Chrześcijańska turystyka religijna

Chrześcijańska turystyka religijna

Dodaj do ulubionych

Chrześcijańska turystyka religijna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności chrześcijańska turystyka religijna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | chrześcijańska turystyka religijna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna dają studentom możliwość zdobycia zarówno wiedzy biblijnej i teologicznej, jak i umiejętności językowych oraz kompetencji związanych z geografią i turystyką.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach podróży, centrach pielgrzymkowych czy instytucjach promocji dziedzictwa chrześcijańskiego.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Chrześcijańska turystyka religijna wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA RELIGIJNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Chrześcijańska turystyka religijna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Chrześcijańska turystyka religijna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chrześcijańska turystyka religijna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chrześcijańska turystyka religijna studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Chrześcijańską turystykę religijną:

Kierunki studiów takie jak Chrześcijańska turystyka religijna mają za zadanie przygotować studentów do przyszłej pracy w zakresie pilotowania wycieczek i pielgrzymek. Wiedza teologiczna i religijna, którą mogą zdobyć studenci na tym kierunku, zawiera m.in. zagadnienia dotyczące Starego i Nowego Testamentu, informacje o krajach biblijnych czy pielgrzymkowych. Z kolei wiedza dotycząca turystyki to np. zagadnienia o turystyce w Polsce i na świecie, geografia turystyczna Polski czy przepisy prawne w turystyce.

Studenci kierunku Chrześcijańska turystyka religijna mają również możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z wielu języków, np. angielskiego, włoskiego czy hebrajskiego biblijnego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna to: obsługa ruchu turystycznego, translatorium języka włoskiego czy wprowadzenie do historii Kościoła.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA RELIGIJNA?

Chrześcijańska turystyka religijna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, który w założeniu jest połączeniem wiedzy teologicznej i biblijnej z praktyką w zakresie organizacji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w chrześcijańskim wymiarze. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą umiejętności językowe w zakresie np. języka hebrajskiego, arabskiego czy greki biblijnej.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę o geografii, historii i kulturze krajów biblijnych takich jak: Syropalestyna, Egipt czy Mezopotamia.

Studenci kierunku Chrześcijańska turystyka religiijna mają możliwośc uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych czy praktykach w takich miejscach jak np. centra pielgrzymkowe czy biura podróży. Studia na tym kierunku,oprócz tytułu licencjata, dają studentom możliwość uzyskania certyfikatu pilota wycieczek oraz wyspecjalizowania się w obszarze pielgrzymowania.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA RELIGIJNA?

Studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA RELIGIJNA

Studia na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach podróży i centrach pielgrzymkowych. Mogą także zajmować się promocją dziedzictwa chrześcijańskiego i znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury i ochrony zabytków chrześcijańskich. Zdobyte umiejętności i wiedza mogą dać im możliwość znalezienia pracy nie tylko w instytucjach związanych z pielgrzymkami, ale także w szeroko pojętej branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Chrześcijańska turystyka religijna:

 • biura podróży,
 • instytucje kultury i ochrony zabytków chrześcijańskich,
 • przewodnicy turystyczni,
 • centra pielgrzymkowe,
 • instytucje zajmujące się promocją dziedzictwa chrześcijańskiego.

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHRZEŚCIJAŃSKA TURYSTYKA RELIGIJNA

Komentarze (0)