Terminy matury 2022 r.

Terminy matury 2022 r.

Terminy matury 2022 r.

08.06.2022

Matura 2022. Kiedy jakie egzaminy?

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zotanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2022 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r, a egzamin w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r.

 

Co znajdziesz w artykule

terminy matury 2022

terminy deklaracji maturalnych 2022

terminy matury dodatkowej 2022

terminy wyników matury 2022

terminy matury poprawkowej 2022

terminy wyników matury poprawkowej 2022

wszystko o maturze 2022

co warto wiedzieć przed maturą

terminy rekrutacji na studia 2022

 

 

MATURA 2022 - aktualności

Egzaminy maturalne w terminie głównym zakończyły się w drugiej połowie maja. Teraz maturzyści przystępują do egzaminów w terminie dodatkowym. Kto może do nich przystąpić? Kiedy poznamy wyniki?

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja egzaminem z obowiązkowego języka polskiego, a zakończyły się 23 maja egzaminem z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Dla niektórych to jednak nie koniec maturalnych zmagań, bowiem 1 czerwca rozpoczęły się egzaminy w terminie dodatkowym, które potrwają do 15 czerwca.

dowiedz się więcej

 

MATURA 2022 - popularne

wyniki matury 2022

warunki zdania matury 2022

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

ile trwają egzaminy - matura 2022

jak wyglądają matury w 2022 r.

za nami matura 2022

terminy rekrutacji na studia

terminy wyników rekrutacji na studia

terminy składania dokumentów na studia

 

 

Terminy matury 2022

W 2022 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pismnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2022 rok.

 

Terminy matury 2022 - część pisemna (termin główny)

DATA
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2022
(środa)
Język polski – pp*
język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2022
(czwartek)
matematyka – pp
historia muzyki - pr
6 maja 2022
(piątek)
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
9 maja 2022
(poniedziałek)
język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 maja 2022
(wtorek)
język polski – pr
język francuski – pr
język francuski – dj 
11 maja 2022
(środa)
matematyka – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj 
12 maja 2022
(czwartek)
biologia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj 
13 maja 2022
(piątek)
wiedza o społeczeństwie – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj 
16 maja 2022
(poniedziałek)
chemia – pr
język włoski – pr
język włoski – dj 

17 maja 2022

(wtorek)

historia – pr
języki mniejszości narodowych – pp
18 maja 2022
(środa)
geografia – pr
języki mniejszości narodowych – pr
19 maja 2022
(czwartek)
fizyka – pr
historia sztuki – pr
20 maja 2022
(piątek)
informatyka – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

23 maja 2022
(poniedziałek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)***
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny)
 

18-20 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

 

Na Maturze w 2022 r. część ustna nie będzie przeprowadzana. Z wyjątkiem absolwentów, którym wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędy w procesie rekrutacji na zagraniczną szkołę wyższą lub do realizacji umów międzynarodowych.

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

 

Kiedy wyniki egzaminu maturalnego 2022

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 5 lipca 2022 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 9 września 2022 r.

 

 

Ogłoszenie wyników matur organizowanych przez CKE od zawsze budzi wiele emocji wśród przyszłych studentów. Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej – od tego zależy bowiem, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych uczelni wyższych w Polsce. W tym roku dodatkowe emocje budzi pandemia koronawirusa. Matury zostały zmodyfikowane.

 

Maturzyści dowiedzą się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych 5 lipca 2022 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych. W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na pozimie rozszerzonym lud dwujęzycznym.

 

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2022

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w systemie ZIU. Swój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum poznał jeszcze w szkole.

 

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

OKE WOJEWÓDZTWA
OKE Gdańsk pomorskie, kujawsko-pomorskie
OKE Jaworzno śląskie
OKE Kraków małopolskie, podkarpackie, lubelskie
OKE Łomża podlaskie, warmińsko-mazurskie
OKE Łódź łódzkie, świętokrzyskie
OKE Poznań wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie
OKE Warszawa mazowieckie
OKE Wrocław dolnośląskie, opolskie

 

 

Co należy zrobić, by zalogować się do OKE?

 

  1. Wejść do systemu OKE i wybrać zakładkę „uczeń”.
  2. Wpisać numer PESEL (login) oraz hasło.

Jeśli maturzysta zgubił swoje hasło, musi ponownie zwrócić się do szkoły o wygenerowanie nowego zabezpieczenia. Każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

 

dowiedz się więcej wyniki matury 2022

 

 

matura 2021 poprawka

 

Kiedy matura poprawkowa w 2022 roku

Naturalnie, znacząca mniejszość osób zdających zakłada, że przyda im się termin poprawkowy, choć z maturą, tak jak z każdym aspektem życia, bywa różnie. Na szczęście, nie trzeba nucić ostatniej zwrotki przeboju Czerwonych Gitar – „Matura”, ze słowami „Znów za rok matura”, gdyż część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - nie będzie przeprowadzony.

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części w części pisemnej,

pod warunkiem że:

przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony oraz przystąpiła do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną

 

matura

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2022

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur poprawkowych 9 września 2022 r. Wtedy też przekaże szkołom świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Tego samego dnia technika i licea zobowiązane są do wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Co zrozumiałe, osoby które nie zdały egzaminu nie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2022/2023, a ponowną szansę zdania egzaminu dojrzałości otrzymają w przyszłym roku.

dowiedz się więcej wyniki matury poprawkowej 2022

 

Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

W przypadku osób zdających maturę w 2022 r. poraz pierwszy, mogą przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2022 r. jeśli przystąpiły się do wszystkich egazminów z przedmiotów obowiązkowych i co najniej jednego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdały tylko jednego egzaminu pisemnego w terminie głównym lub dodatkowym.

Z kolei osoby, które nie zdały matury w latach ubiegłych (w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego) mogą przystąpić ponownie do egzaminu w części pisemnej na zasadach obowiązujących w roku kiedy przystępowały do egzaminu poraz pierwszy.

Absolwenci, którzy nie zdali lub nie przystąpili do obowiązkowego egzaminu ustnego nie mają obowiązku do przystąpienia do tego egzaminu w roku 2022. Mogą otrzymać świadectwo dojrzałości jeśli zdały wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej i złożyły do dyrektora właściwej OKE stosowny wniosek do 31 maja 2022 r.

Możecie także poprawić wynik z matury, jeśli jest dla was niezadowalający, a zdobyliście trzydzieści procent, które teoretycznie maturę zalicza, w tym przypadku będzie można to zrobić w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Niezależnie od powodu, dla którego chcecie zdawać maturę raz jeszcze, potrzebujecie odpowiedzi na te same pytania: Co, gdzie, kiedy i jak? Tutaj je znajdziecie: niezdana matura co mam zrobić

 

 

Popularne 23 maja 2022:

Zakończyły się Matury 2022. Jak przebiegały egzaminy? Które wzbudziły największe emocje? Kto będzie czekać na wyniki z największą niecierpliwością? Zapraszamy na podsumowanie maturalnego maratonu.

Do tegorocznej matury przystąpiło 289 tysięcy uczniów. Mierzyli się oni z różnego rodzaju zadaniami zawartymi w arkuszach egzaminacyjnych, których treść ustalona była na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie tzw. podstawy programowej. Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie musieli przystępować do egzaminów ustnych.

czytaj dalej

za nami matura 2022

 

Popularne 20 maja 2022:

Maturalny maraton zbliża się do mety. W piątek, 20 maja, zdający przystąpią do egzaminu z Informatyki.

Informatyka jest jednym z ostatnich przedmiotów, które tworzą pulę przedmiotów dodatkowych, czyli wybieranych przez maturzystów. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00, a przystąpi do niego 9 871 osób, czyli 3,4% wszystkich tegorocznych absolwentów.

czytaj dalej

matura z informatyki 2022

 

Popularne 19 maja 2022:

W czwartek, 19 maja, w sesji porannej odbędzie się egzamin maturalny z Fizyki na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania czekać będą na maturzystów?

Do egzaminu maturalnego z Fizyki przystąpi 19 700 abiturientów, czyli 6,8% wszystkich tegorocznych maturzystów. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

czytaj dalej

matura z fizyki 2022

 

Popularne 18 maja 2022:

W środę, 18 maja, w sesji porannej odbędzie się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania czekać będą na maturzystów?

W tym roku Geografię wybrało 65 311 osób, co sytuuje ją na trzecim miejscu w zestawieniu najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych, czyli zdawanych na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

czytaj dalej

matura z geografii 2022

 

Popularne 17 maja 2022:

Dziesiąty dzień tegorocznych matur rozpocznie się egzaminem z Historii. Jakie zadania czekać będą na maturzystów?

We wtorek, 17 maja, abiturienci przystąpią do kolejnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie nim Historia, którą wybrało 20 429 osób. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

matura z historii 2022

 

We wtorkowe popołudnie odbędzie się egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych. Na początku maturzyści przystąpią do egzaminu na poziomie podstawowym.

O godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Egzamin na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych. Poziom rozszerzony jest już dla chętnych.

matura z języków mniejszości narodowych 2022

 

Popularne 16 maja 2022:

Dziewiąty dzień maturalnych zmagań rozpocznie się egzaminem z Chemii. Jak będzie wyglądał ten egzamin?

W poniedziałek, 16 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu z kolejnego przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie to Chemia, którą wybrało 25 441 abiturientów. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

czytaj dalej

matura z chemii 2022

 

W poniedziałek, 16 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

Egzamin z języka włoskiego rozpocznie się o godzinie 14. Do zadań na poziomie rozszerzonym przystąpi 356 uczniów, natomiast do zadań na poziomie dwujęzycznym- 9 osób.

czytaj dalej

matura z języka włoskiego 2022

 

Popularne 13 maja 2022:

Ósmy dzień maturalnego maratonu rozpocznie się egzaminem z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Jak będzie wyglądał ten egzamin?

W piątek, 13 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu z kolejnego przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie to Wiedza o społeczeństwie, którą wybrało 18,2 tysiące uczniów. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

czytaj dalej

matura WOS 2022

 

W piątek, 13 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

Egzamin z języka niemieckiego rozpocznie się o godzinie 14:00. Poziom rozszerzony wybrało 5,5 tysiąca zdających, natomiast poziom dwujęzyczny- 71 osób.

czytaj dalej

matura z języka niemieckiego 2022

 

Popularne 12 maja 2022:

W czwartek, 12 maja, w sesji porannej odbędzie się egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania będą rozwiązywać maturzyści?

Punktualnie o godzinie 9:00 rozpocznie się matura z biologii na poziomie rozszerzonym, do której przystąpi 46,8 tysięcy uczniów. Taka frekwencja sytuuje Biologię w pierwszej piątce najchętniej wybieranych przedmiotów spośród puli zdawanych na tym poziomie.

czytaj dalej

matura z biologii 2022

 

W czwartek, 12 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

O godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z kolejnego przedmiotu dodatkowego, a będzie nim język rosyjski. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 2,9 uczniów, natomiast w egzaminie na poziomie dwujęzycznym weźmie udział 68 osób.

czytaj dalej

matura z języka rosyjskiego 2022

 

Popularne 11 maja 2022:

W środę, 11 maja, odbędzie się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co będzie, a czego nie będzie na egzaminie?

Punktualnie o godzinie 9:00, około 80 tysięcy uczniów przystąpi do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Liczba zdających świadczy o tym, że królowa nauk – obok języka angielskiego – należy do najczęściej wybieranych przedmiotów zdawanych w rozszerzeniu.

czytaj dalej

matura z matematyki 2022 (poziom rozszerzony)

 

O godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z kolejnego przedmiotu dodatkowego, a będzie nim język hiszpański. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 1183 uczniów, natomiast w egzaminie na poziomie dwujęzycznym weźmie udział 175 osób.

czytaj dalej

matura z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

 

Popularne 10 maja 2022:

Piąty dzień egzaminów maturalnych upłynie pod znakiem języków. Jako pierwszy odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Co będzie na egzaminie?

We wtorek, 10 maja, o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejny egzamin z przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie nim język polski. Czym charakteryzują się egzaminy z przedmiotów dodatkowych? Każdy maturzysta musi przystąpić do jednego takiego egzaminu. W przeciwieństwie do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, które zdawane są na początku maturalnego maratonu, zdający nie musi martwić się o uzyskanie wyniku gwarantującego zaliczenie.

czytaj dalej

matura z języka polskiego 2022 (poziom rozszerzony)

 

Wtorek jest kolejnym dniem zarezerwowanym dla języków. W sesji porannej, która rozpoczęła się o godzinie 9:00 maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

W sesji popołudniowej, czyli o godzinie 14:00, zdający przystąpią do egzaminu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

czytaj dalej

matura z języka francuskiego 2022 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

 

Popularne 9 maja 2022:

W poniedziałek, 9 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

W zeszłym tygodniu odbyły się przede wszystkim egzaminy z trzech głównych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Egzaminy te przeprowadzane były na poziomie podstawowym. Od dzisiaj maturzystom pozostały już egzaminy z przedmiotów dodatkowych, czyli zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Język angielski należy do najchętniej wybieranych.

czytaj dalej

matura z języka angielskiego 2022 (poziom rozszerzony)

 

Czwarty dzień matur upływa pod znakiem języka angielskiego i filozofii. Egzamin z tego drugiego przedmiotu odbędzie się w sesji popołudniowej.

Filozofia należy do puli przedmiotów dodatkowych, czyli wybieranych przez maturzystów i zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do minimum jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

czytaj dalej

matura 2022 z filozofii

 

Popularne 6 maja 2022:

Trzeciego dnia matur doszło do wycieku zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie do prokuratury.

W piątek, na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, w popularnym medium społecznościowym pojawiło się zdjęcie z treścią jednego z zadań. Czy do wycieku rzeczywiście doszło? Informację potwierdza Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Złożono zawiadomienie do prokuratury.

czytaj dalej 

matura 2022 przecieki z języka angielskiego

 


 

Piątek, czyli trzeci dzień maturalnych zmagań, zarezerwowany jest dla języków obcych. W sesji porannej, która rozpoczęła się o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z najpopularniejszego języka, czyli języka angielskiego. O godzinie 14:00 rozpoczną się egzaminy z pozostałych języków, czyli: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego.

czytaj dalej 

matura z języka angielskiego 2022

matura z języków obcych nowożytnych 2022

 

Popularne 5 maja 2022:

W czwartek, 5 maja, maturzyści podchodzą do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzaminu, który zawsze budzi duże emocje.

Maturzyści, którzy już zdążyli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat egzaminu donoszą, że pojawiło się między innymi zadanie z funkcji kwadratowej oraz zadanie z ciągów, nierówności i prawdopodobieństwa. Ponadto, musieli zmierzyć się z obliczeniem przekątnej kwadratu oraz obliczeniem pola rombu.

czytaj dalej 

matura z matematyki 2022

 

Drugiego dnia maturalnego maratonu zdający mierzą się nie tylko z królową nauk. W sesji popołudniowej odbędzie się także egzamin z kolejnego przedmiotu dodatkowego. Będzie nim Historia muzyki.

Historia muzyki to jeden z przedmiotów należących do puli przedmiotów dodatkowych, czyli wybieranych przez maturzystów i zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Każdy zdający musi wybrać minimum jeden taki przedmiot.

czytaj dalej 

matura z historii muzyki 2022

 

 

Popularne 4 maja 2022:

W środę, 4 maja, egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Jakie tematy i polecenia pojawiły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Arkusz egzaminacyjny podzielony był na dwie części: test i wypracowanie. W pierwszej maturzyści mierzyli się z pytaniami odnoszącymi się do tekstów: „Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji” Krzysztofa A. Wieczorka oraz „Życie na poczytaniu” Grzegorza Jankowicza. 

czytaj dalej 

matura z języka polskiego 2022

 


Najczęściej odwiedzane: terminy rekrutacji na studia

 

 

Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów. Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami?

Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

 

Kiedy matura w terminie dodatkowym 2022

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpiść do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

1 czerwca 2022

środa

język polski – pp**

język polski – pr**

2 czerwca 2022

czwartek

matematyka – pp

matematyka – pr

3 czerwca 2022

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

 

filozofia – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

historia muzyki – pr

6 czerwca 2022

poniedziałek

biologia – pr

język angielski – pr

język angielski – dj***

7 czerwca 2022

wtorek

wiedza o społeczeństwie – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

8 czerwca 2022

środa

chemia – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

9 czerwca 2022

czwartek

historia – pr

historia sztuki – pr

10 czerwca 2022

piątek

geografia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

13 czerwca 2022

poniedziałek

fizyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

 

14 czerwca 2022

wtorek

informatyka – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

zadania w języku obcym****

15 czerwca 2022

środa

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

 

Część ustna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)
 

14-15 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

** W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

 

Czy matura jest wymagana na studia w wyższych uczelniach?

Matura jest egzaminem, który sprawdza poziom wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, jest ona jedak wymagana od kandydatów na studia w uczelniach wyższych.

Matura zastępuje egazmin wstępny (na niektórych kierunkach wciąż wymagany np. architektura), a wyniki z poszczególnych przedmiotów brane są pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Deklaracje maturalne. Do kiedy trzeba je złożyć?

Słowo „deklaracja” brzmi bardzo poważnie, ale nie trzeba się go bać. Chodzi o to, aby w oficjalnej formie przedstawić chęć zdawania matury. Każda osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów musi złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tych egzaminów. Taki dokument składa się dyrektorowi szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Warto zaznaczyć, że maturalna deklaracja może być „wstępna” i „ostateczna”. Oznacza to, że możemy zmienić zdanie. 

