Informatyka w ochronie środowiska - Łódź

Informatyka w ochronie środowiska - Łódź

Informatyka w ochronie środowiska - Łódź

Studia w Łodzi

informatyka w ochronie środowiska

Odkryj kierunek informatyka w ochronie środowiska w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Informatyka w ochronie środowiska studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku informatyka w ochronie środowiska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka w ochronie środowiska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek informatyka w ochronie środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Informatyka w ochronie środowiska stopień: (I)
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w ochronie środowiska?

Kierunek informatyka w ochronie środowiska w Łodzi to nowoczesna propozycja kształcenia, która przyciąga uwagę wielu chętnych na studia inżynierskie. Właśnie dlatego warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
90
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w Łodzi

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA W ŁODZI?

Studia w Łodzi w zakresie informatyki w ochronie środowiska uchodzą za innowacyjną propozycję kształcenia, która umożliwia studentom zdobycie wiedzy z zakresu procesów i technologii ochrony środowiska, systemów elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych, także baz danych i podstaw programowania.

Interdyscyplinarny kierunek umożliwi Ci poznanie języka prawa ochrony środowiska, a także korzystanie z cyfrowych repozytoriów informacji o środowisku. Temat ochrony środowiska jest w XXI wieku bardzo nagłaśniany, zwłaszcza że nieustannie musimy walczyć o dobro naturalne przestrzeni, w której żyjemy.

Połączenie nauk biologicznych i społecznych z potęgą nowoczesności, którą jest informatyka i świat cyfrowy, daje korzystne efekty, jeśli chodzi o podejmowanie praktycznych kroków w odniesieniu do dbania o środowisko.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Informatyka w ochronie środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kompleksowo opracowaną propozycję kształcenia, którą jest informatyka w ochronie środowiska, możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Studia tego typu realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci informatyki w ochronie środowiska mają okazję zdobyć wiedzę i odpowiednie kompetencje z dwóch innowacyjnych dziedzin, którymi są informatyka i ochrona środowiska. Połączenie tego typu kierunków wydaje się przepisem na sukces dla specjalistów poszukujących zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

W trakcie zdobywanej edukacji masz okazję zapoznać się i rozwiązywać podstawowe problemy odnoszące się do gospodarowania odpadami, opracowywania dokumentacji środowiskowej oraz do zdobywania odpowiednich pozwoleń administracyjnych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nauczysz się planować i wdrażać systemy informatyczne powiązane z ochroną środowiska oraz innego typu potrzebami przedsiębiorstw.

Studenci zgłębiają szczegółowe informacje obejmujące procesy i technologie ochrony środowiska, systemy elektryczne, elektroniczne i teleinformatyczne, w tym również bazy danych i podstawy programowania.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA W ŁODZI?

Studia na kierunku Informatyka w ochronie środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFROMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA W ŁODZI?

Absolwenci studiów informatycznych są jednymi z najbardziej pożądanych przez pracodawców. Połączenie wiedzy obejmującej zarówno procesy i technologie ochrony środowiska z wiedzą obejmującą systemy elektryczne, elektroniczne i teleinformatyczne (również bazy danych i programowanie) daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka w ochronie środowiska:

  • firmy informatyczne
  • urzędy administracji
  • przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska
  • biura projektowe, które realizują inwestycje ekologiczne
  • organy administracji rządowej i samorządowej
  • biura konsultingowe i doradcze działające w zakresie ochrony środowiska

Absolwenci stają się specjalistami z zakresu informatyki i ochrony środowiska, dzięki czemu odnajdują się na każdym szczeblu przedsiębiorstwa i organów administracji publicznej.

Komentarze (0)