Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Dodaj do ulubionych

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Człowiek od niepamiętnych czasów czuł nierozerwalną więź ze środowiskiem przyrodniczym. Las utożsamiany był z niezwykłym mistycyzmem i obdarzany szacunkiem zwłaszcza przez szamanów i plemiona wierzące w magię płynącą z natury. Niestety przyroda zeszła z piedestału zainteresowań współczesnego człowieka, zastąpiona przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, technologię i idący za tym rozwój cywilizacyjny. Miejsce niegdyś czczone, obecnie usłane śmieciami i innymi odpadami komunalnymi. Ochrona przyrody i edukacja leśna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych oraz kompleksowe informacje na temat szeroko pojętego leśnictwa i ochrony środowiska. Losy roślin i zwierząt nigdy nie były ci obce? Zdajesz sobie sprawę z destrukcyjnego wpływu działalności człowieka, który najbardziej odbija się na ekosystemie? Las jest twoim drugim domem, w związku z czym chciałbyś brać czynny udział w jego ochronie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę i umiejętności uposażą cię studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna? Cenną w perspektywie możliwości zapobiegania nadmiernej wycince lasów i zanieczyszczenia środowiska. Nauczysz się biologicznych mechanizmów sterujących funkcjonowaniem organizmów komórkowych, począwszy na bakteriach, poprzez grzyby i rośliny, na zwierzętach skończywszy. Zrozumiesz znaczenie lasów dla prawidłowego życia ludzkiego w kontekście postępującego zanieczyszczenia środowiska, pogłębiającej się dziury ozonowej i sztucznie wywoływanych zmian klimatycznych. Wykonywanie specjalistycznych ekspertyz będących początkiem wprowadzania zmian przyczyniających się do zmniejszenia masowej wycinki lasów przestanie być ci obce. Ponadto zagłębisz trudną sztukę zarządzania i gospodarowania lasami w celu zapewnienia optymalnego środowiska rozwoju i życia organizmów żywych.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna? Zasilisz grono pracowników administracji publicznej, zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem praw związanych z ochroną środowiska, będziesz mógł również zatrudnić się w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach lasów państwowych, a jeśli marzysz o pracy, w której na co dzień będziesz doświadczał uroków przyrody, spróbujesz swoich sił w pracy w parkach narodowych oraz zespołach parków krajobrazowych.

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w procesie rekrutacji brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji w zakresie ochrony przyrody
 • wykonywania ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych
 • zarządzania oraz gospodarowania lasami
 • systemów i organizacji ochrony przyrody w Europie

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna?

 

1. Typ i tryb studiów

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby,które aplikują na kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna, rozwiną swoją dotychczasową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych czy technicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Ochrona siedlisk przyrodniczych i Dyrektywa Siedliskowa
 • Planowanie w leśnictwie i ochronie przyrody
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Edukacja przyrodniczo-leśna

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na powyższym kierunku przyrodniczym będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych umiejętności i kompetencji zawodowych. Jako student nauczysz się prowadzenia monitoringu przyrodniczego oraz zarządzania i gospodarowania lasami i środowiskiem naturalnym. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób podejmować działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Program kształcenia zakłada również realizacje lektoratu z języka angielskiego, dzięki któremu zwiększą się twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Absolwent kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska
 • jednostkach lasów państwowych
 • parkach narodowych i zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych
 • jednostkach administracji publicznej
 • jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej
 • Inspekcji Ochrony Środowiska

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA

Komentarze (0)