Wzornictwo - Wrocław

Wzornictwo - Wrocław

Studia na kierunku wzornictwo w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

08.04.2024

Wzornictwo studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Wzornictwo we Wrocławiu to 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Wzornictwo - Wrocław
Studia na kierunku wzornictwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Wzornictwo to kierunek studiów, który łączy w sobie sztuki plastyczne i techniczne. W programie nauczania, wzornictwo oferuje swoim studentom naukę takich przedmiotów jak kształtowanie w materiale, modelowanie, historia projektowania. Osoby na tym kierunku, poza wiedzą z zakresu technologi i metodyki procesu projektowania, zdobywają też umiejętności stylizacji, prezentacji i produkcji odzieży.

Dzięki umiejętności projektowania komunikacji wizualnej marki, kolekcji czy przestrzeni wystawienniczej absolwenci wzornictwa przygotowani są do podjęcia pracy w świecie mody. Po ukończeniu tego kierunku, można planować swoją zawodową przyszłość w roli grafika, projektanta ubioru czy specjalisty ds. visual brandingu.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku wzornictwo w mieście Wrocławiu rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 4 czerwca 2024 r. | Wzornictwo Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek wzornictwo we Wrocławiu

We Wrocławiu wzornictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2023/2024, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek wzornictwo - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wzornictwo we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku wzornictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego, rozmowy z kandydatem oraz portfolio. | wzornictwo Wrocław - przedmioty maturalne

Osoby, które zainteresowane są studiami na kierunku wzornictwo, muszą przede wszystkim przygotować się do egzaminów wstępnych. To one stanowią podstawę kwalifikacji, choć oczywiście każda osoba, która do nich przystępuje, musi mieć pozytywnie zaliczony egzamin dojrzałości. Nie są one jednak brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjne.

Liczy się przede wszystkim to, jak dany kandydat wypadnie podczas kwalifikacji. Musi on bowiem przedstawić swoje portfolio, podejść do egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Jedynie uzyskanie pozytywnych wyników na każdym z tych etapów rekrutacji sprawi, że będziesz miał szansę na rozpoczęcie studiów na tym prestiżowym kierunku. Zatem nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij już dziś, swój talent plastyczny musisz bowiem nieustannie szlifować i doskonalić.

 

Wzornictwo Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych, które sami sobie wybrali. Najważniejszą częścią rekrutacji na ten kierunek studiów jest egzamin wstępny, który składa się z następujących etapów: przegląd prac kandydata, egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu

Studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają trzy i pół roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek wzornictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni we Wrocławiu program kształcenia i siatka zajęć mogą się różnić. Studenci opanowują myślenie projektowe i rozwijają wrażliwość artystyczną oraz sprawność warsztatową. Uczą się posługiwać specjalistycznymi programami graficznymi, zdobywają niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu konstrukcyjno-technologicznego, ale i estetyki, biznesu czy ergonomii.

Rozwijają także sprawność manualną i kreatywność. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci uczęszczają na zajęcia fakultatywne, kierunkowe, specjalizacyjne. Mają do wyboru specjalności, które realnie wpływają na dalszą ścieżkę kariery. Odbywają praktyki zawodowe.

W programie studiów na kierunku Wzornictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • komputerowe wspomaganie projektowania
  • materiałoznawstwo
  • historia sztuki
  • historia projektowania
  • malarstwo
  • modelowanie
  • podstawy sterowania
  • rysunek
  • technologie przemysłowe
  • kształtowanie w materiale

 

Nabywane umiejętności

Studenci wzornictwa poznają m.in.: historię sztuki; zasady projektowania; podstawy rysunku, malarstwa i rzeźby; techniki prezentacyjne; narzędzia projektowania edytorskiego; metody modelowania i kształtowania w materiale; różnorodne zastosowanie nowoczesnych programów graficznych; podstawy komputerowego wspomagania projektowania. Studia na tym kierunku zainteresować mogą w szczególności osoby kreatywne i utalentowane artystycznie, którym zależy na zrozumieniu m.in. podstaw fotografii, materiałoznawstwa czy sposobów promowania trendów w modzie.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, absolwenci wzornictwa wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie np.: projektowania usług oraz materiałów do publikacji; projektowania stron internetowych; tworzenia atrakcyjnego designu; tworzenia złożonej komunikacji wizualnej; opracowywania dokumentacji wzorniczej wdrożeniowej; projektowania detali, mebli, opakowań; stworzenia strategii wizualnej wybranej marki.

Absolwenci wzornictwa są kompleksowo przygotowani m.in. do tworzenia autorskich projektów wzorniczych, a także do podejmowania współpracy w tym zakresie z innymi specjalistami branży architektonicznej lub graficznej. 

Polecane:

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu

Studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Wzornictwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku licencjat

Jaka praca po wzornictwie

Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. na stanowisku projektanta, grafika, designera czy artysty. Ponadto wzornictwo przygotowuje absolwentów także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub artystycznej.

czytaj dalej jaka praca po wzornictwie

Jak wygląda rekrutacja na wzornictwo we Wrocławiu

Studenci kierunku wzornictwo rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych i technicznych. Dowiedzą się, w jaki sposób projektować przedmioty codziennego użytku, meble, opakowania, czy grafikę użytkową z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Co więcej, poznają podstawowe techniki modelarskie oraz projektowe.

Wzornictwo - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest na podstawie postępowania kwalifikacyjnego – o tym, czy dany kandydat zostanie przyjęty na studia, decydują jego wyniki oraz limit miejsc. Uczelnie wybierają tych kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Najważniejsze informacje na temat rekrutacji, w tym wyniki postępowania kwalifikacyjnego, publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez szkoły wyższe terminie. Ostateczna decyzja uczelni w sprawie przyjęcia lub odrzucenia kandydata umieszczana jest w prywatnym profilu kandydata (w systemie IRK lub ERK). Kandydaci mogą w ten sposób poznać liczbę punktów zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, a także zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zazwyczaj składane są przez kandydatów osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe decydują się na doręczenie kompletnych zestawów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma złożenia dokumentów może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Etap ten zazwyczaj trwa kilka dni, dlatego kandydaci powinni pospieszyć się z dopełnieniem formalności – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Ile kosztują studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w trybie stacjonarnym w dowolnej uczelni publicznej. Płatne są jednak studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe.

Wzornictwo we Wrocławiu studiować można tylko w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej. Oznacza to, że studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Wrocław studia i stopnia

Wzornictwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Wrocław studia stacjonarne

Wzornictwo w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku wzornictwo we Wrocławiu?

Kształcenie na kierunkach artystycznych to zawsze intensywny, ale i piękny czas w życiu każdego studenta.

Adam, student wzornictwa, mówi:

To studia idealne dla osób niezależnych. Tutaj wiele decyzji podejmujemy sami, nikt nie narzuca nam własnych rozwiązań, czy interpretacji. Zawsze towarzyszą nam ożywcze dyskusje, często się ze sobą nie zgadzamy, ale zawsze powstają z tego niesamowite projekty, z których jesteśmy dumni nie tylko my – studenci, lecz także nasi wykładowcy.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia