Chemical Engineering - Szczecin

Chemical Engineering - Szczecin

Studia na kierunku chemical engineering w Szczecinie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Chemical engineering stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne

12.02.2024

Chemical Engineering studia Szczecin - 2024 | woj.  zachodniopomorskie

Studia na kierunku chemical engineering to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Chemical Engineering - Szczecin
Studia na kierunku chemical engineering w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemical engineering w Szczecinie rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Chemical engineering Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku chemical engineering możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT).
 

Opis kierunku

Studia w Szczecinie na kierunku chemical engineering to studia interdyscyplinarne łączące naukę z dziedziny chemii z odnoszeniem jej do występowania świecie po za ścianami laboratorium, które gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Studia te prowadzone są w języku angielskim i skupiają się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności między innymi z zakresu inżynierii chemicznej, chemii przemysłowej, biotechnologii, słownictwa branżowego czy inżynierii farmaceutycznej. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji językowych, a także poszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących nauk ścisłych.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu chemical engineering dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszelkiego rodzaju laboratoriach o charakterze analitycznym czy diagnostycznym, przedsiębiorstwach przemysłowych, które czerpią z inżynierii chemicznej, a także w ośrodkach o charakterze naukowo-badawczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Studenci będą mogli znaleźć pracę zarówno Polsce, jak i dzięki znajomości języka angielskiego i zdobytym w drodze studiów kompetencjom lingwistycznym również na arenie międzynarodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Chemical Engineering w Szczecinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku chemical engineering, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku chemical engineering:

 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • przedmiot dodatkowy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMICAL ENGINEERING W SZCZECINIE?

Studia w Szczecinie na kierunku chemical engineering skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku chemical engineering zdobędą między innymi wszechstronną wiedzę z zakresu znajomości metod, które są wykorzystywane w inżynierii chemicznej, inżynierii farmaceutycznej, czy też chemii przemysłowej. Studenci będą mieli również możliwość rozwinięcia swoich kompetencji lingwistycznych, dzięki którym poszerzą swoje horyzonty i możliwości zatrudnienia.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku chemical engineering możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Katowicach na kierunku chemical engineering to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych, technicznych, wiedzy specjalistycznej dotyczącej inżynierii chemicznej, a także języka angielskiego.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii ogólnej,  inżynierii farmaceutycznej, biotechnologii oraz chemii przemysłowej. Studenci nauczą się także projektowania procesów chemicznych, poznają nowoczesne technologie informatyczne oraz specjalistyczną terminologię branżową.

Program studiów daje studentom możliwość uczestniczenia między innymi w takich zajęciach jak fluid mechanics, material science and technology, czy też chemical reactor engineering.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek chemical engineering:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMICAL ENGINEERING W SZCZECINIE?

Studia na kierunku chemical engineering trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMICAL ENGINEERING W SZCZECINIE?

Uczelnie w Szczecinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku chemical engineering posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, a także z elementarną wiedzą z obszaru nauk fizycznych, oraz biologicznych, a także języka angielskiego, mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę we wszelkiego rodzaju laboratoriach o charakterze analitycznym czy diagnostycznym, przedsiębiorstwach przemysłowych, które czerpią z inżynierii chemicznej, a także w ośrodkach o charakterze naukowo-badawczym oraz przemyśle farmaceutycznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemical engineering:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle rafineryjnym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle energetycznym,
 • biurach projektowych,
 • firmach konsultingowych,
 • laboratoriach,
 • instytucjach badawczo-naukowych,
 • firmach i korporacjach międzynarodowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemical engineering Szczecin studia i stopnia

Chemical engineering Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemical engineering Szczecin studia stacjonarne

Chemical engineering w Szczecinie

 

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia