Bezpieczeństwo narodowe - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo narodowe - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo narodowe - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj kierunek bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.02.2023

Bezpieczeństwo narodowe studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Bezpieczeństwo narodowe Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uczelni Metropolitalnej oraz Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Bezpieczeństwo narodowe +

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Krakowie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnia Metropolitalna

Uczelnia Metropolitalna

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich?

Kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo narodowe wywołują duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia polityczno-prawnicze. Wiele osób pragnie swoją karierę zawodową nakierować na ochronę państwa, a studia w ramach bezpieczeństwa narodowego lub wewnętrznego pomagają im uzyskać poszczególne stopnie awansu w służbach publicznych. W procesie rekrutacyjnym najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie.

Przyszli studenci muszą zdać również obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Interesuje Cię bezpieczeństwo kraju i militarne oraz pozamilitarne zagrożenia pojawiające się w XXI wieku? Kwestie prawne i polityczne nie mają dla Ciebie żadnych tajemnic? Terroryzm międzynarodowy pragniesz neutralizować i brać czynny udział we wszelkich działaniach, które do tego dążą? Kierunek bezpieczeństwo narodowe skupia się na najważniejszych kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, ogólnoeuropejskim, krajowym czy regionalnym.

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe z zasady powinni interesować się prawem i polityką. Nie możesz mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych, ponieważ stanowią one podłoże całego programu kształcenia. Jesteś osobą komunikatywną i masz predyspozycje językowe? Działanie w sytuacjach stresowych nie jest Ci obce? Potrafisz pracować w zespole? Rozważ te studia!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie śląskie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie śląskie starają się zapewniać najwyższy poziom kształcenia w zakresie najpopularniejszych kierunków studiów.

Nauki humanistyczno-społeczne stanowią podstawę program kształcenia, dlatego w siatce zająć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • polityka i strategie bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo militarne
 • postępowanie administracyjne
 • najnowsza historia polski
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • współczesne systemy polityczne
 • system bezpieczeństwa narodowego
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie kryzysowe
 • administracja publiczna

 

Wiele przedmiotów odnosi się do prawa i postępowania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Kierunek bezpieczeństwo narodowe daje bardzo wiele możliwości pracy również w zawodach, które wymagają od kandydatów sprawności fizycznej. Absolwenci pracują w:

 • policji
 • straży pożarnej
 • wojsku
 • służbie celnej
 • instytucjach sektora publicznego
 • przedsiębiorstwach prywatnych, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 • firmach, które zajmują się ochroną osób i mienia

 

Absolwenci zatrudniani są w charakterze specjalistów do spraw ochrony informacji niejawnych, specjalistów do spraw zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia, specjalistów z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego, analityków w firmach, które odznaczają się dużą dynamiką zmian.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich?

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe na uczelniach śląskich:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia WSB w Cieszynie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Metropolitalna stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia