Wzornictwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

wzornictwo

Odkryj kierunek wzornictwo we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Wzornictwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wzornictwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu wzornictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (ASP) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Opis kierunku

Studenci kierunku wzornictwo rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych i technicznych. Dowiedzą się, w jaki sposób projektować przedmioty codziennego użytku, meble, opakowania, czy grafikę użytkową z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Co więcej, poznają podstawowe techniki modelarskie oraz projektowe.

Wśród wrocławskich uczelni publicznych wzornictwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (80 zgłoszeń - 11 osób na miejsce).

 

Specjalności

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z biurami i zespołami projektowymi, agencjami reklamowymi, czy wydawnictwami. Ponadto mogą założyć własną praktykę designerską.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku wzornictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego, rozmowy z kandydatem oraz portfolio.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku wzornictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Wzornictwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek wzornictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wzornictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wzornictwo we Wrocławiu?

Osoby, które zainteresowane są studiami na kierunku wzornictwo, muszą przede wszystkim przygotować się do egzaminów wstępnych. To one stanowią podstawę kwalifikacji, choć oczywiście każda osoba, która do nich przystępuje, musi mieć pozytywnie zaliczony egzamin dojrzałości. Nie są one jednak brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjne.

Liczy się przede wszystkim to, jak dany kandydat wypadnie podczas kwalifikacji. Musi on bowiem przedstawić swoje portfolio, podejść do egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Jedynie uzyskanie pozytywnych wyników na każdym z tych etapów rekrutacji sprawi, że będziesz miał szansę na rozpoczęcie studiów na tym prestiżowym kierunku. Zatem nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij już dziś, swój talent plastyczny musisz bowiem nieustannie szlifować i doskonalić.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Wzornictwo to popularny kierunek, który tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studia tego typu uznawane są za wszechstronne, zwłaszcza że łączą kształcenie plastyczne, techniczne i technologiczne. Studenci kształceni są na projektantów, którzy bez problemu odnajdą się w przemyśle związanym z tekstyliami do wnętrz, odzieżą, modą, komunikacją wizualną i multimediami.

Kierunek wzornictwo we Wrocławiu to studia designu i projektowania produktu i systemów wizualnych. Nauczysz się w nowatorski sposób opracowywać produkty w zgodzie z trendami stylistycznymi. Dowiesz się, jak wykorzystywać technologię materiałową, technologię produkcji, konstrukcji i modelowania. Będziesz przeprowadzał/a analizę budowy formy wzorniczej, zajmiesz się metodyką projektowania oraz procesem wdrażania nowego projektu do produkcji.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Kierunek wzornictwo we Wrocławiu umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Studenci zgłębiają wiedzę odnoszącą się do projektowania w zakresie wzornictwa i kierunków rozwoju techniki, ale również w ramach dyscyplin pokrewnych wzornictwu, jak architektura wnętrz, komunikacja wizualna, wystawiennictwo, projektowanie.

Studenci uczęszczają na najważniejsze zajęcia, które ułatwiają zdobycie wiedzy na temat historii rozwoju cywilizacyjno-kulturowego, współczesnych tendencji rozwoju sztuki, wzornictwa i architektury. Poznają związane z zagadnieniami w zakresie wzornictwa. Mają świadomość rozwoju w zakresie materiałów i technologii stosowanych we wzornictwie. Zgłębiają problematykę związaną z technologiami stosowanymi we wzornictwie. Wiedza studentów odnosi się także do finansów, marketingu i prawnych aspektów ważnymi w zawodzie projektanta.

 

Umiejętności

Studenci uczą się, w jaki sposób przeprowadza się analizę potrzeb i zachowań człowieka jako jednostki. Umiejętnie definiują problemy projektowe, pojawiające się w zakresie wzornictwa. Potrafią realizować własne koncepcje projektowe w zakresie wzornictwa.

Nauczysz się wykorzystywać narzędzia warsztatu projektowego w odniesieniu do przekazu graficznego. Jednocześnie będziesz w stanie wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe, które wspomagają proces projektowania.

Będziesz w stanie wybrać właściwą technikę przekazu i realizacji zadania projektowego. Nauczysz się pracować samodzielnie i zespołowo. Rozwiniesz zdolności w zakresie rysunku projektowego, modelowania, makietowania koncepcji projektowych. Będziesz posługiwał/a się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 według ESOKJ.

 

Kompetencje społeczne

Studia we Wrocławiu pozwolą Ci zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie, jednocześnie zaś będziesz miał/a świadomość potrzeby nieustannego dokształcania się. Absolwenci w samodzielny sposób podejmują wyzwania projektowe oraz posługują się triadą: analiza-synteza-projekt. Potrafią analizować problem i go rozwiązać. Doskonalą umiejętność organizacji pracy, rozwijają zdolność twórczego myślenia.

Realizowane zajęcia wspomogą komunikowanie się w trakcie pracy zespołowej. Absolwenci rozwijają umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób. Wykazują się refleksją w ramach postępowania etycznego i społecznego odnoszącego się do pracy twórczej. Poznają prawo autorskie.

 

3. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni we Wrocławiu program kształcenia i siatka zajęć mogą się różnić. Studenci opanowują myślenie projektowe i rozwijają wrażliwość artystyczną oraz sprawność warsztatową. Uczą się posługiwać specjalistycznymi programami graficznymi, zdobywają niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu konstrukcyjno-technologicznego, ale i estetyki, biznesu czy ergonomii.

Rozwijają także sprawność manualną i kreatywność. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci uczęszczają na zajęcia fakultatywne, kierunkowe, specjalizacyjne. Mają do wyboru specjalności, które realnie wpływają na dalszą ścieżkę kariery. Odbywają praktyki zawodowe.

 

W programie studiów na kierunku Wzornictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • materiałoznawstwo
 • historia sztuki
 • historia projektowania
 • malarstwo
 • modelowanie
 • podstawy sterowania
 • rysunek
 • technologie przemysłowe
 • kształtowanie w materiale

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Nie ulega wątpliwości, że kandydaci na kierunek wzornictwo we Wrocławiu wymaga od kandydatów odpowiednich predyspozycji. Przede wszystkim powinni odznaczać się wysokim poczuciem estetyki, mocną osobowością, kreatywnością. Przyszli studenci powinni wykazywać umiejętność do rysunku, grafiki, fotografii. Nie mogą stronić od nowych technologii, które we współczesnym wzornictwie mają ogromne znaczenie.

Kandydaci powinni radzić sobie zarówno z zajęciami artystycznymi, jak i ścisłymi. Powinieneś/powinnaś wykazywać zainteresowania projektowaniem ubioru i tekstyliów oraz komunikacją wizualną. Propozycja kształcenia zdecydowanie jest dla pasjonatów.

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Przygoda ze studiami na kierunku wzornictwo zaczyna się od rozpoczęcia trzyletnich studiów pierwszego stopnia. Studenci w trakcie ich trwania pozyskują podstawową i niezbędną wiedzę, która wykorzystywana będzie w późniejszej pracy designerów. To także czas wzmożonej aktywności twórczej oraz przygotowania do obrony pierwszej pracy dyplomowej, czyli pracy licencjackiej. Studia pierwszego stopnia nakładają na absolwentów pewne kwalifikacje zawodowe, nie należy jednak zapominać o tym, że wciąż nie jest to pełnia wykształcenia.

By uzyskać kompletne wykształcenie, trzeba rozpocząć studia drugiego stopnia. Mają one charakter uzupełniający i trwają dwa lata. Studenci poszerzają znacznie swoje umiejętności, systematyzują oraz znacznie wzbogacają wiedzę. Pasjonaci wzornictwa na zakończenie nauki na tym stopniu przystępują do obrony pracy dyplomowej i otrzymują dyplomy magistrów, które otwierają drzwi do pełnego rozwoju zawodowego.

Wzornictwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku licencjat
Jaka praca po studiach na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Absolwenci wzornictwa mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zatrudniani są w teatrze, telewizji, agencjach modowych, firmach odzieżowych, przy produkcjach filmowych, a także prowadzą własne działalności gospodarcze.

Są doceniani za kreatywność i znajomość konstrukcji i technologii. Ułatwia to podjęcie pracy w charakterze nie tylko projektanta, ale i stylisty, krytyka mody managera kolekcji czy dziennikarza modowego. Absolwenci są cenieni w różnorodnych branżach, także przemysłowych, w których oferują usługi nie tylko projektowe, ale i biznesowe. Są wykształceni zarówno artystycznie, jak i ekonomicznie oraz technicznie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Wzornictwo:

 • agencje mody
 • teatr
 • telewizja
 • firmy odzieżowe
 • biura projektowe realizujące projekty dla różnych gałęzi przemysłowych
 • instytucje kultury
 • organizacje społeczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od zdobytych uprawnień zawodowych. Absolwenci wzornictwa mają bardzo wiele możliwości dzięki realizowanym specjalizacjom i dodatkowym kursom.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Wzornictwo:

 • projektanci tkanin i dzianin
 • projektant komunikacji wizualnej i medialnej
 • grafik
 • konsultant ds. wzornictwa
 • projektant
 • stylista
 • krytyk mody
 • manager kolekcji
 • dziennikarz modowy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Wzornictwo?

