Psychologia w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Psychologia w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Psychologia w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

psychologia w biznesie

Odkryj psychologię w biznesie na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia w biznesie studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku psychologia w biznesie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia w biznesie - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek psychologia w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia w biznesie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w biznesie?

Jeśli rozważasz studia na kierunku psychologia w biznesie, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z nimi wcześniej, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w biznesie w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w biznesie w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

Psychologia w biznesie to nowoczesny kierunek studiów, który odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Propozycja kształcenia tego typu tworzona jest w interdyscyplinarny sposób, co oznacza, że łączy wiedzę psychologiczną z wiedzą obejmującą swoim zainteresowaniem nauki z obszaru zarządzania i ekonomii.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się analizować i oceniać zachowania pracowników, identyfikować i rozumieć ich potrzeby, emocje, zdolności. Ma to duży wpływ na budowanie potencjału organizacji.

Nauczysz się pracować zespołowo, a także rozwiniesz kompetencje kierownicze. Będziesz w stanie zarządzać zespołami oraz wspierać rozwój pracowników i wykorzystywać ich potencjał.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Psychologia w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia w zakresie psychologii w biznesie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów).

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie w weekendy lub wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu nawet przez cały dzień). Pamiętaj, żeby sprawdzić, w jaki sposób poszczególne uczelnie prowadzą edukację niestacjonarną w ramach psychologii w biznesie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, natomiast na uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Psychologia w biznesie to kompleksowo opracowany kierunek, który umożliwia studentom zdobycie wiedzy i potrzebnych do pracy kompetencji odnoszących się do zarządzania firmą. Opanujesz techniki, które ułatwią efektywne kierowanie pracownikami, umożliwią pracę zespołową, a także rozwiną Twoje umiejętności negocjacyjne.

Będziesz miał/a szansę rozwinąć umiejętności sprowadzające się do skutecznego wywierania wpływu oraz przekonywania innych, jak również kompetencje z zakresu praktycznej selekcji i oceny pracowników, rozwiązywania konfliktów i motywowania.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: psychologia komunikacji w działaniu, marketing i badania marketingowe, trening umiejętności interpersonalnych, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych, podstawy zarządzania.

Studenci mają szansę wyspecjalizować się w psychologii menedżera, psychologii negocjacji i mediacji, rozwoju biznesowym i tym podobne. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

Studia na kierunku Psychologia w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

Absolwenci psychologii w biznesie mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego. Zajmują się rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami, reklamą i pracą z klientem, a także opracowują i wdrażają systemy motywacyjne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia w biznesie:

 • działy personale przedsiębiorstw i urzędów
 • działy marketingu
 • firmy zajmują się doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy
 • administracja państwowa
 • banki
 • instytucje finansowe
 • agencje reklamowe i PR
 • własna działalność gospodarcza

Miejsce zatrudnienia często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Absolwenci pracują w charakterze menedżerów działu, kierowników, negocjatorów, mediatorów sądowych, specjalistów ds. sprzedaży, konsultantów ds. personalnych, menedżerów ds. HR.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w biznesie w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - ważne informacje

psychologia w biznesie studia

studia psychologiczne i społeczne w Katowicach i woj. śląskim

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)