Dodaj do ulubionych

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku teologia kapłańska to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku teologia kapłańska zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk społecznych, filozoficznych, kulturowych, oraz psychologicznych. Trzon programy będą stanowiły zajęcia o tematyce teologicznej. Ponadto nauczą się języka hebrajskiego oraz śpiewu liturgicznego, a także rozwiną szereg innych cennych umiejętności praktycznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku teologia kapłańska można pełnić posługę duszpasterską. Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia zajęć religii oraz etyki w szkołach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek teologia kapłańska skierowany jest do mężczyzn, którzy chcieliby związać swoją zawodową przyszłość z instytucjami kościoła. O przyjęcie na powyższe studia mogą ubiegać się osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji do seminarium duchownego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku teologia kapłańska to:

 • język polski
 • dowolnie wybrany przedmiot maturalny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TEOLOGIA KAPŁAŃSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Teologia kapłańska stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE TEOLOGIA KAPŁAŃSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Teologia +

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia kapłańska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA?

Studia na kierunku teologia kapłańska przygotowują do pełnienia posługi duszpasterskiej. Jednak studenci, oprócz wiedz teoretycznej będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat nauk psychologicznych, społecznych, kulturowych czy humanistycznych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach kościoła.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku teologia kapłańska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku teologia kapłańska zdobędą kompleksowe przygotowanie z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z psychologią, logiką, historią, kulturą czy pedagogiką.

W kolejnych etapach kształcenia, studenci rozwiną wszechstronną wiedzę teologiczną. Tym samym dowiedzą się więcej na temat historii chrześcijaństwa oraz historii kościoła na przestrzeni wieków.

W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z liturgiką ogólną oraz religiologią. Ważnym elementem kształcenia będzie poznanie takich zagadnień, jak prawo kanoniczne czy egzegeza ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Studenci skupią się również na doskonalenie umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się podstaw dydaktyki oraz śpiewu liturgicznego. Co więcej, poznają język hebrajski i łaciński. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, zakładach karnych.

 

3. Gdzie studiować Teologię kapłańską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Teologia kapłańska:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA?

Studia na kierunku teologia kapłańska trwają 6 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA KAPŁAŃSKA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek teologia kapłańska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA?

Absolwenci kierunku teologia kapłańska będą kompleksowo przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach kapłańskich. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią im wykonywanie zawodu nauczyciela religii lub etyki w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych. Równie ciekawą opcją może być praca w wydawnictwach i instytucjach naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku teologia kapłańska:

 • instytucje kościoła
 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe
 • wydawnictwa
 • instytucje naukowe
 • ośrodki kultury
 • media katolickie

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA KAPŁAŃSKA

Komentarze (0)