Absolwenci kierunku studiów Wzornictwo mają przed sobą bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą oni pracować w szeroko pojętym przemyśle, ale także w teatrach, agencjach reklamowych, telewizji oraz w firmach odzieżowych. Najczęściej obejmują oni stanowiska projektanta, grafika, stylisty, a także dziennikarza. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą na poszczególnych stanowiskach?

 

Grafik

Obowiązki grafika są uzależnione od miejsca pracy, jednak z pewnością do głównych jego zdań należy projektowanie znaków, logo, ilustracji lub np. okładek. Zajmuje się także obróbką zdjęć i przygotowaniem plików do druku. Zarobki grafika są uzależnione od tego, czy pracuje on na etacie, czy może prowadzi własną działalność gospodarczą, jednak mediana zarobków wynosi około 4510 zł brutto miesięcznie.

 

Projektant

Może on pracować w firmach odzieżowych lub teatrach. Zajmuje się on projektowaniem nowych kolekcji mody, kostiumów oraz dodatków. Do jego zdań należy wybór tkanin oraz wzorów, może także współpracować z modelkami i współdziałać przy przygotowywaniu pokazów. Mediana zarobków wynosi około 5770 zł brutto.

 

Dziennikarz

Do zadań dziennikarza zależy przygotowywanie materiałów prasowych lub dźwiękowych, odpowiada on również za przeprowadzanie wywiadów. Dziennikarz modowy będzie zajmować się opisami najnowszych kolekcji mody oraz ich odbiorem, może również zdawać relację na żywo z pokazów. Mediana zarobków dziennikarza wynosi około 4660 zł brutto.

 

Stylista

Pracuje on w firmach odzieżowych, teatrach oraz innych instytucjach kulturalnych. Może także brać udział przy organizowaniu pokazów, sesji zdjęciowych, a także przy przygotowywaniu strojów dla aktorów w teatrach lub na planach filmowych. Mediana zarobków stylisty to około 3580 zł brutto miesięcznie. 

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne stawki i w rzeczywistości mogą się one różnić między sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy zarobkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. Istotne jest także czy pracujemy na umowie, czy prowadzimy własną działalność.

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oferuje 24 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek wzornictwo we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest na podstawie postępowania kwalifikacyjnego – o tym, czy dany kandydat zostanie przyjęty na studia, decydują jego wyniki oraz limit miejsc. Uczelnie wybierają tych kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki.

Limity miejsc na kierunku wzornictwo we Wrocławiu:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gapperta we Wrocławiu: 24

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w trybie stacjonarnym w dowolnej uczelni publicznej. Płatne są jednak studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe.

Wzornictwo we Wrocławiu studiować można tylko w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej. Oznacza to, że studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Najważniejsze informacje na temat rekrutacji, w tym wyniki postępowania kwalifikacyjnego, publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez szkoły wyższe terminie. Ostateczna decyzja uczelni w sprawie przyjęcia lub odrzucenia kandydata umieszczana jest w prywatnym profilu kandydata (w systemie IRK lub ERK). Kandydaci mogą w ten sposób poznać liczbę punktów zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, a także zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zazwyczaj składane są przez kandydatów osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe decydują się na doręczenie kompletnych zestawów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma złożenia dokumentów może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Etap ten zazwyczaj trwa kilka dni, dlatego kandydaci powinni pospieszyć się z dopełnieniem formalności – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek wzornictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek wzornictwo we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

W przypadku kierunku wzornictwo warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunków artystycznych uczelnie przewidują egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

WZORNICTWO - ważne informacje

wzornictwo studia

studia artystyczne we Wrocławiu

studia artystyczne w Polsce

Jakie opinie mają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Kształcenie na kierunkach artystycznych to zawsze intensywny, ale i piękny czas w życiu każdego studenta.

Adam, student wzornictwa, mówi:

To studia idealne dla osób niezależnych. Tutaj wiele decyzji podejmujemy sami, nikt nie narzuca nam własnych rozwiązań, czy interpretacji. Zawsze towarzyszą nam ożywcze dyskusje, często się ze sobą nie zgadzamy, ale zawsze powstają z tego niesamowite projekty, z których jesteśmy dumni nie tylko my – studenci, lecz także nasi wykładowcy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Wrocław studia stacjonarne

Kierunki artystyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu