Matura 2024 w liczbach

Matura 2024 w liczbach

Matura 2024 w liczbach

16.05.2024

Matura 2024 w liczbach

Podczas tegorocznych matur 2024 przeprowadzonych zostanie średnio 556 885 egzaminów ustnych oraz aż 1 405 725 egzaminów w części pisemnej! Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie miała pełne ręce roboty. Wśród przedmiotów na poziomie rozszerzonym zdający najchętniej wybierali: język angielski, matematykę, geografię, język polski oraz biologię.

Dwie formuły

Do matury w Formule 2023 przystąpi zdecydowana większość zdających, będących absolwentami: V klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum, II klasy branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej oraz osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Ogólna liczba osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu w tej formule, wyniosła ok. 263 000 osób. Napiszą oni łącznie około 1 301 200 egzaminów w części pisemnej oraz zmierzą się z 527 900 egzaminami w części ustnej.

Z kolei do egzaminu w Formule 2015 przystąpią uczniowie, którzy ukończyli 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoły artystyczne, branżowe szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz inne typy szkół z lat ubiegłych -do roku 2023 włącznie. Zdający tę formułę napiszą łącznie średnio 76 000 egzaminów w części pisemnej oraz przystąpią do ok. 27 400 egzaminów w części ustnej.

Przedmioty rozszerzone w liczbach

Tegoroczny absolwent szkoły średniej ma obowiązek przystąpienia do matury na poziomie podstawowym z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki. Ponadto, każdy z nich ma obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dojrzałości z przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Abiturient może przystąpić maksymalnie do matury z pięciu kolejnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 

Wśród najczęściej wybieranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w 2024 roku znalazły się:

  1. język angielski – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.11)
  2. matematyka – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)
  3. geografia – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)
  4. język polski – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)
  5. biologia – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)
  6. chemia – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)
  7. wiedza o społeczeństwie – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)
  8. historia – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
  9. fizyka – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
  10. informatyka – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

Centralna Komisja Egzaminacyjna, współpracując z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, przygotowała łącznie 596 różnego rodzaju arkuszy oraz 112 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki). Liczby te odnoszą się do egzaminów realizowanych w obu formułach w terminie głównym.

sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia