Bioinżynieria zwierząt - Warszawa

Bioinżynieria zwierząt - Warszawa

Bioinżynieria zwierząt - Warszawa

Studia w Warszawie

bioinżynieria zwierząt

Odkryj kierunek bioinżynieria zwierząt w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Bioinżynieria zwierząt studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r. | Bioinżynieria zwierząt Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie bioinżynierię zwierząt możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW).
 

Opis kierunku

Bioinżynieria zwierząt to studia, które najwięcej satysfakcji przyniosą umysłom ścisłym. Uczelnie w Warszawie opracowały programy kształcenia tak, aby znaczna część zajęć miała charakter praktyczny. Studenci otrzymują oczywiście niezbędne podstawy teoretyczne oscylujące wokół nauk chemicznych i biologicznych.

 

Praca po studiach

W trakcie kształcenia uczą się między innymi, jak stosować nowoczesne metody inżynierii genetycznej w pracy laboratoryjnej. Uczą się wykorzystywania technik molekularnych, biochemicznych oraz analitycznych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci znajdą pracę w przemyśle biotechnologicznym, laboratoriach diagnostycznych czy ośrodkach badawczo-rozwojowych.

czytaj dalej wszystko o Bioinżynieria zwierząt - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bioinżynieria zwierząt stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bioinżynieria zwierząt?

Interesuje cię kierunek taki jak bioinżynieria zwierząt? Warto sprawdzić w takim razie odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty powinieneś zdawać podczas egzaminów maturalnych. Należy też zorientować się również, które z nich warto zdawać w wersji rozszerzonej. Wtedy też znacząco zwiększysz swoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych. Do najważniejszych przedmiotów podczas przygotowań maturalnych warto zaliczyć oczywiście te z grupy ścisłej!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bioinżynieria zwierząt w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie?

Bioinżynieria zwierząt to jedna z nowoczesnych propozycji kształcenia, która została przygotowana przez uczelnie w Warszawie. Została ona stworzona z myślą o studentach, którzy nie boją się wyzwań związanych z intensywną nauką przedmiotów ścisłych. W siatce programowej odnaleźć można wiele wykładów, najważniejszy trzon stanowią jednak ćwiczenia praktyczne oraz laboratoria.

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt obfitują w przedmioty takie jak: biochemia eksperymentalna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów. Oprócz tego studenci będą mogli rozwijać swoje kwalifikacje związane z nanobioinżynierią oraz makro- i mikrobioinżynierią.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (inżynierskie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie mają charakter dwustopniowy. Studenci swoją przygodę akademicką rozpoczynają od kształcenia I stopnia. W przypadku bioinżynierii zwierząt trwa ono trzy i pół roku. Studenci otrzymują wtedy podstawową wiedzę oraz tytuł inżyniera. Mogą oni kontynuować naukę podczas kształcenia II stopnia, które trwa z kolei półtora roku. Jest to czas poszerzania kwalifikacji oraz umiejętności.

Kierunek taki jak bioinżynieria zwierząt można rozpocząć wyłącznie w trybie stacjonarnym. Ma na to wpływ przede wszystkim duża liczba zajęć laboratoryjnych, które ciężko byłoby zrealizować popołudniami lub podczas weekendowych zjazdów naukowych.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bioinżynieria zwierząt to jeden z tych kierunków, który gwarantuje swoim studentom przede wszystkim praktyczną wiedzę oraz umiejętności. Co można do nich zaliczyć? Jeśli chodzi o wiedzę to między innymi znajomość struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji czy wiedzę na temat matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji  na materiale biologicznym.

Studenci bioinżynierii zwierząt dużo czasu spędzają podczas zajęć laboratoryjnych, gdzie uczą się, jak korzystać z podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych.

Ile trwają studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie?

Studia I stopnia na kierunku bioinżynieria zwierząt trwają 3,5 roku i kończą się otrzymaniem tytułu inżyniera. Studia II stopnia trwają z kolei 1,5 roku. Po obronie pracy dyplomowej studenci otrzymują tytuł magistra.

Bioinżynieria zwierząt w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister

Jaka praca po studiach na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie?

Bioinżynieria zwierząt jest jedną z bardziej przyszłościowych nauk, która sprawia, że absolwenci tego kierunku mogą liczyć na aktywny rozwój zawodowy. Dziś bioinżynierowie zwierząt znajdują zatrudnienie w przemyśle spożywczym, laboratoriach czy różnorodnych ośrodkach badawczych. Uczelnie w Warszawie wyposażają swoich studentów w unikalne kwalifikacje, które powinny być szybko docenione na aktualnym rynku zatrudnienia.

Możliwe miejsca zatrudnienia absolwentów kierunku bioinżynieria zwierząt:

  • przemysł biotechnologiczny;
  • jednostki naukowo-badawcze;
  • laboratoria diagnostyczne;
  • laboratoria analityczne;
  • instytucje stosujące do badań modele zwierzęce itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bioinżynieria zwierząt w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bioinżynieria zwierząt Warszawa studia i stopnia

Bioinżynieria zwierząt Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bioinżynieria zwierząt Warszawa studia stacjonarne

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Bioinżynieria zwierząt w miastach

Nadchodzące wydarzenia