnia

stacjonarne

Slawistyka
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Social and public policy
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Socjologii UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia cyfrowa
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Socjologia interwencji społecznych
Wydział Socjologii UW

II stopnia

stacjonarne

Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosowana psychologia zwierząt
Wydział Psychologii UW

I stopnia

niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia euroazjatyckie
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

II stopnia

stacjonarne

Studia miejskie
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Orientalistyczny UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka pisania
Wydział Polonistyki UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuki społeczne
Wydział Polonistyki UW

II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka z językiem angielskim
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in international relations
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in political science
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie big datą
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

II stopnia

stacjonarne

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Wydział Fizyki UW

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)