STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Studia nad buddyzmem współczesnym to niezwykle unikatowy i interesujący kierunek skierowany do wszystkich absolwentów studiów wyższych, żywo interesujących się kwestiami kulturowymi i religijnymi, ze szczególny uwzględnieniem obszarów azjatyckich. Choć buddyzm to jedna z najstarszych religii świata, jej doktryny są niezwykle aktualne i zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Ludzie coraz chętniej zagłębiają się w tę filozofię i pragną rozwijać swoją wiedzę i świadomość kulturową.

Studia nad buddyzmem współczesnym są nijako odpowiedzią na tego typu potrzeby i tendencje. Jeżeli więc jesteś osobą o bogatych zainteresowaniach kulturowych i chciałbyś podzielić się swoją wiedzą z innymi, to nie wahaj się i weź udział w rekrutacji, a przekonasz się, że studia mogą być pasjonującą przygodą.

 

 

Czego nauczysz się na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym?

 


Jako student tego niezwykle interesującego i prestiżowego kierunku będziesz miał szansę ugruntować swoją dotychczasową wiedzę kulturową oraz wzbogacić ją o wiele nowych aspektów. W trakcie dwuletniego kursu, dowiesz się więcej na temat historii i teorii buddyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem jego współczesnych dokonań. Ponadto, zaznajomisz się z siatką relacji pomiędzy buddyzmem a polityka, filozofią czy społeczeństwem. 

Co więcej, będziesz mia okazję szerzej poznać kulturę krajów azjatyckich ze wszystkimi ich tradycjami, obyczajami i innymi istotnymi kwestiami. W ofercie studiów przewidziano także możliwość wzięcia udziału w licznych wyjazdach zagranicznych, między innymi do Chin, Tajlandii czy Indii, dzięki czemu studenci zyskają szansę obcowania z różnymi kulturami i doskonalenia swoich kompetencji językowych. 

Dodatkowo, uzyskasz wysoki poziom z języka angielskiego, co niewątpliwie, pozytywnie wpłynie na twoją przyszłą karierę. Zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 


Jaka praca po tym kierunku?

 


Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz miał gruntowną wiedzę z zakresu historii oraz współczesnej formy buddyzmu, dzięki czemu zyskasz szansę na atrakcyjną i rozwijająca pracę zgodną z twoim wykształceniem. Po ukończeniu kursu będziesz mógł podjąć zatrudnienie w licznych instytucjach kultury, zajmujących się promowaniem buddyzmu oraz kultury azjatyckiej. 

Ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem jest także praca w wydawnictwach, redakcjach oraz mediach. Co więcej, zostaniesz kompleksowo przygotowany do rozpoczęcia kariery w branży turystycznej, między innymi jako właściciel lub kierownik biura podróży oraz pilot, oraz przewodnik wycieczek zagranicznych. Znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie B2 sprawi, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w firmach lub korporacjach, w których wymagane jest biegłe porozumiewanie się w obcym języku. Dodatkowo, po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć działalność naukową.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle prestiżowego i unikatowego kierunku w procesie rekrutacji musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych nauk.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM:

 • znajomość historii buddyzmu
 • znajomość relacji pomiędzy buddyzmem a religią, filozofią czy społeczeństwem
 • znajomość współczesnych przejawów buddyzmu
 • znajomość język angielskiego
 • znajomość teorii buddyzmu
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość kultury azjatyckiej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM:

 • branża turystyczna
 • pilot/przewodnik wycieczek
 • wydawnictwa specjalistyczne
 • instytucje kulturalne
 • redakcje czasopism
 • media
 • międzynarodowe firmy i korporacje

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Komentarze (0)