Informacja w środowisku cyfrowym - Łódź

Informacja w środowisku cyfrowym - Łódź

Informacja w środowisku cyfrowym - Łódź
Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Informacja w środowisku cyfrowym studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku informacja w środowisku cyfrowym w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Uczelnie
W Łodzi informację w środowisku cyfrowym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Opis kierunku

Studia w Łodzi na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym umożliwiają studentom rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do pracy w środowisku cyfrowym. Studenci uczą się również jak pracować z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

 

Praca po studiach

Po studiach można pracować w instytucjach i organizacjach funkcjonujących w środowisku cyfrowym oraz wykorzystujących elektroniczne formy i źródła informacji, a także związanych z książkami.

czytaj dalej wszystko o Informacja w środowisku cyfrowym - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informacja w środowisku cyfrowym stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informacja w środowisku cyfrowym

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Żeby studiować na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym, warto wcześniej sprawdzić, jak dokładnie wygląda rekrutacja na studia.

 Wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym:

  • język polski,
  • język obcy.

Pod uwagę brane mogą być również inne przedmioty maturalne: historia, WOS, drugi język obcy, informatyka i matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM?

Informacja w środowisku cyfrowym to nowoczesne studia, które mają przygotować przyszłych specjalistów w zakresie publikowania sieciowego oraz obsługi instytucji korzystających z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu działalności wirtualnej firm i instytucji, a także zdobycie umiejętności tworzenia baz danych i zarządzania treściami elektronicznymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym można studiować na studiach I stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia umożliwią Ci zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Możesz dowiedzieć się, jak funkcjonuje współczesny rynek medialny i poznać metody przetwarzania informacji. Studia w Łodzi to także szansa na zdobycie umiejętności w zakresie edytorstwa publikacji cyfrowych.

Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym to również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem mediów społecznościowych w zarządzaniu instytucją. Dzięki szerokiemu zakresowi przekazywanej wiedzy, możesz zdecydować się na ścieżkę kariery, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia.

Studia na tym kierunku to możliwość zdobycia wiedzy i odpowiednich kompetencji także w zakresie zarządzania wizerunkiem w Internecie oraz ochrony zasobów informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

Informacja w środowisku cyfrowym to kierunek studiów odpowiedni dla osób, które chcą pracować z nowoczesnymi technologiami i zajmować się zarządzaniem informacjami i treściami elektronicznymi w różnych formach.

Na tym kierunku studiów do wyboru są dwie specjalności: Zarządzanie informacją oraz Wirtualne instytucje książki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM?

Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Informacja w środowisku cyfrowym w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których wykorzystywane są elektroniczne formy i źródła informacji. Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym to również możliwość pracy w miejscach funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w przestrzeni wirtualnej.

W zależności od wybranej specjalności absolwent studiów może podjąć pracę w różnych miejscach. Specjalność Zarządzanie informacją to wybór dla osób, które chciałyby zajmować się po studiach zarządzaniem procesami informacyjnymi w instytucjach różnego typu. Z kolei Wirtualne instytucje książki to specjalność dla studentów, którzy wolą pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z książkami i och obiegiem w wirtualnych systemach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym:

  • księgarnie internetowe,
  • wydawnictwa,
  • biblioteki cyfrowe,
  • repozytoria książek,
  • twórca baz danych,
  • specjalista od zarządzania wizerunkiem w Internecie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informacja w środowisku cyfrowym Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informacja w środowisku cyfrowym Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informacja w środowisku cyfrowym w Łodzi

Studia I stopnia

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia