RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA

RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA

Dodaj do ulubionych

RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata dowiedzą się więcej na temat specyfiki różnych religii, między innymi judaizmu, hinduizmu, buddyzmu oraz islamu. Ponadto poznają relację pomiędzy religią, a rozwojem cywilizacji, a także dowiedzą się więcej o psychologii i socjologi religii. W ramach kształcenia nauczą się także dokonywania badań religioznawczych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, jednostkach administracji publicznej, organizacjach państwowych i samorządowych, firmach doradczych, czy wydawnictwach.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata można obecnie realizować na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach należy spełnić wymagania rekrutacyjne ustalone przez władze konkretnej uczelni,

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata to:

 • język obcy nowożytny

 • biologia/filozofia/historia sztuki/geografia/chemia/fizyka/historia/informatyka/WOS/matematyka.

W przypadku studiów magisterskich należy przedstawić dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA?

Religioznawstwo to zespół nauk o religii oraz jej relacjach z kulturą, historią, czy socjologią. Studia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata będą idealnym wyborem dla osób interesujących się religiami oraz szeroko pojęta kulturą. Studenci będą mieli szansę rozwinąć wszechstronną wiedzę z tego zakresu tematycznego oraz zyskać umiejętności praktyczne i kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczana na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata będzie oscylował wokół zagadnień związanych z kulturoznawstwem, religioznawstwem, naukami historycznymi i społecznymi. W ramach kształcenia poznają wybrane religię świata, w tym hinduizm, buddyzm, judaizm, czy islam oraz dowiedzą się więcej na temat współczesnego religioznawstwa.

Poza wiedzą teoretyczną rozwiną także szereg umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się analizy i interpretacji wybranych tekstów religijnych i filozoficznych. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń tekstów religijnych na język polski. Program nauczania zakłada także realizację lektoratu z języka angielskiego, dzięki któremu studenci rozwiną kompetencje językowe i zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

LE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA?

Studia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA?

Absolwenci kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji administracji państwowej, instytucji kultury, wydawnictw, instytucji oświatowych, czy organizacji pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata:

 • instytucje kultury

 • jednostki administracji państwowej

 • wydawnictwa

 • instytucje oświatowe

 • organizacje pozarządowe.

 

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA

Komentarze (0)