PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Dodaj do ulubionych

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń zdobędą wiedzę z zakresu nauk artystycznych i humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat historii i teorii teatru oraz kulturoznawstwa, a także nauczą się analizowania sztuk teatralnych, finansowania kultury czy organizacji pracy zespołowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, teatrach, stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, wydawnictwach, agencjach artystycznych oraz w jednostkach administracji publicznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia artystyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów, dlatego też kandydaci na kierunek produkcja teatralna i organizacja wydarzeń powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, tym samym zwiększając swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń to:

  • język polski

  • język obcy nowożytny

  • historia/historia sztuki/WOS/język łaciński i kultura antyczna/historia muzyki/wiedza o tańcu/ filozofia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ?

Teatr to forma sztuki, która towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych. Obecnie również cieszy się dużym zainteresowaniem widzów, którzy szukają w nim rozrywki oraz zaspokojenia potrzeb artystycznych. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania teatrem. Studenci kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń zyskają wykształcenie, które umożliwi im podjąć zatrudnienie w przemyśle kulturalnym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek produkcja teatralna i organizacja wydarzeń zdobędą wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk artystycznych, humanistycznych oraz kulturoznawczych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat sztuki współczesnej, historii teatru, czy animacji teatru. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także umiejętności praktyczne.

Tym samym nauczą się planowania i organizowania widowisk teatralnych. Ponadto poznają zasady przygotowywania budżetu produkcji teatralnej oraz oceny i analizy widowisk teatralnych. Studenci dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać kulturą oraz wykorzystywać techniki marketingowe w praktyce zawodowej. Uzyskaną wiedzę wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędą doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ?

Studia na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek produkcja teatralna i organizacja wydarzeń na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek produkcja teatralna i organizacja wydarzeń na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ?

Absolwenci kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń znajdą zatrudnienie w kulturze. Idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji kultury, w tym teatrów i domów kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z fundacjami i stowarzyszeniami, agencjami artystycznymi, jednostkami administracji publicznej oraz wydawnictwami artystycznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku produkcja teatralna i organizacja wydarzeń:

  • jednostki administracji publicznej

  • agencje artystyczne

  • fundacje i stowarzyszenia

  • teatry

  • domy kultury

  • wydawnictwa atystyczne.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Komentarze (0)