INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Dodaj do ulubionych

INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku informatyka w ochronie środowiska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studenci kierunku informatyka w ochronie środowiska zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto, nauczą się wdrażania systemów teleinfomratycznych, programowania czy tworzenia baz danych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z organami administracji rządowej i samorządowej, biurami konsultingowymi, czy firmami zajmującymi się, podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia inżynierskie cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów w całej Polsce, dlatego też kandydaci na kierunek informatyka w ochronie środowiska powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informatyka w ochronie środowiska, to:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • fizyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Informatyka w ochronie środowiska stopień: (I)
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w ochronie środowiska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA?

Informatyka w ochronie środowiska to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru różnych dyscyplin naukowych, takich jak: informatyka, nauki techniczne czy przyrodnicze. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie, i tym samym zwiększyć swoje szanse na ciekawą i przyszłościową pracę zawodową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka w ochronie środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek informatyka w ochronie środowiska,zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru nauk informatycznych i przyrodniczych. Podczas licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat ochrony środowiska, ekologii, czy nowoczesnych technologii. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach o tematyce oscylującej wokół zagadnień związanych z systemami teleinformatycznymi, elektronicznymi czy elektrycznymi.

Ważnym elementem kształcenia będzie także możliwość rozwijania umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów. Przede wszystkim, rozwiną zdolność rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem odpadami. Ponadto, skupią się na doskonaleniu kompetencji związanych z podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Studenci nauczą się również podstaw programowania, wykorzystania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, a także tworzenia baz danych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci otrzymają cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku informatyka w ochronie środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
90
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka w ochronie środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA?

Wszechstronne wykształcenie, zdobyte podczas studiów na kierunku informatyka w ochronie środowiska, otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych oraz biurach projektowych, realizujących inwestycje ekologiczne. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z urzędami czy firmami konsultingowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka w ochronie środowiska:

 • branża IT
 • firmy konsultingowe
 • biura projektowe
 • urzędy
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Komentarze (0)