TEOLOGIA KANONICZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku teologia kanoniczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku teologia kanoniczna są skierowane do absolwentów studiów teologicznych, którzy chcieliby rozwinąć wiedzę z zakresu historii kościoła, współczesnej teologii czy teologii biblijnej. Studenci nauczą się także metodologii pracy naukowej czy analizy tekstów biblijnych i filozoficznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kościelnych, wydawnictwach, ośrodkach naukowych czy na uczelniach wyższych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia teologiczne wyróżniają się długą tradycją naukową. Obecnie są wyborem osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z instytucjami kościelnymi oraz zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu teologii.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku teologia kanoniczna:

 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia lub ukończenie wyższego seminarium duchownego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TEOLOGIA KANONICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Teologia kanoniczna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia kanoniczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KANONICZNA?

Teologia kanoniczna to studia skierowane do absolwentów, posiadających tytuł magistra teologii, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, filozoficznych i przede wszystkim teologicznych. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących treści o tematyce związanej z religią, historią kościoła czy teologią. Studenci zyskają także przygotowanie zawodowe, dzięki któremu znajdą zatrudnienie w instytucjach kościoła.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Teologia kanoniczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku teologia kanoniczna będą mieli okazję rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę teologiczną oraz humanistyczną. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z historią kościoła czy uwarunkowaniami społeczno-religijnymi. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek poznają także wybrane dziedziny teologii, między innymi takie jak:

 • teologia liturgiczna
 • teologia biblijna
 • teologia pastoralna
 • teologia moralna

Ponadto dowiedzą się więcej na temat kierunków rozwoju współczesnej teologii oraz relacji teologii do innych dyscyplin naukowych. W ramach licznych warsztatów rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się interpretować i analizować teksty biblijne oraz filozoficzne.

Ponadto zdobędą kwalifikacje pedagogiczne oraz poznają zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych. Studia na kierunku teologia kanoniczna realizują również ciekawe wymiany studenckie, staże czy praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach czy hospicjach, polegające na prowadzeniu zajęć o tematyce religijnej.

 

3. Gdzie studiować Teologię kanoniczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Tologia kanoniczna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KANONICZNA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KANONICZNA?

Studia na kierunku teologia kanoniczna trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku teologia kanoniczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KANONICZNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku teologia kanoniczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek teologia kanoniczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TEOLOGIA KANONICZNA?

Studia na kierunku teologia kanoniczna przede wszystkim są skierowane do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z instytucjami kościoła. Ukończenie studiów umożliwia także podjęcie pracy w wydawnictwach o tematyce religijnej, mediach czy ośrodkach naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku teologia kanoniczna:

 • seminaria duchowne
 • instytucje kościelne
 • wydawnictwa
 • media
 • ośrodki naukowe
 • uczelnie wyższe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KANONICZNA

Komentarze (0)