Dodaj do ulubionych

FAMILIOLOGIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  familiologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku familiologia
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności familiologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | familiologia - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku familiologia, studenci dowiedzą się więcej na temat instytucji, jaką jest rodzina. Ponadto zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i psychologicznych. Podczas licznych warsztatów nauczą się zasad poradnictwa psychologicznego oraz stawiania odpowiedniej diagnozy.

 

Specjalności

Współczesne studia familiologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku familiologia: asystent rodziny, profilaktyka społeczna, poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku familiologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologicznych, ośrodkach pomocy rodzinie, domach społecznych czy w świetlicach środowiskowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów, osoby które chcą aplikować na kierunek familiologia powinny odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku familiologia to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolnie wybrany przedmiot

W przypadku studiów drugiego stopnia, przyszli studenci powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej czy nauk teologicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FAMILIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Familiologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

FAMILIOLOGIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Familiologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Familiologia studia I stopnia

Familiologia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku familiologia

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Studia na kierunku familiologia wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. W planie znajdzie się wiele interesujących warsztatów, dzięki którym możliwe będzie rozwinięcie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku familiologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku familiologia zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk społecznych, psychologicznych, humanistycznych czy kulturoznawczych. Ponadto dowiedzą się więcej o instytucji rodziny w ujęciu psychologicznym, prawnym oraz teologicznym. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z psychologią, pedagogiką oraz z socjologią. Jako że studia będą miały wymiar praktyczny, studenci rozwiną umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się udzielania poradnictwa psychologicznego oraz małżeńsko-rodzinnego. Tym samym dowiedzą się, w jaki sposób stawiać odpowiednią diagnozę oraz udzielać pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów rodzinnych. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijania zdolności z zakresu mediacji i komunikacji, które są niezwykle ważne w zawodzie psychologa oraz pedagoga. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Studia na kierunku familiologia będą trwały 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Ukończenie studiów na kierunku familiologia otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci idealnie odnajdą się w poradniach psychologicznych czy małżeńskich. Równie ciekawą opcją może być praca w ośrodkach wychowawczych czy w domach opieki społecznych. Ponadto, po studiach na kierunku familiologia można znaleźć zatrudnienie w instytucjach profilaktyki społecznej czy w instytucjach interwencji psychologicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku familiologia:

 • instytucje profilaktyki społecznej
 • poradnie psychologiczne
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje interwencji psychologicznej

Dobrym rozwiązaniem może być założenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA

Komentarze (0)