 

 

Deklaracja wstępna

Należy złożyć do 30 września 2021 r.

 

Deklaracja ostateczna

Należy złożyć do 7 lutego 2022 r.

 

 

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (20)

Julie odpowiedz

thank a lot for your web site it aids a great deal. http://www.zltgo.com/home.php?mod=space&uid=249505

Bobonick odpowiedz

Podczas egzaminów podstawowych nie powinno być innych rozszerzeń. Np. podstawowa matematyka a o 14.00 Rozszerzona historia muzyki. Dwa egzaminy na których wymagana jest duża koncentracja. I co z tego że historię muzyki zdaje mało osób.

Masakraaa odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Warto się jeszcze uczyć czy lepiej już sobie odpocząć?

Rabin W odpowiedzi do: Masakraaa odpowiedz

Warto

Tak warto W odpowiedzi do: Masakraaa odpowiedz

Nie warto

Thomanicar odpowiedz

S?lf-Im?r?v?m?nt ?nd success g? h?nd in hand. T?king th? steps to make yours?lf a b?tt?r and m?r? well-rounded individu?l will ?r?ve t? be ? wise decisi?n. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design Th? wis? ?ers?n f?els th? pain ?f on? ?rr?w. The unwise f??ls th? ??in ?f two. Wh?n l??king f?r wise w?rds, the best ones ?ften come from ?ur ?ld?rs. Y?u'v? heard that it's wise to l?arn from ?xperience, but it is wis?r t? l?arn from th? ?x??rience ?f others. W? t?nd t? think of gr??t thinkers ?nd innov?tors as s?loists, but th? truth is that th? gre?t?st inn?v?tive thinking d??sn't occur in a v?cuum. Innovation r?sults from c?ll?bor?tion. Some of us think h?lding ?n mak?s us str?ng, but som?tim?s it is l?tting go. But wh?t I've disc?v?red ?ver time is th?t some of the wisest ?eopl? I kn?w h?ve ?ls? been some of th? m?st br?k?n p?ople. Don't wast? ?our tim? with ?x?lanati?ns, p??pl? only he?r what th?y w?nt t? he?r. To m?k? difficult d?cisions wis?ly, it h?l?s to hav? a systematic pr?cess f?r assessing ?ach ch?ic? and its c?ns?quenc?s - th? ??t?ntial im??ct ?n each ?s??ct ?f y?ur lif?. E?ch of us ex?erienc?s defe?ts in lif?. W? can transf?rm d?fe?t int? victor? if w? l?arn fr?m lif??s whuppings.

Mickie odpowiedz

Wow, attractive website. Thnx ... https://vitrinetecnica.crt04.org.br/author/maressacavallarodeq/

Jenny odpowiedz

I like this site - its so usefull and helpfull. https://jobsinnigeria.careers/author/kellsieleppernf/

XD odpowiedz

Matura to bzdura

Niski poziom odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

W piereszej klasie liceum zrobilam maturę prubna z angielskiego i uwaga średnia ocen byla 83 procent. To jest tak łatwe ze nawet uczniowie byli w szoku. Poziom matury to tak mniej więcej uczen po 8 klasie

Ali W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Najwyraźniej miałaś dobry poziom z tego języka, co nie zmienia faktu, że nie wszyscy w Polsce mają podobnie. A na studia i tak jest konkurs, więc póki wszyscy nie piszą matur na 100%,jakieś zróżnicowanie jest.

adi W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Jak na maturze zrobisz takie ortografa jak prubna, to marny twój los. Dla ciebie widać 8 klasa klasa to za wysoki poziom.

Wysoki poziom W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Zrup prubno mature s polaka a bendziesz zdziwony

ZawodówkaXD W odpowiedzi do: Niski poziom odpowiedz

Maturę napisała w 1lo ale jakoś do słownika za trudno było zajrzeć

zestresowana odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

macie jakieś przeczucia co będzie

egzaminator CKE W odpowiedzi do: zestresowana odpowiedz

mniej więcej

Strega W odpowiedzi do: zestresowana odpowiedz

Ja tylko nie chcę gara sportiva ?

What W odpowiedzi do: egzaminator CKE odpowiedz

Na przykład co? Ja obstawiam na polski wesele albo dziady cz.3

Len odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Komentuje Pierwszy

marta W odpowiedzi do: Len odpowiedz

gratulacje jesteś pierwszy

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Biała Podlaska