ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dodaj do ulubionych

ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek orientalistyka chrześcijańska zdobędą wszechstronną wiedzę na temat chrześcijan orientu, głównie Azji. Tematyka studiów będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami teologicznymi, humanistycznymi i historycznymi. W ramach kształcenia nauczą się także dokonywania analizy wybranych tekstów religijnych. Program nauczania zakłada także realizację lektoratu z języka arabskiego, którego ukończenie zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, instytucjach oświatowych, placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniach chrześcijańskich, mediach, galeriach sztuki, redakcjach czasopism oraz w instytucjach międzynarodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska można obecnie realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Kandydaci na powyższy kierunek powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej i podjąć odpowiednie przygotowania, tym samym zwiększając swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska to:

 • język polski

 • wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Orientalistyka chrześcijańska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku orientalistyka chrześcijańska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA?

Orientalistyka chrześcijańska to studia skierowane do osób zainteresowanych naukami humanistycznymi oraz teologicznymi. Studenci będą mieli szansę poznać kulturę orientu oraz dowiedzieć się więcej na temat religii chrześcijańskiej i życia chrześcijan Orientu. Program zakłada realizację zarówno zajęć teoretycznych, jak i warsztatowych, dzięki którym studenci zdobędą kompleksową wiedzę, jak i cenne umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku orientalistyka chrześcijańska będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, teologicznych i kulturowych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii kościołów wschodnich, historii krajów arabskich oraz filozofii orientalnych. Ponadto rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych.

Poza wiedzą teoretyczną, osoby które aplikują na powyższe studia rozwiną szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się dwóch języków obcych, języka greckiego i arabskiego, tym samym zwiększając swoja szanse na karierę zagraniczną. Co więcej poznają zasady analizy tekstów Pisma Świętego oraz tekstów filozoficznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA?

Studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA?

Absolwenci kierunku orientalistyka chrześcijańska nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu studiów mogą związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami kultury, mediami, organizacjami międzynarodowymi oraz placówkami dyplomatycznymi. Równie ciekawą opcją będzie praca w chrześcijańskich stowarzyszeniach pomocowych oraz w ośrodkach oświatowych. Studenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku orientalistyka chrześcijańska:

 • instytucje oświatowe

 • instytucje kultury (domy kultury, muzea, galerie sztuki)

 • placówki dyplomatyczne

 • biura handlowe

 • organizacje i instytucje międzynarodowe

 • mass media (prasa, telewizja, radio)

 • chrześcijańskie stowarzyszenia pomocowe

 • jednostki administracji państwowej

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Komentarze (0)