STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Dodaj do ulubionych

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM studia-kierunek studiów

Studia na kierunku Studia nad buddyzmem współczesnym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle prestiżowego i unikatowego kierunku w procesie rekrutacji musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych nauk.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Studia nad buddyzmem współczesnym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM:

Czego nauczysz się na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym?

Jako student tego niezwykle interesującego i prestiżowego kierunku będziesz miał szansę ugruntować swoją dotychczasową wiedzę kulturową oraz wzbogacić ją o wiele nowych aspektów. 

W trakcie dwuletniego kursu, dowiesz się więcej na temat historii i teorii buddyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem jego współczesnych dokonań. Ponadto, zaznajomisz się z siatką relacji pomiędzy buddyzmem a polityka, filozofią czy społeczeństwem. 

Co więcej, będziesz mia okazję szerzej poznać kulturę krajów azjatyckich ze wszystkimi ich tradycjami, obyczajami i innymi istotnymi kwestiami.

W ofercie studiów przewidziano także możliwość wzięcia udziału w licznych wyjazdach zagranicznych, między innymi do Chin, Tajlandii czy Indii, dzięki czemu studenci zyskają szansę obcowania z różnymi kulturami i doskonalenia swoich kompetencji językowych. 

Dodatkowo, uzyskasz wysoki poziom z języka angielskiego, co niewątpliwie, pozytywnie wpłynie na twoją przyszłą karierę. Zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość historii buddyzmu
 • znajomość relacji pomiędzy buddyzmem a religią, filozofią czy społeczeństwem
 • znajomość współczesnych przejawów buddyzmu
 • znajomość język angielskiego
 • znajomość teorii buddyzmu
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość kultury azjatyckiej

Jak wyglądają studia na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek studia nad buddyzmem współczesnym jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Studia nad buddyzmem współczesnym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek zdobędą wszechstronną wiedzę historyczną, kulturoznawczą czy społeczną. Ponadto będą miały okazję dowiedzieć się więcej na temat religii, jaką jest buddyzm. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Współczesna religia – formy i treści
 • Buddyzm polityczny we współczesnym świecie
 • Trening kompetencji międzykulturowych
 • Problematyka etyczna we współczesnym buddyzmie

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku studia nad buddyzmem współczesnym wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jednym z ważniejszych elementów kształcenia będzie nauka języka angielskiego i jego praktycznego wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Studenci rozwiną także zdolności z zakresu analizowania i interpretacji wybranych zjawisk społecznych, kulturowych i religijnych. Program kształcenia zakłada także doskonalenie kompetencji miękkich , takich jak komunikacja czy umiejętność pracy zespołowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia nad buddyzmem współczesnym to niezwykle unikatowy i interesujący kierunek skierowany do wszystkich absolwentów studiów wyższych, żywo interesujących się kwestiami kulturowymi i religijnymi, ze szczególny uwzględnieniem obszarów azjatyckich.

Choć buddyzm to jedna z najstarszych religii świata, jej doktryny są niezwykle aktualne i zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Ludzie coraz chętniej zagłębiają się w tę filozofię i pragną rozwijać swoją wiedzę i świadomość kulturową. Studia nad buddyzmem współczesnym są nijako odpowiedzią na tego typu potrzeby i tendencje.

Jeżeli więc jesteś osobą o bogatych zainteresowaniach kulturowych i chciałbyś podzielić się swoją wiedzą z innymi, to nie wahaj się i weź udział w rekrutacji, a przekonasz się, że studia mogą być pasjonującą przygodą.

 

5. Gdzie studiować kierunek Studia nad buddyzmem współczesnym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Studia nad buddyzmem współczesnym:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Studia nad buddyzmem współczesnym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry i zakończą się uzyskaniem tytułu magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz miał gruntowną wiedzę z zakresu historii oraz współczesnej formy buddyzmu, dzięki czemu zyskasz szansę na atrakcyjną i rozwijająca pracę zgodną z twoim wykształceniem. Po ukończeniu kursu będziesz mógł podjąć zatrudnienie w licznych instytucjach kultury, zajmujących się promowaniem buddyzmu oraz kultury azjatyckiej

Ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem jest także praca w wydawnictwach, redakcjach oraz mediach. Co więcej, zostaniesz kompleksowo przygotowany do rozpoczęcia kariery w branży turystycznej, między innymi jako właściciel lub kierownik biura podróży oraz pilot, oraz przewodnik wycieczek zagranicznych.

Znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie B2 sprawi, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w firmach lub korporacjach, w których wymagane jest biegłe porozumiewanie się w obcym języku. Dodatkowo, po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć działalność naukową.

 

Absolwent kierunku Studia nad buddyzmem współczesnym znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • branża turystyczna
 • pilot/przewodnik wycieczek
 • wydawnictwa specjalistyczne
 • instytucje kulturalne
 • redakcje czasopism
 • media
 • międzynarodowe firmy i korporacje

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

Komentarze (0)