Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna studia – kierunek studiów

Człowiek od niepamiętnych czasów czuł nierozerwalną więź ze środowiskiem przyrodniczym. Las utożsamiany był z niezwykłym mistycyzmem i obdarzany szacunkiem zwłaszcza przez szamanów i plemiona wierzące w magię płynącą z natury. Niestety przyroda zeszła z piedestału zainteresowań współczesnego człowieka, zastąpiona przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, technologię i idący za tym rozwój cywilizacyjny. Miejsce niegdyś czczone, obecnie usłane śmieciami i innymi odpadami komunalnymi. Ochrona przyrody i edukacja leśna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych oraz kompleksowe informacje na temat szeroko pojętego leśnictwa i ochrony środowiska. Losy roślin i zwierząt nigdy nie były ci obce? Zdajesz sobie sprawę z destrukcyjnego wpływu działalności człowieka, który najbardziej odbija się na ekosystemie? Las jest twoim drugim domem, w związku z czym chciałbyś brać czynny udział w jego ochronie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

W jaką wiedzę i umiejętności uposażą cię studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna? Cenną w perspektywie możliwości zapobiegania nadmiernej wycince lasów i zanieczyszczenia środowiska. Nauczysz się biologicznych mechanizmów sterujących funkcjonowaniem organizmów komórkowych, począwszy na bakteriach, poprzez grzyby i rośliny, na zwierzętach skończywszy. Zrozumiesz znaczenie lasów dla prawidłowego życia ludzkiego w kontekście postępującego zanieczyszczenia środowiska, pogłębiającej się dziury ozonowej i sztucznie wywoływanych zmian klimatycznych. Wykonywanie specjalistycznych ekspertyz będących początkiem wprowadzania zmian przyczyniających się do zmniejszenia masowej wycinki lasów przestanie być ci obce. Ponadto zagłębisz trudną sztukę zarządzania i gospodarowania lasami w celu zapewnienia optymalnego środowiska rozwoju i życia organizmów żywych.

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna? Zasilisz grono pracowników administracji publicznej, zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem praw związanych z ochroną środowiska, będziesz mógł również zatrudnić się w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach lasów państwowych, a jeśli marzysz o pracy, w której na co dzień będziesz doświadczał uroków przyrody, spróbujesz swoich sił w pracy w parkach narodowych oraz zespołach parków krajobrazowych.

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji w zakresie ochrony przyrody
  • wykonywania ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych
  • zarządzania oraz gospodarowania lasami
  • systemów i organizacji ochrony przyrody w Europie

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Absolwent kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska
  • jednostkach lasów państwowych
  • parkach narodowych i zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych
  • jednostkach administracji publicznej
  • jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej
  • Inspekcji Ochrony Środowiska

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo – leśna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w procesie rekrutacji brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna prowadzony jest przez:

Wydział Biologii UAM

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA

Komentarze (0)