Dodaj do ulubionych

THEOLOGY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku theology to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku theology
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku theology rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 20 lipca 2023 r. | theology - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności theology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | theology - uczelnie >

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku theology studenci zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu teologii, filozofii, etyki oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych. Ponadto poznają zasady podejmowania działań zgodnych z normami etycznymi, a także nauczą się analizowania nowych i pojawiających się form wierzeń i praktyk religijnych. Studenci zyskają również zdolność przygotowywania materiałów katechetycznych oraz nauczą się prawidłowej emisji głosu.

 

Praca po studiach

Absolwenci będą przygotowani do pracy w szkołach, katolickich mediach, organizacjach społecznych, fundacjach katolickich i stowarzyszeniach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Theology to jednolite studia magisterskie. Kandydaci, którzy chcieliby złożyć swoją aplikacje na powyższy kierunek, powinni spełnić szereg istotnych wymagań, których lista zostanie umieszczona na oficjalnej stronie internetowej. Jako że studia są realizowane w języku angielskim, studenci muszą znać język angielski na poziomie B2.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK THEOLOGY

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Theology stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

THEOLOGY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Theology studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Theology studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku theology

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU THEOLOGY?

Theology to studia skierowane do osób, które chciałyby pracować w charakterze katechety we wszystkich typach szkół. Program nauczania został zaprojektowany w taki sposób, aby studenci zdobyli wiedzę z zakresu chrześcijaństwa w różnych kontekstach oraz umiejętność przekazywania swojej wiedzy. Ze względu na anglojęzyczny charakter studiów, absolwenci będą posiadać zdolność nauczania w języku obcym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku theology możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku theology zakłada realizację zajęć z zakresu chrześcijaństwa w aspekcie historycznym, biblijnym, dogmatycznym, moralnym, liturgicznym, prawnym i duszpasterskim. Studenci zyskają również wszechstronną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, a także z filozofii i etyki. Poza wiedzę teoretyczną skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się podejmowania działań zgodnych z normami etycznymi oraz analizowania nowych i pojawiających się form wierzeń i praktyk religijnych.

W ramach kształcenia zyskają również zdolność prowadzenia zajęć oraz nauczą się prawidłowej emisji głosu. W planie znajdą się warsztaty, dzięki którym poznają zasady analizowania i przetwarzania informacji z wielu źródeł. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w szkołach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU THEOLOGY?

Studia na kierunku theology trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU THEOLOGY?

Po zakończeniu nauki na kierunku theology, absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie katechety we wszystkich typach szkół. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z mediami katolickimi, w tym redakcjami radiowymi i telewizyjnymi. Uzyskaną wiedzę wykorzystają podczas pracy w stowarzyszeniach i fundacjach katolickich, organizacjach społecznych, instytucjach kościelnych oraz w organizacjach pozarządowych. Dzięki znajomości języka obcego znajdą zatrudnienie na arenie międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku theology:

 • szkoły
 • instytucje kościelne
 • redakcje prasowe i telewizyjne
 • wydawnictwa chrześcijańskie
 • fundacje kościelne
 • organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia chrześcijańskie
 • fundacje katolickie
 • organizacje społeczne

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU THEOLOGY

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia