Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wenętrzne studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne?

Jeśli rozważasz studia w Katowicach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W KATOWICACH I GLIWICACH?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym.

Studenci mają okazję zgłębiać nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, a także nauki z zakresu ekonomii i finansów. Uczą się oceniać i eliminować zagrożenia, a także przechodzą kurs umożliwiający udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zgłębiają informacje odnoszące się do bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się tytułem licencjata.

Studia społeczno-polityczne prowadzone są w trybie stacjonarnym. Studia dzienne na uczelniach publicznych odbywają się bezpłatnie w ich siedzibach. Zajęcia trwają w ciągu dnia od poniedziałku do piątku. Kandydaci są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Realizacja interdyscyplinarnie konstruowanego programu studiów bezpieczeństwa wewnętrznego zależy od wybranej uczelni i preferowanych metod nauczania. Studenci mają okazję rozwinąć umiejętności odnoszące się do detektywistyki, psychologii klinicznej czy toksykologii sądowej. Zdobywają wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych do ochrony danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Możesz rozwijać się w zakresie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, resocjalizacji i tym podobne. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

Będziesz miał/a okazję zgłębiać treści związane z imigrantami i prawami człowieka oraz z zakresu kryminologii i kryminalistyki, prawa karnego, psychologii zeznań świadków czy ochrony osób i mienia. Nauczysz się oceniać i eliminować zagrożenie, a także przygotujesz się do pracy w służbach mundurowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWENĘTRZNE W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani do pracy w jednostkach i organizacjach, które mają realny wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Absolwenci zajmują się rozwiązywaniem problemów politycznych i socjalnych oraz ochroną osób i mienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

  • agencje ochrony osób i mienia
  • agencje detektywistyczne
  • służby specjalne
  • służby kryzysowe
  • służby więzienne
  • straż miejska, graniczna
  • instytucje administracji publicznej
  • Policja

Możesz być zatrudniony/a w instytucjach i firmach prywatnych, które oferują usługi związane z zapewnianiem bezpieczeństwa oraz z zarządzaniem kryzysowym w kontekście organizacji imprez masowych, przewozu towarów i osób, monitorowania zagrożeń, zarządzania infrastrukturą miejską.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Katowicach i woj. śląskim

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)